Research Article
BibTex RIS Cite

Ordu ve Samsun’da su ürünleri tüketim tercihleri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 259 - 265, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.08

AbstractBu çalışma, Ordu ve Samsun illerinde yaşayan kişiler arasından rastgele seçilen 1287 kişiye, 17 sorudan oluşan anket çalışması uygulanarak, kişilerin su ürünleri tüketim tercihleri ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Anketten doğru sonuçlar elde edebilmesi amacıyla ankete katılan kişilerin yaş, cinsiyet, meslek, bölge dağılımı, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi gibi sosyo-demografik kriterlere dikkat edilmiştir.
Ankete katılanların %37,1’inin su ürünleri tüketimi 1-3 kg arasında olup, %4,4’ü kanatlı eti, %17’si ise balık etini tercih ederek kanatlı eti balık etine göre daha çok tükettiklerini belirtmektedirler. Mevsimsel olarak balık tüketim oranları incelendiğinde en fazla kışın %39 ve sonbaharda %33,7 oranında olup, ilkbahardan kışa doğru balık tüketiminde artış olduğu görülmektedir. Ayrıca, tüketici tercihleri incelendiğinde %94,4’ünün taze balık tercih ettiği, %19’unun haftada bir, %48,7’sinin ayda bir balık tükettiği belirlenmiştir. En çok tüketilen su ürünü %43,7 ile hamsi olup, %47,6 ile kızartma şeklinde tüketim yaygındır. Her iki ilinde balık potansiyeli göz önünde bulundurularak anket sonuçları değerlendirildiğinde, potansiyelin çok altında kaldıkları görülmektedir.


References

 • Abdikoğlu, D.İ., Azabağaoğlu, M.Ö. & Unakıtan, G. (2015). Determining The Purchase Preferences of Fish in Tekirdag Province (in Turkish with English abstract). Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 1(1), 69-75.
 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Büyükbay, E.O. (2009). Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province (in Turkish with English abstract). Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG),26(2), 35-43.
 • Altekruse S.F., Yang, S., Timbo, B.B. & Angulo, F.J. (1999). A multi-state survey of consumer food-handling and food-consumption practices. American Journal of Preventive Medicine. 16(3), 216-21. DOI: 10.1016/s0749-3797(98)00099-3
 • Angelio I.F., Foresta M.R., Scozzafava C. & Pavia M. (2001). Consumers and foodborn diseases: knowledge, attidutes and reported behavior in one region of Italy. International Journal of Food Microbiology, 28; 64 (1-2), 161-6. DOI: 10.1016/s0168-1605(00)00451-7
 • Atay, D., Aydın, F., & Yavuzcan-Yıldız, H. (2002). Su ürünleri yetiştirme ilkeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 270s, Ankara
 • Aydın, M & Karadurmuş, U. (2012). Consumer behaviors for seafood in Ordu province. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, (3),18-23. DOI:10.17693/yunusae.v2012i21908.235434
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Consumer Behaviors for Seafood in Giresun and Trabzon Province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Sciences, 3(9), 57-71.
 • Bashimov, G. (2017). Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences, 4 (2), 196–204.
 • Bayraktar, S., Ergün, S. & Ayvaz, Z. (2019). Comparison of Seafood Consumption Preferences and Habits in Ankara and Çanakkale (Turkey) (in Turkish with English abstract). Acta Aquatica Turcica, 15(2), 213-226. DOI: 10.22392/actaquatr.489281
 • Bolat, Y. & Cevher, H. (2018). A Survey Study on Habits of Fish Consumption in Konya Province (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, 14(3), 241-252. DOI: 10.22392/egirdir.398151
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P. & Sarıözkan, S. (2008). The situation of animal products consumption and consumer preferences among intern students at the Ankara University Faculty of Veterinary Medicine (in Turkish with English abstract). Veterinary Journal of Anlara University, (55), 189-194.
 • Çadır, F. (2012). Keban baraj gölü ova bölgesi su ürünleri tüketiminin araştırılması. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 35 s. Elazığ.
 • Çaylak, B. (2013). Fİshery Product Consumptİon and Consumer Preferences Survey in izmİr Province (in Turkish with English abstract). Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate School of Natural and Applied Sciences Chair for Fisheries Thesis of Master of Science, 48s, Çanakkale.
 • Çolakoğlu, A. F., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, B.H. (2006). The evaluation of fish consumption in Çanakkale (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1/3), 387-392.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni (1), 3-11. DOI: 10.17693/yunus.21364
 • Doğan, K. & Gönülal, O. (2014). Determination of Fish Consumption Habit and Socio-economic Analysis in Gökçeada (in Turkish with English abstract). Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, (29-1), 101-116.
 • Erdal, G. & Esengül, K. (2008). The analysis of the factors affecting fish consumption in Tokat province by logit model (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25(3), 203-209.Erdem, M.E., Koral, S., Tufan., A. & Yazıcılar, Y.E. (2009). Rize halkı balık tüketim alışkanlığı ve tütsülenmiş alabalığa bakış açıları. 15. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu 01-04 Temmuz 2009. Rize FAO (2017). FAO Yearbook of Fisheries and Aquaculture Statistics, Rome.
 • FAO (2018). FAO Yearbook of Fisheries and Aquaculture Statistics, Rome.
 • Köprücü, K. (2007). Türkiye su ürünleri üretiminin durumu ve değerlendirilmesi, Türk Tarım Dergisi, (178), 22-28.
 • Orhan, H. & Yüksel, O., (2010). Fishery Product Consumption Survey in Burdur Province (in Turkish with English abstract). Journal of The Faculty of Agriculture, 5 (1), 1-7.
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K. & Katağan, T. (2006). The consumption of fish and approach to fish culture of public opinion in Izmir Central Districts (in Turkish with English abstract). Ege. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1-2), 133-138.
 • Sivri, B.H. (2018). Survey of Consumer Behavior in Respect to Aquatic Product Consumption: Mersin City Example (in Turkish with English abstract). Mersin University Fisheries Thesis of Master of Science, 126s, Mersin.
 • Şen, İ. & Şahin, A. (2017) A Survey on Fish Consumption Preferences by Demographic Factors of The Consumers Living in Mersin (in Turkish with English abstract). Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, 19(1), 33-46. DOI: 10.5578/jeas.48561
 • Temel, T. (2014). To Determine The Factors That Affect The Fish Consumption of Families in Rize (in Turkish with English abstract). Atatürk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agricultural Economics Department of Agribusiness, Master Thesis, 73s, Erzurum.
 • Temel, T. & Uzundumlu, A.S. (2014). Rize İlinde hanelerin balık tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi (in Turkish with English abstract). Menba Journal of Fisheries Faculty, (3), 14-22.
 • TÜİK (2019). Su Ürünleri İstatistikleri (Fisheries Statistics). http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 05.06.2019.
 • Yüksel, F., Karaton-Kuzgun, N. & Özer, E.İ. (2011). Determination of the Fish Consumption Habits of Tunceli Province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Science, 2(5), 28-36.

The comparison of seafood consumption preferences and habits in Ordu and Samsun (Turkey)

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 259 - 265, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.08

AbstractThis study aims to determine the consumption behavior of seafood of people in Ordu and Samsun by a questionnaire composed of 17 questions. The questionnaire was randomly applied on 1287 people. Some characteristics such as age, gender, profession, educational status and income level of people were also considered to correct results.
37.1% of the respondents who consumed seafood products between 1-3 kg stated that they choise more poultry meat (44.4%) than fish meat (17%). Searching consumption of seafood due to seasons; 39% in winter and 33.7 % in fall. And also, from spring to winter, consumption of seafood has increased. According to the consumer preferences, 94.4% of preferred fresh fish and that 19% preferred weekly, 48.7% preferred fish once a month. Anchovy (43.7%) is the most commonly consumed seafood, and its consumption is common as frying (47.6%). When the consumer preferences were examined, it was determined that 94.4% preferred fresh fish, 19% preferred weekly, 48.7% preferred fish once a month. When the survey results are evaluated considering the fish potential of Ordu and Samsun provinces, we see that it is well below the potential.


References

 • Abdikoğlu, D.İ., Azabağaoğlu, M.Ö. & Unakıtan, G. (2015). Determining The Purchase Preferences of Fish in Tekirdag Province (in Turkish with English abstract). Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 1(1), 69-75.
 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Büyükbay, E.O. (2009). Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province (in Turkish with English abstract). Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG),26(2), 35-43.
 • Altekruse S.F., Yang, S., Timbo, B.B. & Angulo, F.J. (1999). A multi-state survey of consumer food-handling and food-consumption practices. American Journal of Preventive Medicine. 16(3), 216-21. DOI: 10.1016/s0749-3797(98)00099-3
 • Angelio I.F., Foresta M.R., Scozzafava C. & Pavia M. (2001). Consumers and foodborn diseases: knowledge, attidutes and reported behavior in one region of Italy. International Journal of Food Microbiology, 28; 64 (1-2), 161-6. DOI: 10.1016/s0168-1605(00)00451-7
 • Atay, D., Aydın, F., & Yavuzcan-Yıldız, H. (2002). Su ürünleri yetiştirme ilkeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 270s, Ankara
 • Aydın, M & Karadurmuş, U. (2012). Consumer behaviors for seafood in Ordu province. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, (3),18-23. DOI:10.17693/yunusae.v2012i21908.235434
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Consumer Behaviors for Seafood in Giresun and Trabzon Province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Sciences, 3(9), 57-71.
 • Bashimov, G. (2017). Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences, 4 (2), 196–204.
 • Bayraktar, S., Ergün, S. & Ayvaz, Z. (2019). Comparison of Seafood Consumption Preferences and Habits in Ankara and Çanakkale (Turkey) (in Turkish with English abstract). Acta Aquatica Turcica, 15(2), 213-226. DOI: 10.22392/actaquatr.489281
 • Bolat, Y. & Cevher, H. (2018). A Survey Study on Habits of Fish Consumption in Konya Province (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, 14(3), 241-252. DOI: 10.22392/egirdir.398151
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P. & Sarıözkan, S. (2008). The situation of animal products consumption and consumer preferences among intern students at the Ankara University Faculty of Veterinary Medicine (in Turkish with English abstract). Veterinary Journal of Anlara University, (55), 189-194.
 • Çadır, F. (2012). Keban baraj gölü ova bölgesi su ürünleri tüketiminin araştırılması. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 35 s. Elazığ.
 • Çaylak, B. (2013). Fİshery Product Consumptİon and Consumer Preferences Survey in izmİr Province (in Turkish with English abstract). Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate School of Natural and Applied Sciences Chair for Fisheries Thesis of Master of Science, 48s, Çanakkale.
 • Çolakoğlu, A. F., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, B.H. (2006). The evaluation of fish consumption in Çanakkale (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1/3), 387-392.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni (1), 3-11. DOI: 10.17693/yunus.21364
 • Doğan, K. & Gönülal, O. (2014). Determination of Fish Consumption Habit and Socio-economic Analysis in Gökçeada (in Turkish with English abstract). Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, (29-1), 101-116.
 • Erdal, G. & Esengül, K. (2008). The analysis of the factors affecting fish consumption in Tokat province by logit model (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25(3), 203-209.Erdem, M.E., Koral, S., Tufan., A. & Yazıcılar, Y.E. (2009). Rize halkı balık tüketim alışkanlığı ve tütsülenmiş alabalığa bakış açıları. 15. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu 01-04 Temmuz 2009. Rize FAO (2017). FAO Yearbook of Fisheries and Aquaculture Statistics, Rome.
 • FAO (2018). FAO Yearbook of Fisheries and Aquaculture Statistics, Rome.
 • Köprücü, K. (2007). Türkiye su ürünleri üretiminin durumu ve değerlendirilmesi, Türk Tarım Dergisi, (178), 22-28.
 • Orhan, H. & Yüksel, O., (2010). Fishery Product Consumption Survey in Burdur Province (in Turkish with English abstract). Journal of The Faculty of Agriculture, 5 (1), 1-7.
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K. & Katağan, T. (2006). The consumption of fish and approach to fish culture of public opinion in Izmir Central Districts (in Turkish with English abstract). Ege. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1-2), 133-138.
 • Sivri, B.H. (2018). Survey of Consumer Behavior in Respect to Aquatic Product Consumption: Mersin City Example (in Turkish with English abstract). Mersin University Fisheries Thesis of Master of Science, 126s, Mersin.
 • Şen, İ. & Şahin, A. (2017) A Survey on Fish Consumption Preferences by Demographic Factors of The Consumers Living in Mersin (in Turkish with English abstract). Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, 19(1), 33-46. DOI: 10.5578/jeas.48561
 • Temel, T. (2014). To Determine The Factors That Affect The Fish Consumption of Families in Rize (in Turkish with English abstract). Atatürk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agricultural Economics Department of Agribusiness, Master Thesis, 73s, Erzurum.
 • Temel, T. & Uzundumlu, A.S. (2014). Rize İlinde hanelerin balık tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi (in Turkish with English abstract). Menba Journal of Fisheries Faculty, (3), 14-22.
 • TÜİK (2019). Su Ürünleri İstatistikleri (Fisheries Statistics). http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 05.06.2019.
 • Yüksel, F., Karaton-Kuzgun, N. & Özer, E.İ. (2011). Determination of the Fish Consumption Habits of Tunceli Province (in Turkish with English abstract). The Black Sea Journal of Science, 2(5), 28-36.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries Management
Journal Section Articles
Authors

Onur Güvenin

Naciye Erdoğan Sağlam 0000-0003-3259-0175

Publication Date September 15, 2020
Submission Date January 8, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 37 Issue: 3

Cite

APA Güvenin, O., & Erdoğan Sağlam, N. (2020). Ordu ve Samsun’da su ürünleri tüketim tercihleri ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(3), 259-265. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.08