Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mikrozooplanktonik Tintinnid'lerin (Protozoa: Ciliophora) İzmir Körfezi'ndeki son 20 yıllık tür çeşitliliği ve dağılımları

Yıl 2018, Cilt: 35 Sayı: 3, 267 - 277, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.06

ÖzBu çalışmada, İzmir Körfezinden 20 yıl süreyle toplanan örneklerdeki
Tintinnida familyalarının dağılımları incelenmiştir. Saptanan 11 Tintinnid
familyasına ait türlerin her yıl için düzenlenen tür listeleri, kantite ve
kalite bilgileri, dönem boyunca değişim gösteren deniz suyu sıcaklıklarıyla
birlikte incelenmiş, genel bir tür listesi oluşturulmuştur. Körfez’de sürekli
bulunan yerli türlerin yanında, ballast tanklarıyla veya farklı taşınım yolları
ile İzmir Körfezi’ne geldiği düşünülen yabancı türlerin de körfezdeki durumu
ele alınmıştır. İzmir Büyük Kanal Projesinin 2000 yılında devreye girmesiyle
nispeten temizlenen körfezde sürekli bulunan 2 büyük grup olan dinoflagellat ve
diyatom familyalarına ait türlerin yanında, tintinnid familyalarına ait
türlerin kalite ve kantitesinde artış görülmüştür.Kaynakça

 • AlgaeBase (2018) AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland. http://www.algaebase.org/ Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Balkıs, N., (2004). Tintinnids (Protozoa: Ciliophora) of the Büyükçekmece Bay in the Sea of Marmara. Scientia Marina, 68, 33-44. DOI: 10.3989/scimar.2004.68n133
 • Balkıs, N. & Toklu Alıçlı, B., (2009). Tintinnid (Protozoa: Ciliophora) species in the Edremit Bay, IUFS Journal of Biology, 68(1): 47-53.
 • Balkıs, N., & Koray, T. (2014). A check-list of Tintinnids (Protozoa: Ciliophora) in the Coastal Zone of Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 46(4), 1029–1038.
 • Bojanić, N., Šolić, M., Krstulović, N., Sestanović, S., Ninčević Gladan Z., Marasović I. & Brautović, I., (2006). The role of ciliates within the microbial food web in the eutrophicated part of Kastela Bay (Middle Adriatic Sea). Scientia Marina, 70(3), 431442. DOI: 10.3989/scimar.2006.70n3431
 • Boltovskoy, D. (1981). Atlas del zooplankton del Atlantico sudoccidental. Publicacion especial del INIDEP, Mar del Plata, 936pp.
 • Buskey, E.J., & Hyatt, C.J., (1995). Effects of the Texas (USA) ‘brown tide’ alga on planktonic grazers. Marine Ecology Progress Series, 126, 285-292. DOI: 10.3354/meps126285
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi 2007 Yılı Final Raporu. Proje No: DBTE-167. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ocak 2008
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi 2012 Sonuç Raporu. Proje No: DBTE-199. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ocak 2012
 • Çolak Sabancı, F. & Koray, T., (2001). The impact of pollution on the vertical and horizontal distribution of microplankton in İzmir Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1-2): 187-202.
 • Çolak Sabancı, F. & Koray, T., (2016).İzmir Körfezi (Ege Denizi'nin) Neritik Sularında Dağılım Gösteren Tintinnidlerin Tür Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2(1): 20-29. E-ISSN 2149-0236. Scientific Web Journals (SWJ) DOI: 10.3153/JAEFR16003
 • Dolan J. (2010). Morphology and Ecology in Tintinnid Ciliates of the Marine Plankton: Correlates of Lorica Dimensions. Acta Protozoology 49: 235–244.
 • Durmuş, T., Balci, M. & Balkis, N., (2011). Species of Genus Tintinnopsis Stein, 1967 in Turkish coastal waters and new record of Tintinnopsis corniger Hada, 1964. Pakistan J. Zool., 44(2), 383-388.
 • Ergen, Z., (1967). İzmir Körfezi’nde tesbit edilen başlıca planktonik organizmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, 47, 3-27.
 • Geldiay, R. & Ergen, Z., (1968). Athecate marine dinoflagellates living in our region, Balık ve Balıkçılık, 6, 16,7-l.
 • Fenchel, T., (1987). Ecology of Protozoa: The Biology of Free-living Phagotrophic Protists. Science Tech./Springer, Berlin, 197 pp.
 • Hansen, P.J., Bjørnsen, P.K. & Hansen, B.W., (1997). Zooplankton grazing and growth: scaling within the 2-2,000-mm body size range. Limnology and Oceanography, 42(4): 687-704. DOI: 10.4319/lo.1997.42.4.0687
 • Heinbokel, J.F. & Beers, J.R., (1979). Studies on the function role of tintinnids in the southern California Bright. III. Grazing impact of natural assemblages. Marine Biology, 52, 2332. DOI: 10.1007/BF00386854
 • Hollibaugh, J.T., Fuhrman, J.A. & Azam, F., (1980). Radioactively labeling of natural bacterioplankton for use in trophic studies. Limnology and Oceanography, 25, 172-181. DOI: 1980.25.1.0172
 • Isamu Y. (1982). Illustrations of the Marine Plankton of Japan: Protozoa. 3rd ed. Osaka: Hoikusha Publishing Co. Ltd., 161-193
 • Kato, S., & Taniguchi, A., (1993). Tintinnid ciliates as indicator species of different water masses in the western North Pacific Polar Front, Fisheries Oceanography, 2, 166-174. DOI: 10.1111/j.1365-2419.1993.tb00132.x
 • Kimor, B. & E. J. F. Wood, 1975. A plankton study in the eastern Mediterranean sea. Marine Biology, 29: 321–333. DOI: 10.1007/BF00388852
 • Kimor, B. & Golandsky, B., (1977). Microplankton of the Gulf of Elat: aspects of seasonal and bathymetric distribution. Marine Biology, 42, 55-67. DOI: 10.1007/BF00392014
 • Koray, T. & Özel, İ. (1983a): Species of the Sub-Order Tintinnoinea in İzmir Bay. E.Ü.F.F. Journal, Serie B, Supplement: 220-244.
 • Koray, T. & Özel, İ., (1983b). İzmir Körfezi planktonundan saptanan Tintinnoinea türleri. I. Ulusal Deniz ve Tatlısu Araştırmaları Kongresi Tebliğleri. 15-17 Ekim 1981, İzmir. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, Seri B (I): 221-244.
 • Koray, T. (1987a). One-celled microplankton species in Izmir Bay (Aegean Sea): A species list and a comparison with the records of adjacent regions. Doğa, TÜBİTAK, Biology, 11(3):130-146.
 • Koray, T. (1987b). Comparison of diversity indices for determination of variations in phytoplankton communities. Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 11(2): 242-253.
 • Koray, T. (1987c). The importance of diversity indices in terms of phytoplankton community changes depending on pollution. (in Turkish). VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Izmir, 3-5 Eylül 1986, Bildiriler, Cilt 2: 520-527.
 • Koray, T. (1988). Symbiotic associations in microplankton of Izmir Bay (Aegean Sea) and their pollution dependent distributions. (in Turkish). Doğa, TÜBİTAK Biyoloji, 12(1):46-52.
 • Koray, T., Gökpınar, Ş. & Yurga, L. (1999). The effects of the pollution on the distribution of microplankton in the bay of Izmir (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(3-4.): 421-431.
 • Koray, T., Gökpınar, Ş., Polat, S., Türkoğlu, M., Yurga, L., Çolak, F., Benli, H.A. & Sarıhan, E., (2000). Türkiye Denizlerinin (Karadeniz, Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz) mikroplankton (bir hücreliler) topluluklarının Kalitatif özelliklerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(3-4): 231-247.
 • Koray, T., Yurga, L. & Çolak-Sabancı, F. (2007). Türkiye Denizleri Mikroplankton (=Protista) Türlerinin Kontrol Listesi ve Tür Tayin Atlası. Proje No: TBAG-2239 (102T174): 154 pp.
 • Lee, J.B. & Kim, Y.H., (2010). Distribution of Tintinnids (Loricate Ciliates) in East Asian Waters in Summer, in: Ishimatsu, A., Lie H.J., (editors) Coastal Environmental and Ecosystem Issues of the East China Sea: 173-180.
 • Margalef R. (1963). Rôle des ciliés dans le cycle de la vie pélagique en Méditerranée, Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 17, 2, 463.
 • Marshall, S.M. (1969). Protozoa. Order Tintinnida, Zooplankton Sheets. 117-127. In Fiches d'identification du zooplancton. Fraser, J.H. and V.Kr. Hensen (eds), Cons, Perm., Int.Explor. Mer, Charlottenlund. DOI: 10.2307/2423833
 • MSIP (2018) Marine Species Identification Portal. http://species-identification.org/ Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Nakamura, Y., Suzuki, S., & Hiromi, J., (1996). Development and collapse of a Gymnodinium mikimotoi red tide in the Seto Inland Sea. Aquatic Microbial Ecology, 10: 131-137. DOI: 10.3354/ame010131
 • Nielsen, T.G., Kiørboe, T. & Bjørnsen, P.K., (1990). Effects of a Chrysochromulina polylepis subsurface bloom on the planktonic community. Marine Ecology Progress Series, 62: 21-35. DOI: 10.3354/meps062021
 • Nümann, W. (1955). İzmir Körfezinde “Balık Kırılması” hadisesi, Hidrobiyoloji Mecmuası., 3A, 2: 90-93.
 • Paranjape, M. (1980). Occurrence and significance of resting cysts in a hyaline tintinnid Helicostomella subulata (Ehrenberg) Jörgensen. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 48: 23-33. DOI: 10.1016/0022-0981(80)90004-0
 • Plankweb (2018) Check-list of Turkish Seas Microplankton http://plankweb.ege.edu.tr/chklists.html Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Pierce, R.W. & Turner, J.T., (1993). Global biogeography of marine tintinnids. Marine Ecology Progress Series, 94:11-26. DOI:10.3354/meps094011
 • Saccá, A. & Giuffré (2013): Biogeography and ecology of Rhizodomus tagatzi, a presumptive invasive tintinnid ciliate. Journal of Plankton Research, 894-906. DOI: 10.1093/plankt/fbt036
 • Sorokin, Y.I. (1977). The heterotrophic phase of plankton succession in the Japan Sea. Marine Biology, 41: 107-117. DOI:10.1007/BF00394018
 • Sournia, A. (1976). Phytoplankton Manual. Muséum National d'Historie Naturelle, Paris. 337p.
 • Stoecker, D., Guillard, R.R.L. & Kavee, R.M., (1981). Selective predation by Favella ehrenbergii (Tintinnia) on and among dinoflagellates. The Biological Bulletin, 160. DOI: 10.2307/1540907
 • Stoecker, D., Davis, L.H. & Provan, A., (1983). Growth of Favella sp. (Ciliata: Tintinnina) and other microzooplankters in cages incubated in situ and comparison to growth in vitro. Marine Biology, 75: 293-302. DOI: 10.1007/BF00406015
 • Stoecker, D., Davis, L.H. & Anderson, D.M., (1984). Fine scale of spatial correlations between planktonic ciliates and dinoflagellates. Journal of Plankton Research, 6(5): 829-842. DOI: 10.1093/plankt/6.5.829
 • Tomas,C.R., 1997. Indetifying Marine Phytoplankton. XV, 858p. San Diego, California: Academic Press
 • Travers, A. & Travers, M., (1975). Catalogue of the Microplankton in the gulf of Marseilles. Hydrobiology, 60(2), 251-276. DOI: 10.1002/iroh.19750600207
 • Trégouboff, G. & Rose, M. (1957). Manuel de Planctonologie Mediterranéenne, Tome I-II, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 587 pp.
 • Watras, C.J., Garcon, V.C., Olson, R.J., Chisholm, S.W. & Anderson, D.M., (1985). The effect of zooplankton grazing on estuarine blooms of the toxic dinoflagellate Gonyaulax tamarensis. Journal Plankton Research, 7(6), 891-908. DOI: 10.1093/plankt/7.6.891
 • Yurga, L. (1992): İzmir Körfezi’nde bazı kanalizasyon girişleri çevresindeki mikroplankton toplulukları üzerine ekolojik araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Bornova, İzmir, 1992
 • Yurga, L. (2012): İzmir Körfezi için 2 yeni Tintinnid (Oligotrichida) türü: Leprotintinnus nordqvisti Brandt, 1906 ve Rhizodomus tagatzi (=Tintinnopsis corniger) Hada, 1964. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(2), 53-56. DOI: 10.12714/egejfas.2012.29.2.03
 • Yurga, L. (2015): İzmir Körfezi Fitoplanktonunun 15 yıllık tür dağılımları ve istatistiksel olarak karşılaştırmalı incelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(1), 25-30. DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.1.04

Microzooplankton Tintinnida (Protozoa: Ciliophora) communities from the İzmir Bay, Turkey and their diversity and distribution for last 20 years

Yıl 2018, Cilt: 35 Sayı: 3, 267 - 277, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.06

ÖzThe distributions of families belonging to Tintinnida on samples
collected from İzmir Bay for 20 years were examined in this study. The species
list, quantity and quality information prepared for each species of the 11
families belonging to the Tintinnida were examined together with the seawater
temperature changes during the period and a general species lists were
established. In addition to the indigenous species that are constantly found in
the bay, non-indigenous species that have been transported by ballast tanks
have also been discussed. The İzmir Grand Canal Project was inaugurated in year
2000 and the relatively increase in the quality and quantity of the species
belonging to the Tintinnida families has been observed in addition to the
dinoflagellate and diatom family species, which are two relatively large groups
in the bay.Kaynakça

 • AlgaeBase (2018) AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland. http://www.algaebase.org/ Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Balkıs, N., (2004). Tintinnids (Protozoa: Ciliophora) of the Büyükçekmece Bay in the Sea of Marmara. Scientia Marina, 68, 33-44. DOI: 10.3989/scimar.2004.68n133
 • Balkıs, N. & Toklu Alıçlı, B., (2009). Tintinnid (Protozoa: Ciliophora) species in the Edremit Bay, IUFS Journal of Biology, 68(1): 47-53.
 • Balkıs, N., & Koray, T. (2014). A check-list of Tintinnids (Protozoa: Ciliophora) in the Coastal Zone of Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 46(4), 1029–1038.
 • Bojanić, N., Šolić, M., Krstulović, N., Sestanović, S., Ninčević Gladan Z., Marasović I. & Brautović, I., (2006). The role of ciliates within the microbial food web in the eutrophicated part of Kastela Bay (Middle Adriatic Sea). Scientia Marina, 70(3), 431442. DOI: 10.3989/scimar.2006.70n3431
 • Boltovskoy, D. (1981). Atlas del zooplankton del Atlantico sudoccidental. Publicacion especial del INIDEP, Mar del Plata, 936pp.
 • Buskey, E.J., & Hyatt, C.J., (1995). Effects of the Texas (USA) ‘brown tide’ alga on planktonic grazers. Marine Ecology Progress Series, 126, 285-292. DOI: 10.3354/meps126285
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi 2007 Yılı Final Raporu. Proje No: DBTE-167. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ocak 2008
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi 2012 Sonuç Raporu. Proje No: DBTE-199. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ocak 2012
 • Çolak Sabancı, F. & Koray, T., (2001). The impact of pollution on the vertical and horizontal distribution of microplankton in İzmir Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1-2): 187-202.
 • Çolak Sabancı, F. & Koray, T., (2016).İzmir Körfezi (Ege Denizi'nin) Neritik Sularında Dağılım Gösteren Tintinnidlerin Tür Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2(1): 20-29. E-ISSN 2149-0236. Scientific Web Journals (SWJ) DOI: 10.3153/JAEFR16003
 • Dolan J. (2010). Morphology and Ecology in Tintinnid Ciliates of the Marine Plankton: Correlates of Lorica Dimensions. Acta Protozoology 49: 235–244.
 • Durmuş, T., Balci, M. & Balkis, N., (2011). Species of Genus Tintinnopsis Stein, 1967 in Turkish coastal waters and new record of Tintinnopsis corniger Hada, 1964. Pakistan J. Zool., 44(2), 383-388.
 • Ergen, Z., (1967). İzmir Körfezi’nde tesbit edilen başlıca planktonik organizmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, 47, 3-27.
 • Geldiay, R. & Ergen, Z., (1968). Athecate marine dinoflagellates living in our region, Balık ve Balıkçılık, 6, 16,7-l.
 • Fenchel, T., (1987). Ecology of Protozoa: The Biology of Free-living Phagotrophic Protists. Science Tech./Springer, Berlin, 197 pp.
 • Hansen, P.J., Bjørnsen, P.K. & Hansen, B.W., (1997). Zooplankton grazing and growth: scaling within the 2-2,000-mm body size range. Limnology and Oceanography, 42(4): 687-704. DOI: 10.4319/lo.1997.42.4.0687
 • Heinbokel, J.F. & Beers, J.R., (1979). Studies on the function role of tintinnids in the southern California Bright. III. Grazing impact of natural assemblages. Marine Biology, 52, 2332. DOI: 10.1007/BF00386854
 • Hollibaugh, J.T., Fuhrman, J.A. & Azam, F., (1980). Radioactively labeling of natural bacterioplankton for use in trophic studies. Limnology and Oceanography, 25, 172-181. DOI: 1980.25.1.0172
 • Isamu Y. (1982). Illustrations of the Marine Plankton of Japan: Protozoa. 3rd ed. Osaka: Hoikusha Publishing Co. Ltd., 161-193
 • Kato, S., & Taniguchi, A., (1993). Tintinnid ciliates as indicator species of different water masses in the western North Pacific Polar Front, Fisheries Oceanography, 2, 166-174. DOI: 10.1111/j.1365-2419.1993.tb00132.x
 • Kimor, B. & E. J. F. Wood, 1975. A plankton study in the eastern Mediterranean sea. Marine Biology, 29: 321–333. DOI: 10.1007/BF00388852
 • Kimor, B. & Golandsky, B., (1977). Microplankton of the Gulf of Elat: aspects of seasonal and bathymetric distribution. Marine Biology, 42, 55-67. DOI: 10.1007/BF00392014
 • Koray, T. & Özel, İ. (1983a): Species of the Sub-Order Tintinnoinea in İzmir Bay. E.Ü.F.F. Journal, Serie B, Supplement: 220-244.
 • Koray, T. & Özel, İ., (1983b). İzmir Körfezi planktonundan saptanan Tintinnoinea türleri. I. Ulusal Deniz ve Tatlısu Araştırmaları Kongresi Tebliğleri. 15-17 Ekim 1981, İzmir. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, Seri B (I): 221-244.
 • Koray, T. (1987a). One-celled microplankton species in Izmir Bay (Aegean Sea): A species list and a comparison with the records of adjacent regions. Doğa, TÜBİTAK, Biology, 11(3):130-146.
 • Koray, T. (1987b). Comparison of diversity indices for determination of variations in phytoplankton communities. Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 11(2): 242-253.
 • Koray, T. (1987c). The importance of diversity indices in terms of phytoplankton community changes depending on pollution. (in Turkish). VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Izmir, 3-5 Eylül 1986, Bildiriler, Cilt 2: 520-527.
 • Koray, T. (1988). Symbiotic associations in microplankton of Izmir Bay (Aegean Sea) and their pollution dependent distributions. (in Turkish). Doğa, TÜBİTAK Biyoloji, 12(1):46-52.
 • Koray, T., Gökpınar, Ş. & Yurga, L. (1999). The effects of the pollution on the distribution of microplankton in the bay of Izmir (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(3-4.): 421-431.
 • Koray, T., Gökpınar, Ş., Polat, S., Türkoğlu, M., Yurga, L., Çolak, F., Benli, H.A. & Sarıhan, E., (2000). Türkiye Denizlerinin (Karadeniz, Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz) mikroplankton (bir hücreliler) topluluklarının Kalitatif özelliklerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(3-4): 231-247.
 • Koray, T., Yurga, L. & Çolak-Sabancı, F. (2007). Türkiye Denizleri Mikroplankton (=Protista) Türlerinin Kontrol Listesi ve Tür Tayin Atlası. Proje No: TBAG-2239 (102T174): 154 pp.
 • Lee, J.B. & Kim, Y.H., (2010). Distribution of Tintinnids (Loricate Ciliates) in East Asian Waters in Summer, in: Ishimatsu, A., Lie H.J., (editors) Coastal Environmental and Ecosystem Issues of the East China Sea: 173-180.
 • Margalef R. (1963). Rôle des ciliés dans le cycle de la vie pélagique en Méditerranée, Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 17, 2, 463.
 • Marshall, S.M. (1969). Protozoa. Order Tintinnida, Zooplankton Sheets. 117-127. In Fiches d'identification du zooplancton. Fraser, J.H. and V.Kr. Hensen (eds), Cons, Perm., Int.Explor. Mer, Charlottenlund. DOI: 10.2307/2423833
 • MSIP (2018) Marine Species Identification Portal. http://species-identification.org/ Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Nakamura, Y., Suzuki, S., & Hiromi, J., (1996). Development and collapse of a Gymnodinium mikimotoi red tide in the Seto Inland Sea. Aquatic Microbial Ecology, 10: 131-137. DOI: 10.3354/ame010131
 • Nielsen, T.G., Kiørboe, T. & Bjørnsen, P.K., (1990). Effects of a Chrysochromulina polylepis subsurface bloom on the planktonic community. Marine Ecology Progress Series, 62: 21-35. DOI: 10.3354/meps062021
 • Nümann, W. (1955). İzmir Körfezinde “Balık Kırılması” hadisesi, Hidrobiyoloji Mecmuası., 3A, 2: 90-93.
 • Paranjape, M. (1980). Occurrence and significance of resting cysts in a hyaline tintinnid Helicostomella subulata (Ehrenberg) Jörgensen. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 48: 23-33. DOI: 10.1016/0022-0981(80)90004-0
 • Plankweb (2018) Check-list of Turkish Seas Microplankton http://plankweb.ege.edu.tr/chklists.html Alıntılanma Tarihi: 22.01.2018
 • Pierce, R.W. & Turner, J.T., (1993). Global biogeography of marine tintinnids. Marine Ecology Progress Series, 94:11-26. DOI:10.3354/meps094011
 • Saccá, A. & Giuffré (2013): Biogeography and ecology of Rhizodomus tagatzi, a presumptive invasive tintinnid ciliate. Journal of Plankton Research, 894-906. DOI: 10.1093/plankt/fbt036
 • Sorokin, Y.I. (1977). The heterotrophic phase of plankton succession in the Japan Sea. Marine Biology, 41: 107-117. DOI:10.1007/BF00394018
 • Sournia, A. (1976). Phytoplankton Manual. Muséum National d'Historie Naturelle, Paris. 337p.
 • Stoecker, D., Guillard, R.R.L. & Kavee, R.M., (1981). Selective predation by Favella ehrenbergii (Tintinnia) on and among dinoflagellates. The Biological Bulletin, 160. DOI: 10.2307/1540907
 • Stoecker, D., Davis, L.H. & Provan, A., (1983). Growth of Favella sp. (Ciliata: Tintinnina) and other microzooplankters in cages incubated in situ and comparison to growth in vitro. Marine Biology, 75: 293-302. DOI: 10.1007/BF00406015
 • Stoecker, D., Davis, L.H. & Anderson, D.M., (1984). Fine scale of spatial correlations between planktonic ciliates and dinoflagellates. Journal of Plankton Research, 6(5): 829-842. DOI: 10.1093/plankt/6.5.829
 • Tomas,C.R., 1997. Indetifying Marine Phytoplankton. XV, 858p. San Diego, California: Academic Press
 • Travers, A. & Travers, M., (1975). Catalogue of the Microplankton in the gulf of Marseilles. Hydrobiology, 60(2), 251-276. DOI: 10.1002/iroh.19750600207
 • Trégouboff, G. & Rose, M. (1957). Manuel de Planctonologie Mediterranéenne, Tome I-II, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 587 pp.
 • Watras, C.J., Garcon, V.C., Olson, R.J., Chisholm, S.W. & Anderson, D.M., (1985). The effect of zooplankton grazing on estuarine blooms of the toxic dinoflagellate Gonyaulax tamarensis. Journal Plankton Research, 7(6), 891-908. DOI: 10.1093/plankt/7.6.891
 • Yurga, L. (1992): İzmir Körfezi’nde bazı kanalizasyon girişleri çevresindeki mikroplankton toplulukları üzerine ekolojik araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Bornova, İzmir, 1992
 • Yurga, L. (2012): İzmir Körfezi için 2 yeni Tintinnid (Oligotrichida) türü: Leprotintinnus nordqvisti Brandt, 1906 ve Rhizodomus tagatzi (=Tintinnopsis corniger) Hada, 1964. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(2), 53-56. DOI: 10.12714/egejfas.2012.29.2.03
 • Yurga, L. (2015): İzmir Körfezi Fitoplanktonunun 15 yıllık tür dağılımları ve istatistiksel olarak karşılaştırmalı incelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(1), 25-30. DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.1.04
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent Yurga 0000-0003-4033-7567

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 24 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 35 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yurga, L. (2018). Mikrozooplanktonik Tintinnid’lerin (Protozoa: Ciliophora) İzmir Körfezi’ndeki son 20 yıllık tür çeşitliliği ve dağılımları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(3), 267-277. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.06