Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The length-weight relationships, and meat yield of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in the Mamasın Reservoir (Aksaray, Turkey)

Year 2006, Volume 23, Issue 1, 21 - 25, 01.03.2006

Abstract

In this study, the relationships between length-weight, and meat yield of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) in the Mamasın Reservoir were investigated. It was found a relationships between total length and total weight of 550 male and female individulas. There was no significiant differences between male and female in terms of total length (P>0.05), howewer, there was significiant differences between male and female in terms of total weight (P<0.05). The abdomen width and length of females were found to be significantly larger and longer than that of males (P<0.001). Howewer, the chelae width, chelae length and cheliped length of males were found to be significiantly larger and longer than that of females (P<0.001). Although there was not a significant difference in the abdomen meat yield between males and females (P>0.05), there were a significant difference in the chelae and total meat yield between males and females (P<0.001).

References

 • Aiken, D.E., S.L. Waddy, 1992. The growth process in crayfish. Rewiews in Aquatic Sciences 6(3,4); 335-381.
 • Anonim, 2003. Statistics of fisheries, (in Turkish). DİE. Ankara. 33 s.
 • Alpbaz, A.G., 1993. The crustacean and arthropods culture, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:26, 317 s.
 • Bagot, P., 1996. Turkish crayfish production. Crayfish News 19 (1):13.
 • Bolat, Y., 2001. An estimation in the population density of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus salinus, Normdan 1842) living in Hoyran Area of Eğirdir Lake, Isparta, Turkey. PhD thesis (in Turkish), Süleyman Demirel Üniversitesi, 116 p.
 • Çevik, C., N. Tekelioğlu, 1997. The determine of same bio-ecological, morphometric spesification and diseas status of crayfish (Astacus leptodactylus) living in Seyhan Dam Lake, (in Turkish). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül, Eğirdir-Isparta.
 • Erdemli, A.Ü., 1983. A comparative research on the Freshwater Crayfish populations of Beyşehir, Eğridir, Akşehir and Eber Lake, (in Turkish). Doğa Bilim Dergisi: Veteriner ve Hayvancılık. 7;313-318.
 • Erdemli, A.Ü., 1987. A comparative research on the Freshwater Crayfish populations of Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake, (in Turkish). Doğa TU Zooloji D. 11(1);17-23.
 • Erençin, Z., G. Köksal, 1977. On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia. Freshwater Crayfish 3;187-192.
 • Erkbay, C., 2004. Biological characteristic, stock status in Sera Lake (Trabzon) and aquaculture possibility in the Black Sea Region, PhD thesis (in Turkish). KTÜ, Fen Bilimleri Enst. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği A.B.D. 71 s.
 • Guan, R-Z., P. R., Wiles, 1999. Growth and reproduction of the introduced crayfish Pacifastacus leniusculus in a British lowland river. Fisheries Research 42;245-259.
 • Güner, U., S. Balık, 2002. Relationship between lenght-weight egg productivity of crayfishes (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in lake Işıklı (Çivril-Denizli), (in Turkish). E.Ü.Su Ürünleri Dergisi. 19(1-2); 109-113.
 • Harlıoğlu, M. M., Ö. Barın, İ. Türkgülü, A.G., Harlıoğlu, 2004. Potential fecundity of an introduced population, Keban Dam Lake,Elazığ, Turkey, of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Esch., 1852). Aquaculture,230;189-195.
 • Harlıoğlu, M.M., D.M., Holdich, 2001. Meat yields in the introduced freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana) and Astacus leptodactylus Eschscholtz, from British waters. Aquaculture Research, 32:411-417.
 • Harlıoğlu, M. M. 1999. The relationships between length-weigh and meat yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın region of Keban Dam Lake, (in Turkish). Tr.J.of Zoology. 23(3);949-957.
 • Kalma, M., 1996. The research growth status of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842) in Beşgöz lake (Konya-Konuklu- Turkey), (in Turkish), Su Ürünleri Dergisi. 13(1-2); 1-7.
 • Karabatak, M., İ, Tüzün, 1989. Some aspects of the crayfish (Astacus leptodactylus, ESCH.1823) population in the Mogan Lake, Ankara, (in Turkish). Akdeniz Üniversitesi Su Ürün. Müh.Derg. 2;1-34.
 • Lee, D.O.C., J.F. Wickins, 1992. Crustacean farming. Blackwell Scientic Publications. 392 pp.
 • Lowery, R.S., 1988. Growth, moulting and reproduction. In:Freshwater crayfish: biology, management and exploitation. Chapman&Hall, London, pp. 83-113.
 • Köksal, G., 1988. Astacus leptodactylus in Europe, In:Freshwater crayfish: biology, management ana exploitation (Chapman&Hall, London, pp. 365- 400.
 • Rhodes, C.P., D.M. Holdich, 1984. Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture 37; 107-107-123.
 • Stein, R.A., 1976. Sexual dimorphizm in crayfish chelae:Functional significance linked to reproductive activites. Can.J.Zool.54:220-227.
 • Sparre, P., S.C. Venema, 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, FAO Fisheries Technical Paper 306/1, Rev., 137 p.

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi

Year 2006, Volume 23, Issue 1, 21 - 25, 01.03.2006

Abstract

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozları (Astacus leptodactylus)’nda boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi araştırılmıştır. Araştırmada incelenen toplam 550 adet erkek ve dişi kerevitin, total boy ve total ağırlıkları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Erkek ve dişi bireylerin total boyları arasında fark görülmezken (P>0.05), total ağırlıkları arasında fark belirlenmiştir (P<0.05). Dişi kerevitlerin abdomen genişliği ve uzunluğu erkek bireylere göre daha fazla bulunmuştur (P<0.001). Erkek bireylerin ise, karapaks genişliği, kıskaç uzunluğu, kıskaç genişliği, kıskaç ayak uzunluğu dişi bireylerden fazla bulunuştur (P<0.001). Erkek ve dişi kerevitlerin abdomenlerinden elde edilen et verimleri karşılaştırıldığında farkın önemli olmadığı anlaşılmıştır (P>0.05). Fakat erkek kerevitlerin kıskaçlarından elde edilen et verimi ile toplam et verimleri dişilerden önemli derecede fazla saptanmıştır (P<0.001). Dişilerden elde edilen toplam et oranı, vücut ağırlığının % 12.76’sını, erkeklerde ise %14.83’ünü oluşturmuştur (P<0.05).  

References

 • Aiken, D.E., S.L. Waddy, 1992. The growth process in crayfish. Rewiews in Aquatic Sciences 6(3,4); 335-381.
 • Anonim, 2003. Statistics of fisheries, (in Turkish). DİE. Ankara. 33 s.
 • Alpbaz, A.G., 1993. The crustacean and arthropods culture, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:26, 317 s.
 • Bagot, P., 1996. Turkish crayfish production. Crayfish News 19 (1):13.
 • Bolat, Y., 2001. An estimation in the population density of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus salinus, Normdan 1842) living in Hoyran Area of Eğirdir Lake, Isparta, Turkey. PhD thesis (in Turkish), Süleyman Demirel Üniversitesi, 116 p.
 • Çevik, C., N. Tekelioğlu, 1997. The determine of same bio-ecological, morphometric spesification and diseas status of crayfish (Astacus leptodactylus) living in Seyhan Dam Lake, (in Turkish). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül, Eğirdir-Isparta.
 • Erdemli, A.Ü., 1983. A comparative research on the Freshwater Crayfish populations of Beyşehir, Eğridir, Akşehir and Eber Lake, (in Turkish). Doğa Bilim Dergisi: Veteriner ve Hayvancılık. 7;313-318.
 • Erdemli, A.Ü., 1987. A comparative research on the Freshwater Crayfish populations of Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake, (in Turkish). Doğa TU Zooloji D. 11(1);17-23.
 • Erençin, Z., G. Köksal, 1977. On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia. Freshwater Crayfish 3;187-192.
 • Erkbay, C., 2004. Biological characteristic, stock status in Sera Lake (Trabzon) and aquaculture possibility in the Black Sea Region, PhD thesis (in Turkish). KTÜ, Fen Bilimleri Enst. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği A.B.D. 71 s.
 • Guan, R-Z., P. R., Wiles, 1999. Growth and reproduction of the introduced crayfish Pacifastacus leniusculus in a British lowland river. Fisheries Research 42;245-259.
 • Güner, U., S. Balık, 2002. Relationship between lenght-weight egg productivity of crayfishes (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in lake Işıklı (Çivril-Denizli), (in Turkish). E.Ü.Su Ürünleri Dergisi. 19(1-2); 109-113.
 • Harlıoğlu, M. M., Ö. Barın, İ. Türkgülü, A.G., Harlıoğlu, 2004. Potential fecundity of an introduced population, Keban Dam Lake,Elazığ, Turkey, of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Esch., 1852). Aquaculture,230;189-195.
 • Harlıoğlu, M.M., D.M., Holdich, 2001. Meat yields in the introduced freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana) and Astacus leptodactylus Eschscholtz, from British waters. Aquaculture Research, 32:411-417.
 • Harlıoğlu, M. M. 1999. The relationships between length-weigh and meat yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın region of Keban Dam Lake, (in Turkish). Tr.J.of Zoology. 23(3);949-957.
 • Kalma, M., 1996. The research growth status of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842) in Beşgöz lake (Konya-Konuklu- Turkey), (in Turkish), Su Ürünleri Dergisi. 13(1-2); 1-7.
 • Karabatak, M., İ, Tüzün, 1989. Some aspects of the crayfish (Astacus leptodactylus, ESCH.1823) population in the Mogan Lake, Ankara, (in Turkish). Akdeniz Üniversitesi Su Ürün. Müh.Derg. 2;1-34.
 • Lee, D.O.C., J.F. Wickins, 1992. Crustacean farming. Blackwell Scientic Publications. 392 pp.
 • Lowery, R.S., 1988. Growth, moulting and reproduction. In:Freshwater crayfish: biology, management and exploitation. Chapman&Hall, London, pp. 83-113.
 • Köksal, G., 1988. Astacus leptodactylus in Europe, In:Freshwater crayfish: biology, management ana exploitation (Chapman&Hall, London, pp. 365- 400.
 • Rhodes, C.P., D.M. Holdich, 1984. Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture 37; 107-107-123.
 • Stein, R.A., 1976. Sexual dimorphizm in crayfish chelae:Functional significance linked to reproductive activites. Can.J.Zool.54:220-227.
 • Sparre, P., S.C. Venema, 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, FAO Fisheries Technical Paper 306/1, Rev., 137 p.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR This is me


Ahmet ALP This is me


Mustafa KAYA This is me


Yusuf ÇİÇEK This is me

Publication Date March 1, 2006
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Büyükçapar, H. M. , Alp, A. , Kaya, M. & Çiçek, Y. (2006). Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (1) , 21-25 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5012/67850