Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

ÖzBu çalışma, Yenişakran, Çandarlı Körfezi (Ege Denizi)'nde bir kıyı balıkçısının 2017 - 2018 yılları arasında günlük balıkçılık seferleri boyunca balık av kayıtlarını sunmaktadır. Balıkçı, yıl boyunca hem uzatma ağını hem de paragatı kumlu ve deniz çayırlarıyla kaplı tabanda 5-25 m derinliklerde kullanmaktadır. Böylece hem uzatma ağından hem de paragattan toplam 39 tür belirlenmiştir. Ortalama birim çaba başına av (CPUE) değerleri (8,7 ± 0,1 kg / 1000 m ağ ve 12,9 ± 0,8 kg / 1000 iğne), paragatın uzatma ağından daha verimli takım olduğunu göstermiştir. Ortalama CPUE değerleri bakımından, uzatma ağları ile paragat arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05).
Teşekkür

Yazarlar, örnekleme ve günlük av kayıtlarını tutmada yardımcı olan Yenişakran balıkçısı Mehmet Emin Dalyan’a ve uzatma ağının ölçekli teknik planını çizen Dr. Tevfik Ceyhan’a şükranlarını sunmaktadır.

Kaynakça

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.

Seasonal catch composition and catch per unit effort of coastal fishery in Yenişakran (Çandarlı Bay, Aegean Sea)

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

ÖzThis study presents the catch records of a coastal fisherman during daily fishing trip between 2017 and 2018 in Yenişakran, Çandarlı Bay (Aegean Sea). The trammel net and longline were used at depths of 5-25 m on a sandy bottom and the sea meadows during the year. A total of 39 species were identified from the both trammel netting and the longlining. Mean catch per unit effort (CPUE) values (8.7±0.1 kg/1000 m net and 12.9±0.8 kg/1000 hooks) shown that longlining was more efficient fishing gear than the trammel netting. In terms of mean CPUE values, there is significantly difference between trammel netting and longlining (p<0.05).
Kaynakça

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğçe Şensurat Genç 0000-0002-5528-3322

Okan Akyol 0000-0001-7738-2156

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 8 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şensurat Genç, T., & Akyol, O. (2020). Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(1), 9-14. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02