Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İstavrit balığında ayıklama işlemi: Kalite, gıda güvenliği ve halk sağlığı ilişkisi

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 85 - 91, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.10

ÖzSu ürünlerinin avcılığını takiben tüketimine kadar geçen sürede tazeliğinin korunması hijyen kurallarına uyularak soğuk depo koşullarında depolanması ile mümkündür. Evlerde, restoranlarda tüketim için satın alınan balık ürünleri eğer hemen tüketime sunulmayacaksa kalite kaybına meydan vermemek için iç organlarından temizlendikten sonra soğuk muhafaza altında depolanmalıdır. Bu çalışmada istavrit balığına uygulanan temizleme işleminin +4°C’de depolanan balığın kalitesine etkisi ortaya konulmuştur. Bütün (BB) ve iç organları çıkarılmış halde (TB) soğuk depolanan istavrit balıklarındaki TMAB bakteri gelişim hızı % 21'e kadar sınırlanmıştır. Depolama süresi boyunca her iki balık grubunun TVBN ve TBARS değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, göz sıvısı kırılma indisindeki değişimlere paralel olarak her iki balık grubunda duyusal kalite farkı tespit edilmiştir. Bu çalışma ortaya koymuştur ki evlerde ya da restoranlarda yapılabilecek ayıklama işlemi balıketinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulma hızını sınırlayabilecektir. Böylece, bahsedilen yerlerde gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır.


    


Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

Araştırma materyali istavrit balıkları, Sağdıçlar Balıkçılık Ltd. Şti. tarafından temin edilmiş olup, balıkların avlanmasına müteakip buzlanmış halde fakülteye ulaştırılmıştır. Balığın yakalandığı andaki tazeliği bozulmaksızın tarafımıza ulaştırılmasında verdikleri lojistik destekten dolayı Sağdıçlar Balıkçılık Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Veysel Sağdıçlara teşekkürü borç biliyoruz.

Kaynakça

 • Alperden, I. (1993). Microbiology in meat and seafood, microbiology and its application in food industry. Tübitak MAM, ISBN 975-403-000-6, 101-120, 216. In Turkish.
 • Anon (2018). Diet, nutrition, physical activity and liver cancer. American Institute for Cancer Research (AICR), p.50, ISBN 978-1-912259-38-0.
 • Aubourg, S.P. (1993). Interaction of malondialdehyde with biological moleculese new trends about reactivity and significance. International Journal of Food Science & Technology, 28, 4, 323-335. DOI: 10.1111/j.1365-2621.1993.tb01278.x
 • Botta, J.R. (1995). Sensory evaluation: freshness quality grading. J.R. Botta (Ed.), Evaluation of seafood freshness quality, VCH, New York, pp. 65-97.
 • Cebioğlu, İ.K. & Önal, A.E. (2018). Gıda Katkı Maddesi İçeren Bazı Besinlerin Tüketiminin ve Sağlığa Etkilerinin Araştırılması: Gıdaların Risk Analizi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 21-35. DOI: 10.26453/otjhs.357496
 • Ceylan, S. & Topçu, Y. (2014). Pyrolysis kinetics of hazelnut husk using thermogravimetric analysis. Bioresource Technology, 156, 182–188. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.01.040
 • Ceylan, Z., Şengör, G.F.U., Sağdıç, O. & Yılmaz, M.T. (2017). A novelapproach to extend microbiological stability of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets coated with electrospun chitosan nanofibers. LWT–Food Science and Technology, 79, 367–375. DOI: 10.1016/j.lwt.2017.01.062
 • Ceylan, Z., Ünal Sengör, G.F., Basahel, A. & Yılmaz, M.T. (2018). Determination of quality parameters of gilthead sea bream (Sparus aurata) fillets coated with electrospun nanofibers. Journal of Food Safety, 38(6), e12518. DOI: 10.1111/jfs.12518
 • Chotimarkorn, C. (2014). Quality changes of anchovy (Stolephorus heterolobus) under refrigerated storage of different practical industrial methods in Thailand. Journal of Food Sciences and Technology, 51(2), 285–293. DOI:10.1007/s13197-011-0505-y
 • Çağlak, E., Karslı, B. & Rakıcı, S. (2016). Farklı Pişirme Yöntemleri Uygulanarak Buzdolabı Şartlarında (+4±1°C) Depolanan Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus) Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Anadolu ve Çevre Hayvancılık Dergisi, 1, 21-27.
 • Çetinkaya, S., Bilgin, Ş. & Ertan, Ö.O. (2014). Su ürünlerinde tazelik ve kalite belirlemede klasik yöntemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(2), 105-111. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.2.07
 • Duran, A., Erdemli, U., Karakaya, M. & Yılmaz, M.T. (2008). Effects of slaughter methods on physical, biochemical and microbiological quality of rainbow trout Oncorhynchus mykiss and mirror carp Cyprinus carpio filleted in pre-, in- or post-rigor periods. Fisheries Science, 74(5), 1146–1156. DOI: 10.1111/j.1444-2906.2008.01634
 • Erkmen, O. (2010). Foodborne hazards and safe food production. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(3), 220-235.
 • Fidanbaş, Z.U.C., Bilgin, Ş. & Ertan, Ö.O. (2015). Bazı Deniz Balıklarının Aminoasit - Yağ Asiti İçerikleri ve Beslenme Açısından Önemi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-59. DOI: 10.22392/egirdir.246329
 • Gökoğlu, N. & Yerlikaya, P. (2004). Use of eye fluid refractive index in sardine (Sardina pilchardus) as a freshness indicator. European Food Research and Technology, 218, 295–297. DOI: 10.1007/s00217-003-0844-7
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Ders Kitabı, Şahin Matbaası, Ankara. 358 sayfa.
 • Hebard, C.E., Flick, G.J. & Martin, R.E. (1982). Occurance and significance of trimethylamine oxide and its derivatives in fish and shellfish, p. 149-176. In R.E. Martin, G.J. Flick, C.E. Hebard, D.R. Ward [eds.], Chemistry and biochemistry of marine food products. Avi Publishing Company, USA.
 • ICMSF (1992). Sampling for microbiological analysis. In Microorganisms in food. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
 • Kaya, G.K. & Baştürk, Ö. (2015). Determination of some quality properties of marinated sea bream (Sparus Aurata L., 1758) during cold storage. Food Science and Technology, 35(2), 347-353. DOI: 10.1590/1678-457X.6619
 • Khalafalla, F.A., Fatma, H.M.A. & Hassan, A.R.H.A. (2015). Quality improvement and shelf‐life extension of refrigerated Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fillets using natural herbs. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 4, 1, 33– 40. DOI: 10.1016/j.bjbas.2015.02.005
 • Köse, S., Karaçam, H., Kutlu, S. & Boran, M. (2001). Investigating the shelf-life of the anchovy dish called ‘Hamsikuşu’ in frozen storage at -18±1 oC. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 651- 656.
 • Kulawik, P., Władysław, M., Joanna, T. & Özoğul, F. (2016). Assessment of color and sensory evaluation of frozen fillets from pangasius catfish and nile tilapia Imported to European Countries. International Journal of Food Properties, 19(7), 1439-1446. DOI: 10.1080/10942912.2015.1079790
 • Kurt, Ş., Küçüköner, E. & Zorba, Ö. (2005). Kesim sonrası sığır etinde meydana gelen değişimler. Gıda, 30(3), 203-208.
 • Kutlu, S., & Balçık Mısır, G. (2007). Bölgemizde Su Ürünleri İşleme Değerlendirme Tesislerinin Gelişimi. SÜMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7, 1.
 • Külcü, D.B. (2017). Farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen palamut (Sarda sarda) balığının bazı kimyasal kalite niteliklerinin belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. DOI: 10.16984/saufenbilder.298978
 • Kyrana, V.R., Lougovious, V.P. & Valsamis, D.S. (1997). Assessment of shelf-life of maricultured gilthead sea bream (Sparus aurata) stored in ice. Int. J. Food Sci. Technol., 32, 339-347. DOI: 10.1046/j.1365-2621.1997.00408.x
 • Kyrana, V.R. & Lougovious, V.P. (2002). Sensory, chemical and microbiological assessment of farm raised European sea-bass (Dicentrarchus labrax) stored in melting ice. Int. J. Food Sci. Technol., 37, 319-328. DOI: 10.1046/j.1365-2621.2002.00572.x
 • Levin, R.E. (2009). Assessment of Seafood Spoilage and the Microorganisms Involved. Chapter 28 (pp. 516-524). In L.M.L. Nollet, F. Toldrá (Eds.), Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis. CRC Press, Boca Raton, Florida, ISBN 978-1-4200-4633-5.
 • Martinsdóttir, E. (1987). Freshness measurements on cod and redfish with RT freshness grader. Reykjavik: Icelandic Fisheries Organization.
 • Masella, R. & Mazza, G. (2009). Glutathione and Sulfur Amino Acids in Human Health and Disease. John Wiley & Sons, USA, ISBN 978-0-470-17085-4.
 • Maturin, L. & Peeler, J.T. (2001). Bacteriological analytical manual, 6th Edition, Revision A, Chapter 3.
 • Meral, G., Ceylan, Z. & Köse, S. (2019). Limitation of microbial spoilage of rainbow trout fillets using characterized thyme oil antibacterial nanoemulsions. Journal of Food Safety, e12644. DOI: 10.1111/jfs.12644
 • Mısır, G.B. (2012). Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri. Yunus Araştırma Bülteni, 1, 1-7.
 • Olafsdottir, G., Martinsdóttir, E., Oehlensschlager, J., Dalgaard, P., Jensen, B., UndelanD, I., Mackie, I., M., Henehan, G. & Nielsen, H. (1997). Methods to evaluate fish freshness in research and industry. Trends in Food Science Technology, 8(8), 258-265. DOI: 10.1016/S0924-2244(97)01049-2
 • Olafsdóttir, G. (2005). Volatile compounds as quality indicators in chilled fish: Evaluation of microbial metabolites by an electronic nose. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Science University of Iceland and Icelandic Fisheries Laboratories, Reykjavík, ISBN 9979-70-052-1.
 • Oraei, M., Motalebi, A.A., Hoseini, E. & Javan, S. (2011). Effect of gamma irradiation and frozen storage on microbial quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 10(1), 75–84.
 • Özkaya, F.D. & Cömert, M. (2008). Gıda zehirlenmelerinde etken faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 65(3), 149-58.
 • Özyürek, H., İncedayı, B. & Tamer, C.E. (2013). Minimal İşlenmiş Gıdalar. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 13, 59-67.
 • Peng, S., Chen, C., Shi, Z. & Wang, L. (2013). Amino acid and fatty acid composition of the muscle tissue of yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus). Journal of Food and Nutrition Research, 1(4), 42-45. DOI:10.12691/jfnr-1-4-2
 • Rehbein, H. & Oehlenschlager, J. (2009). Fishery Products: Quality, Safety and Authenticity. USA, Wiley-Blackwel.
 • Rodríguez, Ó., Losada, V., Aubourg, S.P. & Barros-Velázquez, J.B. (2005). Sensory, microbial and chemical effects of a slurry ice system on horse mackerel (Trachurus trachurus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 235–242. DOI: 10.1002/jsfa.1960
 • Sallam, K.I. (2007). Chemical, sensory and shelf life evaluation of sliced salmon treated with salt of organic acids. Food Chemistry, 101(2), 592-600. DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.02.019
 • Schormüller, J. (1968). Tierische Lebensm. Eier, Fleisch, Buttermilsch. In Handbuch der Lebensmittel Chemie. Band III/2 Teil. Berlin, Hiedelberg, New York: Springer-Verlag.
 • Serdaroğlu, M. & Deniz, E.E. (2001). Balıklarda ve Bazı Su Ürünlerinde Trimetilamin (TMA) ve Dimetilamin (DMA) Oluşumunu Etkileyen Koşullar. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3-4), 575 – 581.
 • Szczesniak, A.S. & Kahn, E.L. (1971). Consumer awareness of and attitudes to food texture. Journal of Textural Studies, 2, 28–295. DOI: 10.1111/j.1745-4603.1971.tb01005.x
 • Şen, İ. & Şahin, A. (2017). Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihlerini Demografik Faktörler Açısından Ele Alan Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 33-46. DOI: 10.5578/jeas.48561
 • Şengör, G.F., Çelik, U. & Akkuş, S. (2000). Buzdolabı koşullarında depolanan istavrit balığı (Trachurus trachurus, L.1758)’nın tazeliğinin ve kimyasal bileşiminin belirlenmesi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(3), 187–193.
 • Tarladgis, B., Watts, B.M., Yonathan, M. & Dugan, L.Jr. (1960). Distilation Method for Determination of Malonnaldehyde in Rancidty Food. Journal American Oil Chemists Society, 37(1), 44-48. DOI: 10.1007/BF02630824
 • Tokur, B., Korkmaz, K. & Ayas, D. (2006). Comparison of two thiobarbituric acid (TBA) method for monitoring lipid oxidation in fish. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 331–334.
 • Ünal, G.F. (1991). Dondurularak depolanan mürekkep balığındaki (Sepia officinalis) kalite değişimlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, İşleme Teknolojisi Programı, Yüksek Lisans tezi, 71 sayfa.
 • Yapar, A. & Yetim, H. (1998). Determination of anchovy freshness by refractive index of eye fluid. Food Research International, 31(10), 693-695. DOI: 10.1016/S0963-9969(99)00047-2

Gutting process in horse mackerel: Relationship between quality, food safety, public health

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 85 - 91, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.10

ÖzThe preservation of the freshness of seafood until the consumption following the catching is possible by storing in cold storage conditions in compliance with hygiene rules. Fish products purchased for consumption at homes and in the restaurants should be stored under cold storage conditions after being gutted in order to avoid loss of quality if they will not be consumed immediately. In this study, the effect of the gutting process applied to the horse mackerel fish samples on the quality of the fish stored at +4 ° C was revealed. TMAB load in the ungutted fish samples (TB) was found to be lower 21% as compared to the gutted samples (BB). Chemical deterioration (in TVBN and TBARS) between the two groups was found to be statistically significant (p<0,05). In addition to this, the sensory quality difference was detected in both fish groups in parallel with the changes in eye fluid refractive indexes. This study has revealed that the gutting process that may be applied at home or in the restaurants, will delay the sensory, chemical deterioration and microbiological spoilage in the fish samples. Therefore, this food application will have made a significant contribution to the protection of food safety and public health in the mentioned places.
Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Alperden, I. (1993). Microbiology in meat and seafood, microbiology and its application in food industry. Tübitak MAM, ISBN 975-403-000-6, 101-120, 216. In Turkish.
 • Anon (2018). Diet, nutrition, physical activity and liver cancer. American Institute for Cancer Research (AICR), p.50, ISBN 978-1-912259-38-0.
 • Aubourg, S.P. (1993). Interaction of malondialdehyde with biological moleculese new trends about reactivity and significance. International Journal of Food Science & Technology, 28, 4, 323-335. DOI: 10.1111/j.1365-2621.1993.tb01278.x
 • Botta, J.R. (1995). Sensory evaluation: freshness quality grading. J.R. Botta (Ed.), Evaluation of seafood freshness quality, VCH, New York, pp. 65-97.
 • Cebioğlu, İ.K. & Önal, A.E. (2018). Gıda Katkı Maddesi İçeren Bazı Besinlerin Tüketiminin ve Sağlığa Etkilerinin Araştırılması: Gıdaların Risk Analizi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 21-35. DOI: 10.26453/otjhs.357496
 • Ceylan, S. & Topçu, Y. (2014). Pyrolysis kinetics of hazelnut husk using thermogravimetric analysis. Bioresource Technology, 156, 182–188. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.01.040
 • Ceylan, Z., Şengör, G.F.U., Sağdıç, O. & Yılmaz, M.T. (2017). A novelapproach to extend microbiological stability of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets coated with electrospun chitosan nanofibers. LWT–Food Science and Technology, 79, 367–375. DOI: 10.1016/j.lwt.2017.01.062
 • Ceylan, Z., Ünal Sengör, G.F., Basahel, A. & Yılmaz, M.T. (2018). Determination of quality parameters of gilthead sea bream (Sparus aurata) fillets coated with electrospun nanofibers. Journal of Food Safety, 38(6), e12518. DOI: 10.1111/jfs.12518
 • Chotimarkorn, C. (2014). Quality changes of anchovy (Stolephorus heterolobus) under refrigerated storage of different practical industrial methods in Thailand. Journal of Food Sciences and Technology, 51(2), 285–293. DOI:10.1007/s13197-011-0505-y
 • Çağlak, E., Karslı, B. & Rakıcı, S. (2016). Farklı Pişirme Yöntemleri Uygulanarak Buzdolabı Şartlarında (+4±1°C) Depolanan Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus) Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Anadolu ve Çevre Hayvancılık Dergisi, 1, 21-27.
 • Çetinkaya, S., Bilgin, Ş. & Ertan, Ö.O. (2014). Su ürünlerinde tazelik ve kalite belirlemede klasik yöntemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(2), 105-111. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.2.07
 • Duran, A., Erdemli, U., Karakaya, M. & Yılmaz, M.T. (2008). Effects of slaughter methods on physical, biochemical and microbiological quality of rainbow trout Oncorhynchus mykiss and mirror carp Cyprinus carpio filleted in pre-, in- or post-rigor periods. Fisheries Science, 74(5), 1146–1156. DOI: 10.1111/j.1444-2906.2008.01634
 • Erkmen, O. (2010). Foodborne hazards and safe food production. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(3), 220-235.
 • Fidanbaş, Z.U.C., Bilgin, Ş. & Ertan, Ö.O. (2015). Bazı Deniz Balıklarının Aminoasit - Yağ Asiti İçerikleri ve Beslenme Açısından Önemi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-59. DOI: 10.22392/egirdir.246329
 • Gökoğlu, N. & Yerlikaya, P. (2004). Use of eye fluid refractive index in sardine (Sardina pilchardus) as a freshness indicator. European Food Research and Technology, 218, 295–297. DOI: 10.1007/s00217-003-0844-7
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Ders Kitabı, Şahin Matbaası, Ankara. 358 sayfa.
 • Hebard, C.E., Flick, G.J. & Martin, R.E. (1982). Occurance and significance of trimethylamine oxide and its derivatives in fish and shellfish, p. 149-176. In R.E. Martin, G.J. Flick, C.E. Hebard, D.R. Ward [eds.], Chemistry and biochemistry of marine food products. Avi Publishing Company, USA.
 • ICMSF (1992). Sampling for microbiological analysis. In Microorganisms in food. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
 • Kaya, G.K. & Baştürk, Ö. (2015). Determination of some quality properties of marinated sea bream (Sparus Aurata L., 1758) during cold storage. Food Science and Technology, 35(2), 347-353. DOI: 10.1590/1678-457X.6619
 • Khalafalla, F.A., Fatma, H.M.A. & Hassan, A.R.H.A. (2015). Quality improvement and shelf‐life extension of refrigerated Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fillets using natural herbs. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 4, 1, 33– 40. DOI: 10.1016/j.bjbas.2015.02.005
 • Köse, S., Karaçam, H., Kutlu, S. & Boran, M. (2001). Investigating the shelf-life of the anchovy dish called ‘Hamsikuşu’ in frozen storage at -18±1 oC. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 651- 656.
 • Kulawik, P., Władysław, M., Joanna, T. & Özoğul, F. (2016). Assessment of color and sensory evaluation of frozen fillets from pangasius catfish and nile tilapia Imported to European Countries. International Journal of Food Properties, 19(7), 1439-1446. DOI: 10.1080/10942912.2015.1079790
 • Kurt, Ş., Küçüköner, E. & Zorba, Ö. (2005). Kesim sonrası sığır etinde meydana gelen değişimler. Gıda, 30(3), 203-208.
 • Kutlu, S., & Balçık Mısır, G. (2007). Bölgemizde Su Ürünleri İşleme Değerlendirme Tesislerinin Gelişimi. SÜMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7, 1.
 • Külcü, D.B. (2017). Farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen palamut (Sarda sarda) balığının bazı kimyasal kalite niteliklerinin belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. DOI: 10.16984/saufenbilder.298978
 • Kyrana, V.R., Lougovious, V.P. & Valsamis, D.S. (1997). Assessment of shelf-life of maricultured gilthead sea bream (Sparus aurata) stored in ice. Int. J. Food Sci. Technol., 32, 339-347. DOI: 10.1046/j.1365-2621.1997.00408.x
 • Kyrana, V.R. & Lougovious, V.P. (2002). Sensory, chemical and microbiological assessment of farm raised European sea-bass (Dicentrarchus labrax) stored in melting ice. Int. J. Food Sci. Technol., 37, 319-328. DOI: 10.1046/j.1365-2621.2002.00572.x
 • Levin, R.E. (2009). Assessment of Seafood Spoilage and the Microorganisms Involved. Chapter 28 (pp. 516-524). In L.M.L. Nollet, F. Toldrá (Eds.), Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis. CRC Press, Boca Raton, Florida, ISBN 978-1-4200-4633-5.
 • Martinsdóttir, E. (1987). Freshness measurements on cod and redfish with RT freshness grader. Reykjavik: Icelandic Fisheries Organization.
 • Masella, R. & Mazza, G. (2009). Glutathione and Sulfur Amino Acids in Human Health and Disease. John Wiley & Sons, USA, ISBN 978-0-470-17085-4.
 • Maturin, L. & Peeler, J.T. (2001). Bacteriological analytical manual, 6th Edition, Revision A, Chapter 3.
 • Meral, G., Ceylan, Z. & Köse, S. (2019). Limitation of microbial spoilage of rainbow trout fillets using characterized thyme oil antibacterial nanoemulsions. Journal of Food Safety, e12644. DOI: 10.1111/jfs.12644
 • Mısır, G.B. (2012). Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri. Yunus Araştırma Bülteni, 1, 1-7.
 • Olafsdottir, G., Martinsdóttir, E., Oehlensschlager, J., Dalgaard, P., Jensen, B., UndelanD, I., Mackie, I., M., Henehan, G. & Nielsen, H. (1997). Methods to evaluate fish freshness in research and industry. Trends in Food Science Technology, 8(8), 258-265. DOI: 10.1016/S0924-2244(97)01049-2
 • Olafsdóttir, G. (2005). Volatile compounds as quality indicators in chilled fish: Evaluation of microbial metabolites by an electronic nose. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Science University of Iceland and Icelandic Fisheries Laboratories, Reykjavík, ISBN 9979-70-052-1.
 • Oraei, M., Motalebi, A.A., Hoseini, E. & Javan, S. (2011). Effect of gamma irradiation and frozen storage on microbial quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 10(1), 75–84.
 • Özkaya, F.D. & Cömert, M. (2008). Gıda zehirlenmelerinde etken faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 65(3), 149-58.
 • Özyürek, H., İncedayı, B. & Tamer, C.E. (2013). Minimal İşlenmiş Gıdalar. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 13, 59-67.
 • Peng, S., Chen, C., Shi, Z. & Wang, L. (2013). Amino acid and fatty acid composition of the muscle tissue of yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus). Journal of Food and Nutrition Research, 1(4), 42-45. DOI:10.12691/jfnr-1-4-2
 • Rehbein, H. & Oehlenschlager, J. (2009). Fishery Products: Quality, Safety and Authenticity. USA, Wiley-Blackwel.
 • Rodríguez, Ó., Losada, V., Aubourg, S.P. & Barros-Velázquez, J.B. (2005). Sensory, microbial and chemical effects of a slurry ice system on horse mackerel (Trachurus trachurus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 235–242. DOI: 10.1002/jsfa.1960
 • Sallam, K.I. (2007). Chemical, sensory and shelf life evaluation of sliced salmon treated with salt of organic acids. Food Chemistry, 101(2), 592-600. DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.02.019
 • Schormüller, J. (1968). Tierische Lebensm. Eier, Fleisch, Buttermilsch. In Handbuch der Lebensmittel Chemie. Band III/2 Teil. Berlin, Hiedelberg, New York: Springer-Verlag.
 • Serdaroğlu, M. & Deniz, E.E. (2001). Balıklarda ve Bazı Su Ürünlerinde Trimetilamin (TMA) ve Dimetilamin (DMA) Oluşumunu Etkileyen Koşullar. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3-4), 575 – 581.
 • Szczesniak, A.S. & Kahn, E.L. (1971). Consumer awareness of and attitudes to food texture. Journal of Textural Studies, 2, 28–295. DOI: 10.1111/j.1745-4603.1971.tb01005.x
 • Şen, İ. & Şahin, A. (2017). Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihlerini Demografik Faktörler Açısından Ele Alan Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 33-46. DOI: 10.5578/jeas.48561
 • Şengör, G.F., Çelik, U. & Akkuş, S. (2000). Buzdolabı koşullarında depolanan istavrit balığı (Trachurus trachurus, L.1758)’nın tazeliğinin ve kimyasal bileşiminin belirlenmesi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(3), 187–193.
 • Tarladgis, B., Watts, B.M., Yonathan, M. & Dugan, L.Jr. (1960). Distilation Method for Determination of Malonnaldehyde in Rancidty Food. Journal American Oil Chemists Society, 37(1), 44-48. DOI: 10.1007/BF02630824
 • Tokur, B., Korkmaz, K. & Ayas, D. (2006). Comparison of two thiobarbituric acid (TBA) method for monitoring lipid oxidation in fish. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 331–334.
 • Ünal, G.F. (1991). Dondurularak depolanan mürekkep balığındaki (Sepia officinalis) kalite değişimlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, İşleme Teknolojisi Programı, Yüksek Lisans tezi, 71 sayfa.
 • Yapar, A. & Yetim, H. (1998). Determination of anchovy freshness by refractive index of eye fluid. Food Research International, 31(10), 693-695. DOI: 10.1016/S0963-9969(99)00047-2
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülgün F. Ünal Şengör 0000-0001-7638-7350

Zafer Ceylan 0000-0002-6527-4382

Remziye Eda Yardımcı 0000-0001-7737-8739

Samime Özturan 0000-0003-3701-5049

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 2 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünal Şengör, G. F., Ceylan, Z., Yardımcı, R. E., Özturan, S. (2020). İstavrit balığında ayıklama işlemi: Kalite, gıda güvenliği ve halk sağlığı ilişkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(1), 85-91. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.10