Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları

Yıl 2020, Cilt 37, Sayı 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

ÖzBu çalışma, Yenişakran, Çandarlı Körfezi (Ege Denizi)'nde bir kıyı balıkçısının 2017 - 2018 yılları arasında günlük balıkçılık seferleri boyunca balık av kayıtlarını sunmaktadır. Balıkçı, yıl boyunca hem uzatma ağını hem de paragatı kumlu ve deniz çayırlarıyla kaplı tabanda 5-25 m derinliklerde kullanmaktadır. Böylece hem uzatma ağından hem de paragattan toplam 39 tür belirlenmiştir. Ortalama birim çaba başına av (CPUE) değerleri (8,7 ± 0,1 kg / 1000 m ağ ve 12,9 ± 0,8 kg / 1000 iğne), paragatın uzatma ağından daha verimli takım olduğunu göstermiştir. Ortalama CPUE değerleri bakımından, uzatma ağları ile paragat arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05).
Kaynakça

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.

Seasonal catch composition and catch per unit effort of coastal fishery in Yenişakran (Çandarlı Bay, Aegean Sea)

Yıl 2020, Cilt 37, Sayı 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

ÖzThis study presents the catch records of a coastal fisherman during daily fishing trip between 2017 and 2018 in Yenişakran, Çandarlı Bay (Aegean Sea). The trammel net and longline were used at depths of 5-25 m on a sandy bottom and the sea meadows during the year. A total of 39 species were identified from the both trammel netting and the longlining. Mean catch per unit effort (CPUE) values (8.7±0.1 kg/1000 m net and 12.9±0.8 kg/1000 hooks) shown that longlining was more efficient fishing gear than the trammel netting. In terms of mean CPUE values, there is significantly difference between trammel netting and longlining (p<0.05).
Kaynakça

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğçe ŞENSURAT GENÇ> (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5528-3322
Türkiye


Okan AKYOL>
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7738-2156
Türkiye

Teşekkür Yazarlar, örnekleme ve günlük av kayıtlarını tutmada yardımcı olan Yenişakran balıkçısı Mehmet Emin Dalyan’a ve uzatma ağının ölçekli teknik planını çizen Dr. Tevfik Ceyhan’a şükranlarını sunmaktadır.
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Başvuru Tarihi 8 Mart 2019
Kabul Tarihi 3 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 37, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şensurat Genç, T. & Akyol, O. (2020). Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 37 (1) , 9-14 . DOI: 10.12714/egejfas.37.1.02