Volume: 21 Issue: 1, 3/1/04

Year: 2004

Articles

 

2. Farklı Malzemelerden Yapılmış Ahtapot Çaparileri Üzerine Bir Araştırma.

 

12. Deniz Bitkileri Eylem Planı: İzmir İli Örneği.

Research Article

13. Marine Flora of Sinop (Black Sea, Turkey)

 

21. Ranid Frog Specimens Collected from the Vicinity of Erzurum, NE Anatolia.

 

28. Buldan Baraj Gölü'nün (Denizli, Türkiye) Bentik Faunası.

 

31. Marinat Teknolojisi.

 

33. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi.