Research Article
BibTex RIS Cite

Çamlık Lagünü (Karataş, Adana), Seston, Bentoz ve Sedimentinde Mevsimsel Ağır Metal Değişimi

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 65 - 69, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinde bulunan ve yoğun kirlenme tehdidi altındaki önemli sulak alanlardan, Çamlık lagününde seston, bentoz ve sediment örneklerinde ağır metallerden Pb, Cu, Zn, Cd, Fe’in birikim miktarları ve bunların mevsimsel değişimi belirlenmiştir. Örneklerdeki ağır metal konsantrasyonları yaş parçalama yöntemi uygulandıktan sonra FLAAS ve GFAAS kullanılarak ölçülmüştür. Son yıllarda bölgeye düşen yağış miktarındaki azalma, tatlı su ve deniz suyu kaynağının yetersizliği, sedimantasyon, yeni yerleşim alanları ve çevrede bulunan tarım arazileri ile birlikte yüksek tuzluluk lagünün ekolojik dengesinin bozulmasında önemli etkenler olarak düşünülebilir. Çalışmada belirlenen bulgular değerlendirildiğinde en çok Zn (2295,06 µgg-1) ve Cd (17,06 µgg-1)’un sestonda; Fe ( 30441,70µgg-1) ve Pb (67,29 görülmüştür. Araştırma sonucunda lagündeki seston, sediment ve bentozda ağır metal miktarlarının genelde mevsimlere bağlı düzenli değişimler göstermediği görülmüştür. µgg-1)’un sedimentte; Cu (72,24µgg-1)’ın ise bentozda biriktiği

References

 • Anonim, 1997. Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirilme Stratejileri ve Islahı. 1. Cilt.,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.578s
 • Anonim, 2000. T.C Orman Bakanlığı Milli Parklar Ve Av -Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Adana Milli Parklar Ve Av -Yaban Hayatı Baş Mühendisliği Çukurova Deltası.Adana.
 • Horowıtz, A.J., Eldrıck, K.A., 1987. The Relation of Stream sediment Surface Area, Grain size and Composition of Trace Element Chemistry. Applied Geochemistry 2,437-452.
 • Mıllward, G.E., Rowley, C., Sands, T.K., Howland, R.J.M., Pantıulın, A., 1999. Metals in the Sediments and Mussels of the Chupa Estuary (White Sea) Russia. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 48, pp. 13-25.
 • Moore, J.N., Brook, E.J., Johns, C., 1989. Grain Size Partitioning of Metals in Contaminated Coarse-Grained Floodplain Sediment, Clark Fork River, Montana. Environmental Geology and Water Research 14, 107-115.
 • Osuna, P.F., Ochoa-Izaguırre, M.J., Bojorquez-Leyva, H., Mıchel-Reynoso, I.L., 2000. Macroalgae as Biomonitors of Heavy Metal Availability in Coastal Lagoons from the subtropical Pasific of Mexico.Bull. Environ.Contam.Toxicol. Vol.64, pp. 846-851.
 • Perkowska, A., Protasowıckı, M., 1996. Heavy Metal Contents in Sediments and the Blue Mussel Mytilus edulis from Three Regions of the Southern Baltıc Sea. Oceanological Studies No.4. Institute of Oceanography University of Gdansk.
 • Protasowıckı, M., Morsy, G., 1993. Preliminary Studies on Heavy Metal Contents in Aquatic Organisms from the Horsund Area, with Particular Reference to Arctic Charr (Salvelinus alpinus,L). Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol XXIII.
 • Sunlu, U., Egemen, Ö., ÖNEN, M., 1996. Güllük Lagünü Girişinde Dağılım Gösteren Mamun(Upogebia pusilla)’da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. II.International Symposium on Aquatic Products September 21-23, İstanbul-Türkiye.
 • Topçuoğlu, S., Güven, K.C., Kırbaşoğlu, Ç., Güngör, N., Ünlü, S., Yılmaz, Y.Z., 2001. Heavy Metals in Marine Algae from Şile in the Black Sea, 1994-1997. Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 67, pp. 288-294.
 • Unep, (1984)Determination of total Cadmium, Zinc, Lead and Copper in Selected marine organisms by Flameless Atomic Absorption Spectrophotometry. Reference Methods for Marine Pollution Studies No. 11 Rev. 1
 • Vertacnık, A., Prohıc, E., Kozar, S., Juracıc, M., 1995. Behaviour of Some Trace Elements in Alluvial Sediments, Zagerb water-Well Field Area, Croatia. Water Research 29, 237-246.
 • Yaramaz, Ö., Mordoğan, H., Sunlu, U., Önen, M., 1992. A Coparative Study on Heavy Metal Concentrations (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr)in the Sediments from Homa (İzmir-Turkey) and Karine(Aydın-Türkiye) Fisheries Lagoons. Rapp. Comm. Int. Medit., 33, pp.87.
 • Zauke, G.P., Clason, B., Savınov, V.M., Savinoma, T., 2003.Heavy Metals of Inshore Benthic Invertebrates from the Barent Sea. The Science of Total Environment. Volume 306, pp 99-110.

Variations of heavy metal levels of seston benthos and sediment seasonally in Çamlik Lagoon (Karataş, Adana).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 65 - 69, 01.03.2006

Abstract

In this research, samples were taken seasonally from the Tuzla Lagoon and heavy metal (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe) concentrations in the sediment, seston and benthos were measured. The concentrations of heavy metals in the seston, benthos and sediment samples were determined by using Flame Atomic Absorption Spectrophotometry (FLAAS) and Grafite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry (GFAAS) after wet digestion method. In recent years, decrease on the amount of local rainfalls, the lack of fresh and seawater sources, sedimentation, agricultural fields around the region, new domestic places and increasing salinity can be thought as the reasons of loosing the ecological balance in the lagoon. Results in this study showed that, in general, maximum bioaccumulation of Zn (2295,06 µgg-1) and Cd (17,06 µgg-1 ) was detected in seston, Fe (30441,70µgg-1) and Pb (67,29 µgg-1 ) in sediment and maximum Cu (72,24µgg-1) levels were detected in benthos. As the conclusion, changes of detected levels of heavy metals on seston, sediment and benthos are seasonally independent.

References

 • Anonim, 1997. Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirilme Stratejileri ve Islahı. 1. Cilt.,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.578s
 • Anonim, 2000. T.C Orman Bakanlığı Milli Parklar Ve Av -Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Adana Milli Parklar Ve Av -Yaban Hayatı Baş Mühendisliği Çukurova Deltası.Adana.
 • Horowıtz, A.J., Eldrıck, K.A., 1987. The Relation of Stream sediment Surface Area, Grain size and Composition of Trace Element Chemistry. Applied Geochemistry 2,437-452.
 • Mıllward, G.E., Rowley, C., Sands, T.K., Howland, R.J.M., Pantıulın, A., 1999. Metals in the Sediments and Mussels of the Chupa Estuary (White Sea) Russia. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 48, pp. 13-25.
 • Moore, J.N., Brook, E.J., Johns, C., 1989. Grain Size Partitioning of Metals in Contaminated Coarse-Grained Floodplain Sediment, Clark Fork River, Montana. Environmental Geology and Water Research 14, 107-115.
 • Osuna, P.F., Ochoa-Izaguırre, M.J., Bojorquez-Leyva, H., Mıchel-Reynoso, I.L., 2000. Macroalgae as Biomonitors of Heavy Metal Availability in Coastal Lagoons from the subtropical Pasific of Mexico.Bull. Environ.Contam.Toxicol. Vol.64, pp. 846-851.
 • Perkowska, A., Protasowıckı, M., 1996. Heavy Metal Contents in Sediments and the Blue Mussel Mytilus edulis from Three Regions of the Southern Baltıc Sea. Oceanological Studies No.4. Institute of Oceanography University of Gdansk.
 • Protasowıckı, M., Morsy, G., 1993. Preliminary Studies on Heavy Metal Contents in Aquatic Organisms from the Horsund Area, with Particular Reference to Arctic Charr (Salvelinus alpinus,L). Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol XXIII.
 • Sunlu, U., Egemen, Ö., ÖNEN, M., 1996. Güllük Lagünü Girişinde Dağılım Gösteren Mamun(Upogebia pusilla)’da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. II.International Symposium on Aquatic Products September 21-23, İstanbul-Türkiye.
 • Topçuoğlu, S., Güven, K.C., Kırbaşoğlu, Ç., Güngör, N., Ünlü, S., Yılmaz, Y.Z., 2001. Heavy Metals in Marine Algae from Şile in the Black Sea, 1994-1997. Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 67, pp. 288-294.
 • Unep, (1984)Determination of total Cadmium, Zinc, Lead and Copper in Selected marine organisms by Flameless Atomic Absorption Spectrophotometry. Reference Methods for Marine Pollution Studies No. 11 Rev. 1
 • Vertacnık, A., Prohıc, E., Kozar, S., Juracıc, M., 1995. Behaviour of Some Trace Elements in Alluvial Sediments, Zagerb water-Well Field Area, Croatia. Water Research 29, 237-246.
 • Yaramaz, Ö., Mordoğan, H., Sunlu, U., Önen, M., 1992. A Coparative Study on Heavy Metal Concentrations (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr)in the Sediments from Homa (İzmir-Turkey) and Karine(Aydın-Türkiye) Fisheries Lagoons. Rapp. Comm. Int. Medit., 33, pp.87.
 • Zauke, G.P., Clason, B., Savınov, V.M., Savinoma, T., 2003.Heavy Metals of Inshore Benthic Invertebrates from the Barent Sea. The Science of Total Environment. Volume 306, pp 99-110.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Meltem Dural

M. Z. Lugal Göksu

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Dural, M. ., & Göksu, M. Z. L. . (2006). Çamlık Lagünü (Karataş, Adana), Seston, Bentoz ve Sedimentinde Mevsimsel Ağır Metal Değişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 65-69.