BibTex RIS Cite

Investigation and comparison of the quality of purificated wastewater of some industries from Kemalpaşa Region for their potential use in aquaculture industry.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 3, 307 - 310, 01.09.2007

Abstract

References

 • Alpbaz, A. G., H. Hoşsucu. 1996. Aquaculture of freshwater fishes (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. Yayın No :12, 212 s. İzmir.
 • APHA, AWWA and WPCF. 1980. Standart Methods for the examination of water and wastewater. 17 th ed: American Public Health Association. Washington.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu. 1991. Effect of pollution on fish population in Nif Stream. Urban Ecology, s.153-166. İzmir
 • Balık, S. 1984. Using of warm waters sourcing from thermal and nuclear plants in aquaculture (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi.1 (3), s. 15-26. Bornova-İzmir.
 • Erbil,Ö. 2002. Industrial inorganic chemistry (in Turkish). E.Ü.Fen Fak.Kitaplar Serisi.Yayın No: 182. 463 s. İzmir.
 • ITO. 1998. Economical profiles and alternative investment probabilities in counties of İzmir (in Turkish). ITO Yayını,788 s. İzmir.
 • İZSU. 2008. Integrater water quality management of gediz river basin (in Turkish). İZSU Genel Müdürlüğü,Su Havzaları Yönetim Birimi Yayını, 125 s. İzmir
 • Minareci, O. 2007. Investigation of detergent pollution in Gediz River (in Turkish). C.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Doktora Tezi, 94 s. Manisa.
 • Öztürk, İ., T. Çiftçi., R. Aklan., C. Akşit. 1992. Aerobic- anaerobic refinements of waste waters of yeast factories (in Turkish). İTÜ 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu. S.167-174. İstanbul.
 • Resmi Gazete.1988. Control of water pollution bylaw (in Turkish). Sayı: 19919.
 • Resmi Gazete.1991 a. Control of water pollution bylaw. Technical methods issue (in Turkish). Sayı: 20748.
 • Resmi Gazete.1991 b. Control of water pollution bylaw. Sampling and analysis methods issue (in Turkish). Sayı: 20106.
 • Resmi Gazete. 1991 c. Determination of poising dilution factor (in Tukish). Sayı: 20748.
 • Şengül, F. 1991. Features and purification of industrial waste waters (in Turkish). DEÜ, Müh.ve Mim.Fak.Yayınları, No : 172, 475 s. İzmir.

Kemalpaşa ve Civarındaki Bazı Sanayi Tesislerinin Arıtılmış Atık Sularının Su Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliği.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 3, 307 - 310, 01.09.2007

Abstract

Bu tez çalışmasında atık su debisi bakımından önemli kirletici kaynağı durumunda olan Gıda sektörüne ait Maya sanayi atık sularının anaerobik + aerobik, ile içki sektörüne (alkolsüz içkiler) ait meşrubat sanayi atık sularının kimyasal + biyolojik arıtma sistemleri ile arıtılmasından sonra çıkan suyun su kalitesi yönünden kirlilik parametreleri ile karşılaştırmalı olarak incelenerek arıtılmış atık suların su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulardan her iki sektör için arıtılmış atık suların su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini ve arıtılmış atık suların bu şekilde değerlendirilmesi ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı açıktır

References

 • Alpbaz, A. G., H. Hoşsucu. 1996. Aquaculture of freshwater fishes (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. Yayın No :12, 212 s. İzmir.
 • APHA, AWWA and WPCF. 1980. Standart Methods for the examination of water and wastewater. 17 th ed: American Public Health Association. Washington.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu. 1991. Effect of pollution on fish population in Nif Stream. Urban Ecology, s.153-166. İzmir
 • Balık, S. 1984. Using of warm waters sourcing from thermal and nuclear plants in aquaculture (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi.1 (3), s. 15-26. Bornova-İzmir.
 • Erbil,Ö. 2002. Industrial inorganic chemistry (in Turkish). E.Ü.Fen Fak.Kitaplar Serisi.Yayın No: 182. 463 s. İzmir.
 • ITO. 1998. Economical profiles and alternative investment probabilities in counties of İzmir (in Turkish). ITO Yayını,788 s. İzmir.
 • İZSU. 2008. Integrater water quality management of gediz river basin (in Turkish). İZSU Genel Müdürlüğü,Su Havzaları Yönetim Birimi Yayını, 125 s. İzmir
 • Minareci, O. 2007. Investigation of detergent pollution in Gediz River (in Turkish). C.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Doktora Tezi, 94 s. Manisa.
 • Öztürk, İ., T. Çiftçi., R. Aklan., C. Akşit. 1992. Aerobic- anaerobic refinements of waste waters of yeast factories (in Turkish). İTÜ 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu. S.167-174. İstanbul.
 • Resmi Gazete.1988. Control of water pollution bylaw (in Turkish). Sayı: 19919.
 • Resmi Gazete.1991 a. Control of water pollution bylaw. Technical methods issue (in Turkish). Sayı: 20748.
 • Resmi Gazete.1991 b. Control of water pollution bylaw. Sampling and analysis methods issue (in Turkish). Sayı: 20106.
 • Resmi Gazete. 1991 c. Determination of poising dilution factor (in Tukish). Sayı: 20748.
 • Şengül, F. 1991. Features and purification of industrial waste waters (in Turkish). DEÜ, Müh.ve Mim.Fak.Yayınları, No : 172, 475 s. İzmir.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Necat İnce

Özdemir Egemen

Publication Date September 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 3

Cite

APA İnce, N. ., & Egemen, Ö. . (2007). Kemalpaşa ve Civarındaki Bazı Sanayi Tesislerinin Arıtılmış Atık Sularının Su Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3), 307-310.