Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye’de üçüncü kuşak balıkçı gemisi geri-alım programının analizi

Year 2020, Volume 37, Issue 3, 251 - 258, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.07

AbstractTürkiye’de üçüncü geri-alım programı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2014 yılı 29023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Destek Tebliği-Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkarılacaklara Yapılan Destekleme Tebliği” ile başlamıştır. Bu çalışma, üçüncü kuşak balıkçı gemisi geri-alım programını değerlendirmektedir. Bu programda 10 metreden büyük 191 balıkçı gemisi arasından, örneklem hesaplanarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 89 balıkçı gemisi sahibi ile görüşülmüştür. En fazla gemi alımı Marmara (%38), en az gemi alımı da Ege (%15) ve Akdeniz Bölgesinden (%15) yapılmıştır. En fazla 10-12 metre arası balıkçı gemisi geri-alımı gerçekleşmiştir. Sadece bir balıkçı, 31 metre ve üzeri balıkçı gemisi sahibi olarak programdan yararlanmıştır. Geriye kalan 9 gemi 12 metreden büyük 23 metreden küçüktür. Devredilen gemilerin %95’i küçük ölçekli balıkçı gemisi kategorisinde yer almaktadır. Geri-alım programı kapsamında devredilen gemilerin %41’i, 3-90 gün arasında denize çıkmış, %4’ü ise 2015 yılı içerisinde hiç denize çıkmamıştır. Ancak balıkçı gemilerini devreden kişilerin %60’ı ikinci bir gemiye sahiptir. Balıkçıların %85’i devrettikleri gemide tayfa çalıştırdığı ve bu tayfaların %73’ü aile dışındaki kişilerden oluştuğu halde programın tayfalara yönelik herhangi bir içeriğinin olmaması eleştirilebilir. Sonuç olarak; üçüncü kuşak geri-alım programında 22,5 milyon lira (8,3 milyon $) karşılığında 191 gemi geri alınmıştır. Ancak görüşülen balıkçıların %77’sinin balıkçılık sektöründe çalışmaya devam etmesi ve %26’sınıngeri-alım programından aldıkları destekleme ile yeni bir balıkçı gemisi alarak balıkçılık yapmaya devam etmektedir. Bu nedenlerle, balıkçılık yöneticileri geri-alım programlarının stoklar üzerindeki av baskısı ile ilgili etkileri dikkate almalıdır. Geri-alım programının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı yöneticilerce sorgulanmalı ve takip eden programlar gerekli değişiklikler yapılarak uygulamaya geçirilmelidir.
References

 • Bilgin, B. (2008). Türkiye’nin Akdeniz’de Balıkçılık Yönetimi Çerçevesinde Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına Uyumu, AB Uzmanlık Tezi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 99 s.
 • Curtis, R., & Squires, D. (2007). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, 224 pp. DOI: 10.1002/9780470277836
 • Ekmekçi, B., & Ünal, V. 2019. Analysis of the second buy-back program for fishing vessels in Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(3), 229-243, DOI: 10.12714/egejfas.2019.36.3.04
 • Fox, J.K., Grafton, R.Q., Kompas, T., & Che, T.N., 2006. Capacity Reduction and Productivity : A Profit Decomposition for the Australian South East Trawl Fishery. In: Fisheries Buybacks (eds R. Curtis and D. Squires). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, ISBN: 978-0-813-82546-5, pp. 67-73.
 • Göktay, S., Göncüoğlu-Bodur, H. & Ünal, V. (2018). Analysis of the First Buy-back Program for Fishing Vessels in Turkey (Türkiye’de ilk balıkçı gemisi geri-alım programının analizi). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(4), 433-445. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.4.09
 • Groves, T. & Squires, D. (2007). Lessons from Fisheries Buybacks. In: Fisheries Buybacks (eds. R. Curtis and D. Squires) Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, 267p.
 • GTHB (2012). Resmi gazetenin 2012 tarihli ve 28328 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2012/51).
 • GTHB (2013). Resmi gazetenin 2013 tarihli ve 28612 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2013/25).
 • GTHB (2014). Resmi gazetenin 2014 tarihli ve 29023 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2014/26).
 • Hannesson, R. (2007). Do Buyback Programs Make Sense. In: Fisheries Buybacks (eds R. Curtis and D. Squires). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, pp. 55–63. DOI: 10.1002/9780470277836.ch3
 • Kirkley, J, Morrison, P. CJ., & Squires, D. (2002). Capacity and capacity utilization in coomen-pool resoruse industries. Environment Resource Economic, 22:71-97 DOI: 10.1023/A:1015511232039
 • Miran, B. (2003). Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-9308800 Bornova İzmir.
 • Newbold P., Carlson W.L., & Thorne B.M. (2013). Statistics for business and economics. Global edition. Pearson Education Limited.
 • TÜİK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri 2017. Yayın No: 4349, ISSN:978-605-7613-11-0. 78 s.
 • TÜİK (2014). Su Ürünleri İstatistikleri 2013. Yayın No: 4349, ISSN: 1013-6177. 75 s.
 • Ünal, V., Göncüoğlu, H. & Göktay, S. (2015). Türkiye'de Balıkçı Gemisi Geri Satın Alma Programının Değerlendirilmesi. Ege Üni. Bilimsel Araşt. Projeleri, 013/SÜF/014, 46 s.
 • Üstündağ, E. (2010). Geçmişten Günümüze Balıkçılık Uygulamaları ve Hamsi Avcılığına Etkileri, 1. Ulusal Hamsi Çalıştayı. 67-72.

Analysis of the third generation buy-back program for fishing vessels in Turkey

Year 2020, Volume 37, Issue 3, 251 - 258, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.07

AbstractThe third buy-back program in Turkey entered into force in 2014 with the Notice No. 29023 of the Official Gazette titled “Notice of Agricultural Support-Official Notice of Decommissioning of Fishing Vessels”, issued by the Directorate of Fishery and Aquaculture of the Ministry of Agriculture and Forestry. This study is an evaluation of the third generation of the program. In this study, simple random sampling method was used to interview 89 vessel owners out of a total number of 191 vessels which are longer than 10 meters. The biggest number of buy-backs was in Marmara Region (38%), followed by the Agean (15%) and the Mediterranean (15%) regions. Most of the decommissioned vessels were 10-12 meters in length. The only fisher that benefited from the program was the owner of a vessel longer than 31 meters. The remaining 9 vessels were longer than 12 meters and shorter than 23 meters. In the scope of the program, 95% of the buy-back vessels are in the small-scale category. Among those, 41% of the vessels were in use for 3-90 days, while 4% had never been used within the year 2015. However, 60% of the owners who handed over their vessels also owned a second boat. Although 85% of the fishers employed a crew on-board and 73% of their crew were not family members, the fact that the program lacks a component for the crew can also be criticised. In conclusion; the third generation buy-back program bought a total of 191 vessels for 22.5 Million Turkish Liras ($8.3M US). However, since 77% of the interviewees continued fishing with their second boat and 26% bought a new boat with the support they were granted. Therefore all details of the results and the success of the buy-back programs should be evaluated by the authorities and future programs should be put into practice with necessary amendments. 
References

 • Bilgin, B. (2008). Türkiye’nin Akdeniz’de Balıkçılık Yönetimi Çerçevesinde Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına Uyumu, AB Uzmanlık Tezi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 99 s.
 • Curtis, R., & Squires, D. (2007). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, 224 pp. DOI: 10.1002/9780470277836
 • Ekmekçi, B., & Ünal, V. 2019. Analysis of the second buy-back program for fishing vessels in Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(3), 229-243, DOI: 10.12714/egejfas.2019.36.3.04
 • Fox, J.K., Grafton, R.Q., Kompas, T., & Che, T.N., 2006. Capacity Reduction and Productivity : A Profit Decomposition for the Australian South East Trawl Fishery. In: Fisheries Buybacks (eds R. Curtis and D. Squires). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, ISBN: 978-0-813-82546-5, pp. 67-73.
 • Göktay, S., Göncüoğlu-Bodur, H. & Ünal, V. (2018). Analysis of the First Buy-back Program for Fishing Vessels in Turkey (Türkiye’de ilk balıkçı gemisi geri-alım programının analizi). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(4), 433-445. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.4.09
 • Groves, T. & Squires, D. (2007). Lessons from Fisheries Buybacks. In: Fisheries Buybacks (eds. R. Curtis and D. Squires) Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, 267p.
 • GTHB (2012). Resmi gazetenin 2012 tarihli ve 28328 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2012/51).
 • GTHB (2013). Resmi gazetenin 2013 tarihli ve 28612 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2013/25).
 • GTHB (2014). Resmi gazetenin 2014 tarihli ve 29023 sayısında yayımlanmış olan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” (2014/26).
 • Hannesson, R. (2007). Do Buyback Programs Make Sense. In: Fisheries Buybacks (eds R. Curtis and D. Squires). Fisheries Buybacks. Blackwell Publishing, pp. 55–63. DOI: 10.1002/9780470277836.ch3
 • Kirkley, J, Morrison, P. CJ., & Squires, D. (2002). Capacity and capacity utilization in coomen-pool resoruse industries. Environment Resource Economic, 22:71-97 DOI: 10.1023/A:1015511232039
 • Miran, B. (2003). Temel istatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-9308800 Bornova İzmir.
 • Newbold P., Carlson W.L., & Thorne B.M. (2013). Statistics for business and economics. Global edition. Pearson Education Limited.
 • TÜİK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri 2017. Yayın No: 4349, ISSN:978-605-7613-11-0. 78 s.
 • TÜİK (2014). Su Ürünleri İstatistikleri 2013. Yayın No: 4349, ISSN: 1013-6177. 75 s.
 • Ünal, V., Göncüoğlu, H. & Göktay, S. (2015). Türkiye'de Balıkçı Gemisi Geri Satın Alma Programının Değerlendirilmesi. Ege Üni. Bilimsel Araşt. Projeleri, 013/SÜF/014, 46 s.
 • Üstündağ, E. (2010). Geçmişten Günümüze Balıkçılık Uygulamaları ve Hamsi Avcılığına Etkileri, 1. Ulusal Hamsi Çalıştayı. 67-72.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries
Journal Section Articles
Authors

Vahdet ÜNAL
EGE UNIVERSITY
0000-0001-6157-0590
Türkiye


Huriye GÖNCÜOĞLU (Primary Author)
EGE UNIVERSITY
0000-0001-7068-037X
Türkiye

Publication Date September 15, 2020
Application Date November 18, 2019
Acceptance Date March 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 37, Issue 3

Cite

APA Ünal, V. & Göncüoğlu, H. (2020). Türkiye’de üçüncü kuşak balıkçı gemisi geri-alım programının analizi . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 37 (3) , 251-258 . DOI: 10.12714/egejfas.37.3.07