Research Article
BibTex RIS Cite

A study on some area, system and activity features of bluefin tuna (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) farms in Turkey

Year 2004, Volume: 21 Issue: 3, 301 - 305, 01.09.2004

Abstract

Tuna (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) farming is a new subject in Turkey. In this study three active tuna farms were investigated in terms of some area, system and production activities. Tuna farming with its dependency on nature and interm of the sea cage systems used is different from the seaberam and seabass culture which have been successfuly carried out for many years in Turkish Seas. In tuna farms, where there are 50 m diameter polyethylene cages used, fish are usually fed for 6-8 months and then marketed. As conclusion it is recomended that in the selection of areas for tuna farms, which involves a considerable investment, as many factors as possible should be taken into account and technolugy of the cage system to be used must be reliable. 

Türkiye’deki Orkinos (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) Çiftliklerinin Bazı Saha, Sistem ve Faaliyet Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Year 2004, Volume: 21 Issue: 3, 301 - 305, 01.09.2004

Abstract

Orkinos (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) yetiştiriciliği Türkiye için yeni bir konudur. Çalışmada çalışır durumda olan 3 orkinos çiftliği bazı saha, sistem ve üretim faaliyeti özellikleri açısından incelenmiştir. Orkinos yetiştiriciliği tamamen doğaya bağlı olarak gerçekleştirilmesi ve kullanılan ağ kafes sistemleri ile, Türkiye denizlerinde uzun yılardır başarı ile yapılan çipura ve levrek yetiştiriciliğinden çok farklıdır. Elli metre çaplı polietilen kafeslerin kullanıldığı orkinos çiftliklerinde balıklar genellikle 6-8 ay beslenmelerinin ardından pazara sevk edilmektedir. Sonuç olarak büyük yatırım maliyeti olan orkinos çiftliklerinin kurulacağı sahaların seçiminde mümkün olduğunca çok faktör bir arada düşünülmeli ve kullanılacak ağ kafes sisteminin teknolojisi güvenilir olması önerilmektedir. 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şükrü Yıldırım

Publication Date September 1, 2004
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2004Volume: 21 Issue: 3

Cite

APA Yıldırım, Ş. . (2004). Türkiye’deki Orkinos (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) Çiftliklerinin Bazı Saha, Sistem ve Faaliyet Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3), 301-305.