BibTex RIS Cite

Acut toxicity of cupper sulphate (CuSO4. 5 H2O) on medical leech Hirudo medicinalis L . 1758.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, - , 01.03.2006

Abstract

References

 • Arda, M., S. Seçer, M. Sarrıeyyüpoğlu. 2002. Balık Hastalıkları. Medisan Yayınları Serisi, No: 56, Ankara, 142s.
 • Anonim. 1996a. Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme. 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 Sayılı Resmi Gazete. Ankara, 16-115s.
 • Barnes, R.D. 1987. Invertebrate Zoology, WB.Saunders Compony. Phiadelphia,Washington, pp. 233-316
 • Boyd, C.E. 1982. Water Quality Management for Pond Fısh Culture. Elsiver Scientific Publishing Company, Amsterdam, Oxford, New York, 318 pp.
 • Çağlar, M. 1973. Omurgasız Hayvanlar. İstanbul Ünv.Yayınlarından Sayı: 1803, Fen Fak. Sayı:115, 1. Kısım. 2. Baskı, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 419 s.
 • Demirsoy, A. 1982. Yaşamın Temel Kuralları/Omurgasızlar, Meteksan A.Ş. Ankara, 139-158 s.
 • Geldiay, R., S. Geldiay. 1991. Genel Zooloji. Ege Ünv. Basımevi. İzmir, 453s.
 • Gara, B., K. Bohannon,. M. Teague, B. Smeaton. 2004. Copper- induced Changes in Locomotor Behaviors and Neuronal Physiology of the Freswater Oligochaete, Lumbriculus variegatus. Aquatic Toxicology 69: 50–66.
 • Halton, C.M. 1989.Those Amazing Leeches. Dillon Press. Minneapolis, Minnesota, 120 p.
 • Keasner, A. 1967. Invertebrate Zoology, Volume 1., Interscience Publishers, A Division of John Wiley And Sons. New York, London, Sdney, 597 p.
 • Karol, A., C. Ayvalı, T. Güven. Z. Suludere. 1982. Zooloji, Modern matematik ve Fen Kitapları 129. Milli eğitim Basımevi, İstanbul, 618s.
 • Sağlam, N. ve M. Sarrıeyyüpoğlu. 1998. Tatlısu Sülüğü (Nephelopsis obscura)’nün Biyolojisi, Morfolojisi, Bazı Kimyasak Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa (Oncorhynchus mykiss) Olan Etkisi. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10,2, 105–123. (Doktora Tezinden Özetlenmiştir).
 • Sağlam, N. 2000. Sülük Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri.Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri 1- 5 Mayıs. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara. 51–56.
 • Sağlam, N. 2003. Su Ürünleri Mevzuatı. Üniversite Yayınevi, Elazığ, 281 s.
 • Sağlam, N. 2004.Tatlı Su ve Deniz Sülükleri Tanı Anahtarı. Fırat Üniversitesi Basım Evi. 38 s.
 • Sağlam, N. M. Ural. 2003.Değişik Yoğunluktaki Bakır Sülfat Solüsyonunda Bırakılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Onchorhynchus mykiss) Makroskobik ve Mikroskobik İncelemeler. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,15 (1), 89–97.
 • URL1, www.pesticideinfo.org/Detail Poisoring

Tıbbi Sülük Hirudo medicinalis L., 1758 Üzerinde Bakır Sülfatın (CuSO45 H2O) Akut Toksisitesinin Araştırılması.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, - , 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, bakır sülfat (CuSO 4. 5 H2O)’ın Tıbbi sülük Hirudo medicinalis üzerindeki akut toksisitesi ve etkisi araştırıldı. Çalışmada 0,1 ppm, 0,05 ppm, 0,025 ppm lik bakır sülfat konsantrasyonları sülüklere 96 saat süreyle banyo şeklinde uygulandı. Sülüklerde aşırı mukus salgısı ve hemorajiler gözlendi. Bakır sülfatın 96 saat için LD50 değeri 0,0044 ppm olarak belirlendi. Ayrıca her doz için sülüklerin ölüm süreleri de tespit edildi

References

 • Arda, M., S. Seçer, M. Sarrıeyyüpoğlu. 2002. Balık Hastalıkları. Medisan Yayınları Serisi, No: 56, Ankara, 142s.
 • Anonim. 1996a. Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme. 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 Sayılı Resmi Gazete. Ankara, 16-115s.
 • Barnes, R.D. 1987. Invertebrate Zoology, WB.Saunders Compony. Phiadelphia,Washington, pp. 233-316
 • Boyd, C.E. 1982. Water Quality Management for Pond Fısh Culture. Elsiver Scientific Publishing Company, Amsterdam, Oxford, New York, 318 pp.
 • Çağlar, M. 1973. Omurgasız Hayvanlar. İstanbul Ünv.Yayınlarından Sayı: 1803, Fen Fak. Sayı:115, 1. Kısım. 2. Baskı, Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 419 s.
 • Demirsoy, A. 1982. Yaşamın Temel Kuralları/Omurgasızlar, Meteksan A.Ş. Ankara, 139-158 s.
 • Geldiay, R., S. Geldiay. 1991. Genel Zooloji. Ege Ünv. Basımevi. İzmir, 453s.
 • Gara, B., K. Bohannon,. M. Teague, B. Smeaton. 2004. Copper- induced Changes in Locomotor Behaviors and Neuronal Physiology of the Freswater Oligochaete, Lumbriculus variegatus. Aquatic Toxicology 69: 50–66.
 • Halton, C.M. 1989.Those Amazing Leeches. Dillon Press. Minneapolis, Minnesota, 120 p.
 • Keasner, A. 1967. Invertebrate Zoology, Volume 1., Interscience Publishers, A Division of John Wiley And Sons. New York, London, Sdney, 597 p.
 • Karol, A., C. Ayvalı, T. Güven. Z. Suludere. 1982. Zooloji, Modern matematik ve Fen Kitapları 129. Milli eğitim Basımevi, İstanbul, 618s.
 • Sağlam, N. ve M. Sarrıeyyüpoğlu. 1998. Tatlısu Sülüğü (Nephelopsis obscura)’nün Biyolojisi, Morfolojisi, Bazı Kimyasak Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa (Oncorhynchus mykiss) Olan Etkisi. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10,2, 105–123. (Doktora Tezinden Özetlenmiştir).
 • Sağlam, N. 2000. Sülük Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri.Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri 1- 5 Mayıs. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara. 51–56.
 • Sağlam, N. 2003. Su Ürünleri Mevzuatı. Üniversite Yayınevi, Elazığ, 281 s.
 • Sağlam, N. 2004.Tatlı Su ve Deniz Sülükleri Tanı Anahtarı. Fırat Üniversitesi Basım Evi. 38 s.
 • Sağlam, N. M. Ural. 2003.Değişik Yoğunluktaki Bakır Sülfat Solüsyonunda Bırakılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Onchorhynchus mykiss) Makroskobik ve Mikroskobik İncelemeler. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,15 (1), 89–97.
 • URL1, www.pesticideinfo.org/Detail Poisoring
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Naim Sağlam

Ayşegül Şahin

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Sağlam, N. ., & Şahin, A. . (2006). Tıbbi Sülük Hirudo medicinalis L., 1758 Üzerinde Bakır Sülfatın (CuSO45 H2O) Akut Toksisitesinin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1).