BibTex RIS Cite

Microscopic features of horse mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) ovary.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 109 - 112, 01.03.2006

Abstract

References

 • Gökçe, MA., İ. Cengizler; A. A. Özak. 2003. Gonad Histology and Spawning Pattern of the White Grouper ( Epinephelus aeneus) from İskenderun Bay (Turkey). Turk J. Vet. Anim. Sci. 27: 957 – 964
 • Guraya, S.S. 1978. Maturation of the follicle wall of nonmammalian vertabrates. The vertebra ovary. New York.Plenum Press.261-329.
 • İşisağ, S. 1996. Liza ramada Risso (1826) (Mugilidae, Teleostei) ovaryumlarında yumurtlama öncesi folliküler yapılar. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 13: No.3-4
 • Küçüktaş, H. 1987. Çipura balığında (Sparus auratus) Gonadların Anatomik ve Histolojik Yapıları Üzerinde Bir Araştırma. Akd. Üni. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri A.B.D. Isparta Reproduction in the Zebrafish, Danio rerio, Ham. Buc. Hamburg
 • Matsuyama, M., Nagahama, Y.; Matsuura, S. 1991. Observetaions on Ovarian Follicle Ultra Structure in the Marine Teleost, Pagrus major, during Vitellogenesis and Oocyte Maturation. Aquaculture 92 :67 - 82
 • Murua, H., F. Saorido-Rey. 1998. Female Reproductive Strategies of Marine Fish Species of the North Atlantic. J. Northw. Atl. Fish. Sci. Vol. 33: 23 – 31
 • Saidapur, S.K. 1978. Follicular atresia in the ovaries of nonmammalian vertebrates. Internat. Biochem. Cytol. 4:267
 • Ünal, G; Karakişi; M. ELP. 2005. Ovarian Follicle Ultrastructure and Changes in Levels of Ovarian Steroids during Oogenesis in Chalcalburnus tarichi Palla, 1811. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29: 645 – 653
 • Ünal, G; Çetinkaya.O; M. Elp 1999. Histological Investigation of Gonad Development of Chalcalburnus tarichi (p., 1811). Tr. J. Of Zoology, 23 (1), 329 – 338
 • Wourms, J.P.1976. Annual fish oogenesis.I.Differentation of the mature oocytes and formation of the primary envelope.Dev. Biol. 50:338-354.

Sarıkuyruk İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Ovaryumunun Mikroskopik Özellikleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 109 - 112, 01.03.2006

Abstract

Sarıkuyruk istavrit ovaryumunun morfolojik yapısı ışık mikroskobu düzeyinde farklı fiksatif ve boyalarla incelendi. Cinsel olgunluktaki Sarıkuyruk İstavrit balıklarının ovaryumları, rutin işlemler uygulanarak bloklandı. Tespit çözeltileri olarak Bouin, % 10 Nötral Formalin ve boya olarak da Hematoksilen & Eosin, PAS seçildi. Sarıkuyruk istavrit ovaryumunun histolojik yapısı incelendiğinde farklı evrelerde oositler gözlenmişti. Primer büyüme evresindeki ovaryumlarda yoğun olarak perinükleer oositler izlenmişti. Oosit hacminde büyümeye bağlı olarak artma gözlenmişti. Bu evrede ki, oositleri içeren ovaryumlar çap olarak küçüktü. Gelişmiş kortikal alveolar evredeki oosit sitoplazmasının kortikal alveol ile dolu olduğu belirlenmiştir. Germinal vesikül genişlemiş ve düzensiz bir şekil almıştır. Vitellojenik evrede vitellüs birikimi nedeniyle oosit büyüklüğü artmıştır. Olgunlaşmış oosit evresinde nukleusun perifere doğru kaydığı gözlenmiştir. Atretik oositte nukleustaki kromatin deformasyonu ile birlikte vitellin zar yapısı da çözülmeye başlamıştır

References

 • Gökçe, MA., İ. Cengizler; A. A. Özak. 2003. Gonad Histology and Spawning Pattern of the White Grouper ( Epinephelus aeneus) from İskenderun Bay (Turkey). Turk J. Vet. Anim. Sci. 27: 957 – 964
 • Guraya, S.S. 1978. Maturation of the follicle wall of nonmammalian vertabrates. The vertebra ovary. New York.Plenum Press.261-329.
 • İşisağ, S. 1996. Liza ramada Risso (1826) (Mugilidae, Teleostei) ovaryumlarında yumurtlama öncesi folliküler yapılar. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 13: No.3-4
 • Küçüktaş, H. 1987. Çipura balığında (Sparus auratus) Gonadların Anatomik ve Histolojik Yapıları Üzerinde Bir Araştırma. Akd. Üni. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri A.B.D. Isparta Reproduction in the Zebrafish, Danio rerio, Ham. Buc. Hamburg
 • Matsuyama, M., Nagahama, Y.; Matsuura, S. 1991. Observetaions on Ovarian Follicle Ultra Structure in the Marine Teleost, Pagrus major, during Vitellogenesis and Oocyte Maturation. Aquaculture 92 :67 - 82
 • Murua, H., F. Saorido-Rey. 1998. Female Reproductive Strategies of Marine Fish Species of the North Atlantic. J. Northw. Atl. Fish. Sci. Vol. 33: 23 – 31
 • Saidapur, S.K. 1978. Follicular atresia in the ovaries of nonmammalian vertebrates. Internat. Biochem. Cytol. 4:267
 • Ünal, G; Karakişi; M. ELP. 2005. Ovarian Follicle Ultrastructure and Changes in Levels of Ovarian Steroids during Oogenesis in Chalcalburnus tarichi Palla, 1811. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29: 645 – 653
 • Ünal, G; Çetinkaya.O; M. Elp 1999. Histological Investigation of Gonad Development of Chalcalburnus tarichi (p., 1811). Tr. J. Of Zoology, 23 (1), 329 – 338
 • Wourms, J.P.1976. Annual fish oogenesis.I.Differentation of the mature oocytes and formation of the primary envelope.Dev. Biol. 50:338-354.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nazan Deniz Koç (yön)

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA (yön), N. D. K. . (2006). Sarıkuyruk İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Ovaryumunun Mikroskopik Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 109-112.