Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Comparative Investigation on the Levels of Carbon, Flammable Substance and Some Heavy Metals (Cu,Zn) Accumulated in Sediment of Güllük and Homa Lagoons

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 225 - 232, 01.03.2001

Öz

In this study, the concentrations of Carbon (%), flammable substance (%), Copper (Cu), and Zinc (Zn) in the sediment of the Homa and Güllük Lagoons which are the important lagoons in the Aegean Sea were investigated seasonally during 1995. The results were presented in the tables and figures, and a comparison of the two study areas was done.

Güllük ve Homa Lagünü Sedimentlerinde Karbon, Yanabilen Madde ve Bazı Ağır Metal (Cu, Zn) Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 225 - 232, 01.03.2001

Öz

Bu çalışmada, Ege bölgesinin önemli lagünlerinden olan Homa ve Güllük lagünlerinde, 1995 yılı boyunca mevsimsel olarak alınan sedimentte karbon (%), yanabilen madde (%) miktarı ile bakır (Cu) ve Çinko (Zn) derişimleri araştırılmıştır. Sonuçlar bu iki lagünde karşılaştırılıp, tablo ve şekiller halinde sunulmuştur

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlkay Atılgan

Özdemir Egemen

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2001
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 18 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Atılgan, İ. ., & Egemen, Ö. . (2001). Güllük ve Homa Lagünü Sedimentlerinde Karbon, Yanabilen Madde ve Bazı Ağır Metal (Cu, Zn) Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1), 225-232.