Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Seyhan Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758)’larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2003, Volume 20, Issue 1, 69 - 74, 01.03.2003

Abstract

Bu çalışmada, Seyhan Baraj Gölündeki balıklardan, Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L., 1758)’ın yenilebilir kısımlarında, Fe, Zn ve Cd birikimi belirlenmiştir. Örnekler, aylık alınmış (1998’de) ve AAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Ağır metal birikim sıralaması, Fe>Zn>Cd şeklinde bulunmuştur. Ortalama birikim değerleri, Aynalı Sazan’da Fe 1.93±0.36µgg-1, Zn 0.84±0.57µgg-1, Cd 0.46±0.10µgg-1 ve Sudak’da Fe 1.85±0.20µgg-1, Zn 0.54±0.22µgg-1, Cd 0.49±0.09µgg-1 (yaş ağırlık) olarak saptanmıştır. 

Investigation of Fe, Zn and Cd in Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) and Pike Pearch (Stizostedion lucioperca L., 1758) from Seyhan Dam Lake

Year 2003, Volume 20, Issue 1, 69 - 74, 01.03.2003

Abstract

In this study, the accumulation levels of Fe, Zn and Cd in the edible parts of Mirror Carp and Pike Pearch from Seyhan Dam Lake were determined. The samples, collected monthly in 1998 and were analyzed by AAS techniques. The levels of heavy metals were detected as Fe>Zn>Cd. The accumulation levels of the metals varied as follows; in Mirror Carp, Fe 1.93±0.36µgg-1, Zn 0.84±0.57µgg-1 and Cd 0.46±0.10µgg-1; in Pike Pearch, Fe 1.85±0.20µgg-1, Zn 0.54±0.22µgg-1 and Cd 0.49±0.09µgg-1 (wet weight). 

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

M. Ziya Lugal GÖKSU This is me


Fatma ÇEVİK This is me


Özlem FINDIK This is me


Ercan SARIHAN This is me

Publication Date March 1, 2003
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2003, Volume 20, Issue 1

Cite

APA Göksu, M. Z. L. , Çevik, F. , Fındık, Ö. & Sarıhan, E. (2003). Seyhan Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758)’larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 20 (1) , 69-74 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5021/68207