PDF EndNote BibTex RIS Cite

Profile of graduated students from Faculty of Fisheries, Ege University.

Year 2009, Volume 26, Issue 3, 197 - 201, 01.09.2009

Abstract

References

 • Baskan, Ş. 1998. Introduction to Research Methods and Sampling (in Turkish), İzmir: Üniversiteliler Ofset.
 • Elbek, A.G., D, İşgören-Emiroğlu, H, Saygı. 2000. Employment Status of Fisheries Engineering (in Turkish), Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:60, Yardımcı Ders Kitabı Dizin No:9, 38s.
 • Ege Üniversitesi .Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci İşleri Diploma Defteri, 1986- 2007.
 • Özdamar, K. 2003. Modern Scientific Research Methods (in Turkish), Eskişehir: Kaan Kitabevi, 270s.
 • Özdamar, K. 2004. Package Programs with the Statistical Data Analysis 1 (in Turkish), 5th, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 649s.
 • Sümbülooğlu, K. ve V, Sümbüloğlu. 2005. Biostatistics (in Turkish), 11th, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 269s.
 • SPSS 15.0 for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL.
 • Su Ürünleri Fakültesi 2008. Introduction of the Faculty of Fisheries (in Turkish). http://egefish.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=1133 23.05.2008 tarihinde adresinden alınmıştır.
 • Tüzüntürk, S. 2007. Department of Econometrics Graduates Working Life Entry: An Experimental Field Study (in Turkish). 8.Türkiye Ekonometri Ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, 24 – 25 Mayıs, Malatya, s:1-21
 • Türkiye İş Kurumu. 2008. Turkish Dictionary of Occupations (in Turkish). http://www.iskur.gov.tr/Meslek/ViewMeslekDetayPopUp.aspx?uiI D=2211.07 24.12.2008 tarihinde adresinden alınmıştır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mezun Profili.

Year 2009, Volume 26, Issue 3, 197 - 201, 01.09.2009

Abstract

Su Ürünleri Fakültesi, 1985-1986 öğrenim döneminde ilk mezunlarını vermiş, 2007’ye kadar geçen sürede 1091 kişi mezun olmuştur. Su Ürünleri Mühendisleri’nin istihdam durumlarını araştırmak, mezunların sosyal ve ekonomik profilini ve öğrenim faaliyetleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma için hazırlanan anketin uygulanacağı kişi sayısı, söz konusu anakitleyi temsil edecek büyüklükteki örneklem sayısının hesaplanmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Sonuçta 110 adet anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Anket sonuçlarından mezunların, %89’unun çalışıyor olduğu, su ürünleri alanında çalışanların %26’sının özel sektörde, %7’sinin kamu sektöründe, %39’unun üniversitelerde, su ürünleri alanı dışında çalışanların da, %24’ünün özel sektörde, %4’ünün kamu sektöründe çalıştığı tespit edilmiştir

References

 • Baskan, Ş. 1998. Introduction to Research Methods and Sampling (in Turkish), İzmir: Üniversiteliler Ofset.
 • Elbek, A.G., D, İşgören-Emiroğlu, H, Saygı. 2000. Employment Status of Fisheries Engineering (in Turkish), Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:60, Yardımcı Ders Kitabı Dizin No:9, 38s.
 • Ege Üniversitesi .Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci İşleri Diploma Defteri, 1986- 2007.
 • Özdamar, K. 2003. Modern Scientific Research Methods (in Turkish), Eskişehir: Kaan Kitabevi, 270s.
 • Özdamar, K. 2004. Package Programs with the Statistical Data Analysis 1 (in Turkish), 5th, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 649s.
 • Sümbülooğlu, K. ve V, Sümbüloğlu. 2005. Biostatistics (in Turkish), 11th, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 269s.
 • SPSS 15.0 for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL.
 • Su Ürünleri Fakültesi 2008. Introduction of the Faculty of Fisheries (in Turkish). http://egefish.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=1133 23.05.2008 tarihinde adresinden alınmıştır.
 • Tüzüntürk, S. 2007. Department of Econometrics Graduates Working Life Entry: An Experimental Field Study (in Turkish). 8.Türkiye Ekonometri Ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, 24 – 25 Mayıs, Malatya, s:1-21
 • Türkiye İş Kurumu. 2008. Turkish Dictionary of Occupations (in Turkish). http://www.iskur.gov.tr/Meslek/ViewMeslekDetayPopUp.aspx?uiI D=2211.07 24.12.2008 tarihinde adresinden alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nesli YILDIZ This is me


Hülya SAYGI This is me


Aysun KOP This is me

Publication Date September 1, 2009
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 26, Issue 3

Cite

APA Yıldız, N. , Saygı, H. & Kop, A. (2009). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mezun Profili. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 26 (3) , 197-201 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5004/67712