PDF BibTex RIS Cite

Simulated community culture study on water of Izmir Bay (Homa Lagoon).

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 55 - 63, 01.03.2007

Abstract

İzmir Körfezi (Homa Dalyanı) Sularında Benzetilmiş Kommünite Kültür Çalışması.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 55 - 63, 01.03.2007

Abstract

İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) yer alan Homa Dalyan’ında 1998–1999 yılları arasında 12 araştırma gezisi; aylık olarak iki istasyonda gerçekleştirildi. Çevre parametrelerinden; sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, nitrat, nitrit, amonyum, fosfat, silikat konsantrasyonları ölçüldü. Nütrient zenginleştirme denemeleri alınan su örnekleri sıcaklığı benzetilmiş ortamda (bioassay) aylık olarak gerçekleştirildi. Fitoplankton komünitesinin büyüme cevabı invivo klorofil a ölçümleriyle yapıldı ve fitoplankton büyüme hızıyla ifade edildi. Homa Dalyan’ının fitoplankton tür kompozisyonu bakımından yıl boyunca genellikle diyatomlarca zengin olduğu, bununla beraber zaman zaman da dinophycea ve ciliata üyelerinin nicel açıdan baskın olduğu gözlendi. Toksik türlere rastlanmadı ve sonuçlar çevre parametreleriyle birlikte tartışıldı. Süspanse kil minareleri içeren dalyan suyunda hücre abundansları çok düşüktü. Gelecekte mikrozooplankton otlamasının belirlenmesi; hem primer üretimin önemini hem de sürekli stokların düşük konsantrasyonlarına rağmen besin zincirine aktarılan üretimin büyüklüğünü, dolayısıyla önemini ortaya koyacağı belirtildi. Karadaki tarımsal aktivitelerin neden olduğu nutrient girişleri ile İç Körfez’den su değişimi vasıtasıyla gelen nutrientlerin belirlenmesi, bunun yanında sedimentten geçişlerin ortaya konması lagünlerde üretimin kontrolünü sağlayacağını tartışıldı

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Banu KUTLU


Baha BÜYÜKIŞIK

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Kutlu, B. & Büyükışık, B. (2007). İzmir Körfezi (Homa Dalyanı) Sularında Benzetilmiş Kommünite Kültür Çalışması. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 24 (1) , 55-63 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5010/67799