BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2016, Cilt: 33 Sayı: 3, 241 - 249, 15.08.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.08

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Oruç Büyükbay, E. (2009). Fish consumption of households in Almus County of Tokat Province (in Turkish with English abstract) Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 26(2):35-43. Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ. & Gözek, S. (2013). Analysis of households’ fishery product consumption in Turkey (in Turkish with English abstract). KSU J. Nat. Sci., 16(3): 1-7.
 • Akpinar, M.G., Dagistan, E., Mazlum, Y., Gul, M., Koc, B. & Yilmaz, Y. (2009). Determining household preferences for fish consumption with conjoint analysis in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(11): 2215-2222.
 • Axelson, M.L. (1986). The impact of culture on food-related behavior. Annual Review of Nutrition, 6:345-363.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Consumer behaviors for seafood in Giresun and Trabzon province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Sciences, 3(9): 57-71.
 • Balık, İ., Yardımcı, C. & Turhan, O. (2013). Comparatively investigation of fish consumption habits of people in Fatsa and Aybastı districts of Ordu province (in Turkish with English abstract). Ordu Univ. J. Sci. Tech, 3(2): 18-28.
 • Beyazbayrak, Z. (2014). Kahramanmaraş İli merkez ilçede balık tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can, M.F., Günlü, A. & Can, H.Y. (2015). Fish consumption preferences and factors influencing it. Food Science and Technology, 35(2): 339-346. doi: 10.1590/1678-457X.6624
 • Ceylan, M. (2006). Van İli kentsel ve kırsal alanda et ve ürünleri tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Collins, M. (1986). Sampling. (Editors: Worcester, R.M. & Downham, J.) Consumer Market Research Handbook, London: McGraw-Hill.
 • Çaylak, B. (2013). İzmir İli su ürünleri tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Determination of fish consumption habits and preferences in Elazığ province (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin, 1, 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Determination of seafood consumption behavior in Çanakkale province (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3):387-392.
 • Dalhatu, M. & Ala, A.L. (2010). Analysis of fish demand in Skoto Metropolis, Skoto, Nigeria. Nigerian Journal of Basic and Applied Science, 18(2):154-159.
 • Dauda, A.B., Ojoko, E.A. & Fawole, B.E. (2016). Economic analysis of frozen fish demand in Katsina Metropolis, Katsina State, Nigeria. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 11(1): 93-99. doi: 10.3923/jfas.2016.93.99
 • Demirtaş, B., Dağistan, E., Akpınar, M.G. & Sayın, C. (2014). Fish consumption patterns of urban households in Hatay, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 2: 69-77.
 • Djordjevic, V., Sarcevic, D. & Petronijevic, R. (2015). The attitudes and habits of Serbian school children to consumption of fish. Procedia Food Science, 5:73-76.
 • Elbek, A.G., İsgören Emiroglu, D. & Saygı, H. (1997). Balık tüketimi ve tüketimine yönelik sörvey. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir.
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Analysis of factor affecting fish consumption with logit model in Tokat (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3):203-209.
 • FAO, (2014). The state of world fisheries and aquaculture. Rome, 4 s. http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf (20.11.2015).
 • Fregene, T.B. & Olanusi, A.S. (2012). Consumer preference and consumption pattern of marine fish species in Ibadan metropolis, Oyo State, Nigeria. Journal of Agricultural Science and Technology, B 2: 835-840.
 • Gaytancıoglu, S. (1999). Tekirdağ Merkez ilçede kanatlı eti tüketim düzeyinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Grunert, K., Bisp, S., Bredahl, L., Sorensen, E. & Nielsen, N.A. (1996). A survey of Danish consumers’ purchase of seafood. MAPP report, Aarhus School of Business.
 • GTHB (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su ürünleri istatistikleri. http://www.tarim.gov.tr/sgb/belgeler/sagmenuveriler/bsgm.pdf (20.12.205).
 • Gül Yavuz, G., Yasan Ataseven, Z., Gül, U. & Gülaç, Z.N. (2015). Factor affecting consumer preferences on seafood consumption: The case of Ankara (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin 1, 73-82.
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Şahin Matbaa, Isparta,
 • Güngör, E.S. (2014). Erzurum ve Van illerindeki balık tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gürgün, H. (2006). Van Gölüne kıyısı bulunan bazı ilçelerdeki balık tüketimine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hatırlı, S.A., Demircan, V. & Aktaş, A.R. (2004). An analysis of households’ fish consumption in Isparta province (in Turkish with English abstract). SDU Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 9(1): 245- 256.
 • Jimoh, K.A. & Mohammed, S.T. (2015). Analysis of fish demand in Ilorin-West Local Government Area, Kwara State, Nigeria. International journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(4): 148-154.
 • Karlı, B. & Bilgiç, A. (2007). Factors affecting meat and meat products consumption quantities in Şanlıurfa province. Mediterranean Agricultural Sciences, 20(1): 127-136.
 • Koçak, H. (2015). Van İli İpekyolu ilçesinde hane haklarının ev dışı yemek tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Kornitzer, M. (2001). Fish and health among adults. In Descheemaeker K, Provoost C. Impact of food on health-Recent developments, Antwerpen: Garant, 53–65.
 • Moses, J.D., Dwana, D.A., Giroh, D.Y., Jimjel, Z. & Oluwaseun, A. (2015). The influence of socio-economic characteristics on consumers’ preference on fish purchase in Yola North Local Government Area, Adamawa State. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 1(7):1-11.
 • Myrland, O., Trondsen, T., Johnston, R.S. & Lund, E. (2000). Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preference and barriers to consumption. Food Quality and Preference, 11(3):169-188.
 • Nalinci, S. (2013). Amasya İli merkez ilçedeki hane halkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler. Yüksek Lisan Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E. & Ukav, İ. (2014). Determination of habits of fish meat consumption in the province of Adıyaman (in Turkish with English abstract). Electronic Journal of Food Technologies, 9(1):21-25.
 • Olsen, S.O. (2003). Understanding the relationship between age and seafood consumption: the mediating role of attitude, health involvement and convenience. Food Quality and Preference, 14: 199-209. doi:10.1016/S0950-3293(02)00055-1
 • Onurlubaş, E. (2013). The factors affecting fish consumption of the consumers in Keşan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6):1346-1350.
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Fishery product consumption survey in Burdur province (in Turkish with English abstract). SDU Journal of the Faculty of Agriculture 5(1):1-7.
 • Perez-Ramirez, M., Almendarez-Hernandez, M.A., Aviles-Polanco, G. & Beltran-Morales, L.F. (2015). Consumer acceptance of eco-labeled fish: A Mexican case study. Sustainability, 7: 4625-4642. doi:10.3390/su7044625
 • Sarı, M., Demirulus, H. & Söğüt, B. (2000). Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. 627-637.
 • Saygı, H., Bayhan, B. & Hekimoğlu, M.A. (2015). Fishery products consumption in the cities of Ankara and İzmir in Turkey (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(5):248-254.
 • Sayın, C., Emre, Y., Mencet, M.N., Karaman, S. & Tascioglu, Y. (2010). Analysis of factors affecting fish purchasing decisions of the household: Antalya District Case. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(12): 1689-1695.
 • Şen, A. (2011). Konya ve Mersin İl merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisan Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F. & Sönmez, F. (2008). The evaluation of fish consumption in Elazığ (in Turkish with English Abstract). Science and Eng. J of Fırat Univ., 20(3): 433-437.
 • Tatar, O. (1995). Nutritional properties of fish and healthy respect (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 169-170.
 • Temel, T. (2014). Rize ilinde hanelerin balık tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E. & Eggen, A. E. (2004). Health and seafood consumption patterns among women 45–69 years. A Norwegian Fish Consumption Study 1996. Food Quality and Preference, 15(2): 117-128.
 • Turan, H., Kaya, Y. & Sönmez, G. (2006). Fish meat value and place of human health (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23: 505-508.
 • TÜİK, (2015). Türkiye İstatistik Kurumu, Su ürünleri haber bülteni. Sayı. 18731, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18731 (25.12.2015).
 • TÜİK, (2016a). Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (08.06.2016).
 • TÜİK, (2016b). Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 (08.06.2016).
 • Uzundumlu, A.S., Topcu, Y. & Baran, D. (2013). Tüketicilerin balıketi tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzurum İli örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013, Niğde, 74-82 s.
 • Verbeke, W. & Vackier, I. (2005). Individual determinants of fish consumption: application of the theory of planned behavior. Appetite, 44(1): 67-82.

Determination of households fish consumption structure and purchase behaviors in urban areas of Van

Yıl 2016, Cilt: 33 Sayı: 3, 241 - 249, 15.08.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.08

Öz

This study has been carried out to determine the household fish consumption structure and purchase behaviors in urban areas of Van Province. The main data of this study has been compiled through questionnaires from 260 households. In the analysis of the data, frequency tables, chi-square independence test were used and the relationships between the quantity of fish consumption of the households and some socio–demographic categorical variables have been examined through f and t tests. It has been determined that 89.2 % of the participating households consume fish while 10.8 % do not. Nearly a third (35.7 %) of the households that do not consume fish do so for the smell of the fish. 84.1 % of the households consume fish in winter. 87.2 % consume fresh fish while 40 % consume fish by frying. Mostly preferred fish are anchovy, trout and tarek respectively. It has been determined that the amounts of fish consumption per month per household and per person are 6.3 kg and 1.4 kg respectively. It has also been determined that households with children, employed head and owning the house consume more fish than those households without children, unemployed head and tenants.

Keywords: Fish consumption, socio-demographic factors, consumer preferences, consumer analysis, Van

Kaynakça

 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Oruç Büyükbay, E. (2009). Fish consumption of households in Almus County of Tokat Province (in Turkish with English abstract) Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 26(2):35-43. Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ. & Gözek, S. (2013). Analysis of households’ fishery product consumption in Turkey (in Turkish with English abstract). KSU J. Nat. Sci., 16(3): 1-7.
 • Akpinar, M.G., Dagistan, E., Mazlum, Y., Gul, M., Koc, B. & Yilmaz, Y. (2009). Determining household preferences for fish consumption with conjoint analysis in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(11): 2215-2222.
 • Axelson, M.L. (1986). The impact of culture on food-related behavior. Annual Review of Nutrition, 6:345-363.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Consumer behaviors for seafood in Giresun and Trabzon province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Sciences, 3(9): 57-71.
 • Balık, İ., Yardımcı, C. & Turhan, O. (2013). Comparatively investigation of fish consumption habits of people in Fatsa and Aybastı districts of Ordu province (in Turkish with English abstract). Ordu Univ. J. Sci. Tech, 3(2): 18-28.
 • Beyazbayrak, Z. (2014). Kahramanmaraş İli merkez ilçede balık tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can, M.F., Günlü, A. & Can, H.Y. (2015). Fish consumption preferences and factors influencing it. Food Science and Technology, 35(2): 339-346. doi: 10.1590/1678-457X.6624
 • Ceylan, M. (2006). Van İli kentsel ve kırsal alanda et ve ürünleri tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Collins, M. (1986). Sampling. (Editors: Worcester, R.M. & Downham, J.) Consumer Market Research Handbook, London: McGraw-Hill.
 • Çaylak, B. (2013). İzmir İli su ürünleri tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Determination of fish consumption habits and preferences in Elazığ province (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin, 1, 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Determination of seafood consumption behavior in Çanakkale province (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3):387-392.
 • Dalhatu, M. & Ala, A.L. (2010). Analysis of fish demand in Skoto Metropolis, Skoto, Nigeria. Nigerian Journal of Basic and Applied Science, 18(2):154-159.
 • Dauda, A.B., Ojoko, E.A. & Fawole, B.E. (2016). Economic analysis of frozen fish demand in Katsina Metropolis, Katsina State, Nigeria. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 11(1): 93-99. doi: 10.3923/jfas.2016.93.99
 • Demirtaş, B., Dağistan, E., Akpınar, M.G. & Sayın, C. (2014). Fish consumption patterns of urban households in Hatay, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 2: 69-77.
 • Djordjevic, V., Sarcevic, D. & Petronijevic, R. (2015). The attitudes and habits of Serbian school children to consumption of fish. Procedia Food Science, 5:73-76.
 • Elbek, A.G., İsgören Emiroglu, D. & Saygı, H. (1997). Balık tüketimi ve tüketimine yönelik sörvey. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir.
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Analysis of factor affecting fish consumption with logit model in Tokat (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3):203-209.
 • FAO, (2014). The state of world fisheries and aquaculture. Rome, 4 s. http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf (20.11.2015).
 • Fregene, T.B. & Olanusi, A.S. (2012). Consumer preference and consumption pattern of marine fish species in Ibadan metropolis, Oyo State, Nigeria. Journal of Agricultural Science and Technology, B 2: 835-840.
 • Gaytancıoglu, S. (1999). Tekirdağ Merkez ilçede kanatlı eti tüketim düzeyinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Grunert, K., Bisp, S., Bredahl, L., Sorensen, E. & Nielsen, N.A. (1996). A survey of Danish consumers’ purchase of seafood. MAPP report, Aarhus School of Business.
 • GTHB (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su ürünleri istatistikleri. http://www.tarim.gov.tr/sgb/belgeler/sagmenuveriler/bsgm.pdf (20.12.205).
 • Gül Yavuz, G., Yasan Ataseven, Z., Gül, U. & Gülaç, Z.N. (2015). Factor affecting consumer preferences on seafood consumption: The case of Ankara (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin 1, 73-82.
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Şahin Matbaa, Isparta,
 • Güngör, E.S. (2014). Erzurum ve Van illerindeki balık tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gürgün, H. (2006). Van Gölüne kıyısı bulunan bazı ilçelerdeki balık tüketimine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hatırlı, S.A., Demircan, V. & Aktaş, A.R. (2004). An analysis of households’ fish consumption in Isparta province (in Turkish with English abstract). SDU Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 9(1): 245- 256.
 • Jimoh, K.A. & Mohammed, S.T. (2015). Analysis of fish demand in Ilorin-West Local Government Area, Kwara State, Nigeria. International journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(4): 148-154.
 • Karlı, B. & Bilgiç, A. (2007). Factors affecting meat and meat products consumption quantities in Şanlıurfa province. Mediterranean Agricultural Sciences, 20(1): 127-136.
 • Koçak, H. (2015). Van İli İpekyolu ilçesinde hane haklarının ev dışı yemek tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Kornitzer, M. (2001). Fish and health among adults. In Descheemaeker K, Provoost C. Impact of food on health-Recent developments, Antwerpen: Garant, 53–65.
 • Moses, J.D., Dwana, D.A., Giroh, D.Y., Jimjel, Z. & Oluwaseun, A. (2015). The influence of socio-economic characteristics on consumers’ preference on fish purchase in Yola North Local Government Area, Adamawa State. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 1(7):1-11.
 • Myrland, O., Trondsen, T., Johnston, R.S. & Lund, E. (2000). Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preference and barriers to consumption. Food Quality and Preference, 11(3):169-188.
 • Nalinci, S. (2013). Amasya İli merkez ilçedeki hane halkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler. Yüksek Lisan Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E. & Ukav, İ. (2014). Determination of habits of fish meat consumption in the province of Adıyaman (in Turkish with English abstract). Electronic Journal of Food Technologies, 9(1):21-25.
 • Olsen, S.O. (2003). Understanding the relationship between age and seafood consumption: the mediating role of attitude, health involvement and convenience. Food Quality and Preference, 14: 199-209. doi:10.1016/S0950-3293(02)00055-1
 • Onurlubaş, E. (2013). The factors affecting fish consumption of the consumers in Keşan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6):1346-1350.
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Fishery product consumption survey in Burdur province (in Turkish with English abstract). SDU Journal of the Faculty of Agriculture 5(1):1-7.
 • Perez-Ramirez, M., Almendarez-Hernandez, M.A., Aviles-Polanco, G. & Beltran-Morales, L.F. (2015). Consumer acceptance of eco-labeled fish: A Mexican case study. Sustainability, 7: 4625-4642. doi:10.3390/su7044625
 • Sarı, M., Demirulus, H. & Söğüt, B. (2000). Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. 627-637.
 • Saygı, H., Bayhan, B. & Hekimoğlu, M.A. (2015). Fishery products consumption in the cities of Ankara and İzmir in Turkey (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(5):248-254.
 • Sayın, C., Emre, Y., Mencet, M.N., Karaman, S. & Tascioglu, Y. (2010). Analysis of factors affecting fish purchasing decisions of the household: Antalya District Case. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(12): 1689-1695.
 • Şen, A. (2011). Konya ve Mersin İl merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisan Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F. & Sönmez, F. (2008). The evaluation of fish consumption in Elazığ (in Turkish with English Abstract). Science and Eng. J of Fırat Univ., 20(3): 433-437.
 • Tatar, O. (1995). Nutritional properties of fish and healthy respect (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 169-170.
 • Temel, T. (2014). Rize ilinde hanelerin balık tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E. & Eggen, A. E. (2004). Health and seafood consumption patterns among women 45–69 years. A Norwegian Fish Consumption Study 1996. Food Quality and Preference, 15(2): 117-128.
 • Turan, H., Kaya, Y. & Sönmez, G. (2006). Fish meat value and place of human health (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23: 505-508.
 • TÜİK, (2015). Türkiye İstatistik Kurumu, Su ürünleri haber bülteni. Sayı. 18731, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18731 (25.12.2015).
 • TÜİK, (2016a). Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (08.06.2016).
 • TÜİK, (2016b). Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 (08.06.2016).
 • Uzundumlu, A.S., Topcu, Y. & Baran, D. (2013). Tüketicilerin balıketi tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzurum İli örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013, Niğde, 74-82 s.
 • Verbeke, W. & Vackier, I. (2005). Individual determinants of fish consumption: application of the theory of planned behavior. Appetite, 44(1): 67-82.
Toplam 54 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Terin

Gonca Hamamcı

Tuba Gül

Seda Terin

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 2 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 33 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Terin, M., Hamamcı, G., Gül, T., Terin, S. (2016). Determination of households fish consumption structure and purchase behaviors in urban areas of Van. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 241-249. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.08

Cited By