Cilt: 26 Sayı: 1, 1.03.2009

Yıl: 2009

Makaleler

 

1. İzmir Körfezi'nde Tekir Balığı'nın (Mullus surmuletus L., 1758) Büyüme ve Üremesi.

 

15. Bazı Knidli Türlerinde Bulunan Biyodüzenleyici Moleküller.

Not

16. Wetland ciliates (Protozoa: Ciliophora) and morphological differences