BibTex RIS Kaynak Göster

The Socio-Economic Analysis of Fishermen Pertek Region in Keban Dam Lake.

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 2, 135 - 138, 01.06.2009

Öz

Kaynakça

 • Altınbaş, N. ve A, Menekşe. 2000. Marine Resources. 28-30 Eylül 2000. ‘The second marine shura” The Government Marine , Istanbul. (in Turkish).
 • Anonim, 1994-2007. Fisheries Statistics. Turkish Statistical Institute, Printing Division Ankara. (in Turkish).
 • Avan, S, M., Soylu, 2007. Socio-economic structure of Manyas lake fishermen. Marmara University Institute of Science, Master Thesis, 33 s. (in Turkish).
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 ,73, 89. İstanbul. (in Turkish).
 • Çeliker, S. A., Ş., Korkmaz,. A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalkanlar, Özdemir, İ. 2006. Catching in the Black Sea Region Fisheries Management of the socio-economic Analysis. Agricultural Economics Research Institute. Ankara (in Turkish).
 • Doğan, K, 2009. Socio-economic analysis of sand smelt fishermen fishing boat owner of Iznik lake (Bursa/Turkey), Journal of Fisheries Science, 3(1) 58-67 s. (in Turkish).
 • Elbek, A.G. 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, İzmir(in Turkish).
 • Uzmanoğlu, S., M., Soylu, 2006. The socio-economic structures of Karasu(Sakarya) region marine Fisherman. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 515-518 (in Turkish).
 • Ünal, V., 2003. Socio-economic Analysis of Part Time Small-scale Fishery,Foça (Aegean Sea). E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:20, 1-2, 165-172 (in Turkish).
 • Yücel, Ş, 2006. Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 529-532 (in Turkish).
 • URL 1, 2009. http://www.dsi.gov.tr.

Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi.

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 2, 135 - 138, 01.06.2009

Öz

Bu çalışma, Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının sosyo-ekonomik durumlarını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Pertek Bölgesi, Keban Baraj Gölü’nün 5. avlak sahası olan Pertek Balıkçı Kooperatifi ile 6. avlak sahası olan Aydıncık Balıkçı Kooperatifinden oluşmaktadır. Bölgede avcılık yapan balıkçıların yaşları 23 – 52 arasında olup bunların % 80,64’ü ilkokul, % 12,90’ı ortaokul, % 6,45‘inin lise mezunu olduğu görülmüştür. Balıkçılık yapanların % 77,41’u işsizlik nedeni ile balıkçılıkla uğraşmakta olup, % 16,12’i babadan kalma meslek olarak devam ettirmektedirler. Balıkçıların % 61,29’unun sosyal güvencesi olmamakla birlikte, % 38,70’inin SSK ve BAĞKUR’a kayıtlı oldukları belirlenmiştir. Balıkçılık dışında tarım ve hayvancılıkla da uğraştıkları tespit edilmiştir. Balıkçıların 27 tanesi (%87,09) evli olup, bunların 1-4 arasında çocuk sahibi oldukları görülmüştür. Balıkçının geliri, bir avlama sezonunda balıkçı başına ortalama 40179 TL, gideri ise 30979 TL olarak hesaplanmıştır. Balıkçıların ortalama aylık geliri 1150 TL olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Altınbaş, N. ve A, Menekşe. 2000. Marine Resources. 28-30 Eylül 2000. ‘The second marine shura” The Government Marine , Istanbul. (in Turkish).
 • Anonim, 1994-2007. Fisheries Statistics. Turkish Statistical Institute, Printing Division Ankara. (in Turkish).
 • Avan, S, M., Soylu, 2007. Socio-economic structure of Manyas lake fishermen. Marmara University Institute of Science, Master Thesis, 33 s. (in Turkish).
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 ,73, 89. İstanbul. (in Turkish).
 • Çeliker, S. A., Ş., Korkmaz,. A., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A., Genç, Y., Kalkanlar, Özdemir, İ. 2006. Catching in the Black Sea Region Fisheries Management of the socio-economic Analysis. Agricultural Economics Research Institute. Ankara (in Turkish).
 • Doğan, K, 2009. Socio-economic analysis of sand smelt fishermen fishing boat owner of Iznik lake (Bursa/Turkey), Journal of Fisheries Science, 3(1) 58-67 s. (in Turkish).
 • Elbek, A.G. 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, İzmir(in Turkish).
 • Uzmanoğlu, S., M., Soylu, 2006. The socio-economic structures of Karasu(Sakarya) region marine Fisherman. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 515-518 (in Turkish).
 • Ünal, V., 2003. Socio-economic Analysis of Part Time Small-scale Fishery,Foça (Aegean Sea). E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:20, 1-2, 165-172 (in Turkish).
 • Yücel, Ş, 2006. Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 529-532 (in Turkish).
 • URL 1, 2009. http://www.dsi.gov.tr.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mürşide Dartay

Erdal Duman

Muhsine Duman

Tuncay Ateşşahin

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 26 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dartay, M. ., Duman, E. ., Duman, M. ., Ateşşahin, T. . (2009). Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 135-138.