BibTex RIS Cite

Improvement Turkish fishery statistics and EU accession process.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 153 - 158, 01.06.2009

Abstract

References

 • Anon. 2010. T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Güncellenme tarihi: 13.03.2010 <http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=6&l=1>
 • Anon. 2009a. European Commission, Eurostat, Fishery Statistics. Güncellenme tarihi: 9.12.2009 _statistics>
 • Anon. 2009b. European Commission 2009 Progress Report of Turkey.(in Turkish) Ankara.
 • Anon. 2009c. European Commission, Fisheries Vessel Monitoring System Güncellenme tarihi:23.02.2009
 • Anon. 2008. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) Broşürü. Güncellenme tarihi: belirtilmiyor.
 • Anon. 2007. Fisheries sector -legal and institutional alignment to the EU acquis. Fisheries sector report, Ankara.
 • Anon. 2004. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı VIII. BYKP - 2005 Yearly Programme (in Turkish) Güncellenme tarihi: 25.11.2004
 • Cross, D. (2006) Fishery Statistics Screening of Crotia and Turkey. Chapter 18 Statistics. Explanatory Meeting, Brussels.
 • Eurostat. 2009. Fishery Statistics. Statistics explained. Brussels Güncellenme Tarihi: 9.12.2009 _statistics#Main_statistical_findings>
 • Eurostat. 2008. Facts and figures on the CFP, Basic data on the Common Fisheries Policy. Avrupa Toplulukları resmi yayını. s. 44, Lüksemburg.
 • Eurostat. 2007. Fishery Statistics, Data 1990-2006. Eurostat Pocketbooks. s.68, Lüksemburg.
 • Taconet, M., Bensch, A. 2002. A regional review of the use of geographical information systems as a decision support tool for fisheries management
 • TÜİK. 2009. Bulletin, Fishery Products.(in Turkish) 2008.sayı:125, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • TÜİK. 2008. Official Statistics Programme (in Turkish) Türkiye İstatistik Kurumu, 153s. Ankara.
 • TÜİK. 2007. Fishery Products Statistical 2007 (in Turkish). Turkish Statistical Institute, Ankara.
 • Ünal, V., M. Yercan. 2006. Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 221–227, Izmir.
 • Ünal, V., O. Akyol, H. Hoşsucu. 2001. Requirements for Bio-economic Data in Fisheries Management (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 243-253. İzmir

Türkiye'de Balıkçılık İstatistiklerinin İyileştirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum Süreci.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 153 - 158, 01.06.2009

Abstract

Türkiye, Avrupa Birliği uyum sürecinde balıkçılık konusunda, yasal, kurumsal ve yapısal farklılıkları giderebilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların başında, balıkçılığa ilişkin istatistik bilgilerin toplanması, derlenmesi ve analiz edilmesi gelmektedir. Bu kapsamda, balıkçı filosu kayıtlarının düzenli bir şekilde elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır. Tarama toplantılarında, Türk balıkçılık istatistiklerinin, Avrupa Birliği balıkçılık istatistikleriyle kısmen de olsa uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Ulusal balıkçılık istatistiksel bilginin üretilmesinde eksiklerin giderilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, balıkçılık istatistiklerinin toplanması, analiz edilmesi ve yayınlanmasına ilişkin yapılabilecekler açıklanmıştır

References

 • Anon. 2010. T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Güncellenme tarihi: 13.03.2010 <http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=6&l=1>
 • Anon. 2009a. European Commission, Eurostat, Fishery Statistics. Güncellenme tarihi: 9.12.2009 _statistics>
 • Anon. 2009b. European Commission 2009 Progress Report of Turkey.(in Turkish) Ankara.
 • Anon. 2009c. European Commission, Fisheries Vessel Monitoring System Güncellenme tarihi:23.02.2009
 • Anon. 2008. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) Broşürü. Güncellenme tarihi: belirtilmiyor.
 • Anon. 2007. Fisheries sector -legal and institutional alignment to the EU acquis. Fisheries sector report, Ankara.
 • Anon. 2004. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı VIII. BYKP - 2005 Yearly Programme (in Turkish) Güncellenme tarihi: 25.11.2004
 • Cross, D. (2006) Fishery Statistics Screening of Crotia and Turkey. Chapter 18 Statistics. Explanatory Meeting, Brussels.
 • Eurostat. 2009. Fishery Statistics. Statistics explained. Brussels Güncellenme Tarihi: 9.12.2009 _statistics#Main_statistical_findings>
 • Eurostat. 2008. Facts and figures on the CFP, Basic data on the Common Fisheries Policy. Avrupa Toplulukları resmi yayını. s. 44, Lüksemburg.
 • Eurostat. 2007. Fishery Statistics, Data 1990-2006. Eurostat Pocketbooks. s.68, Lüksemburg.
 • Taconet, M., Bensch, A. 2002. A regional review of the use of geographical information systems as a decision support tool for fisheries management
 • TÜİK. 2009. Bulletin, Fishery Products.(in Turkish) 2008.sayı:125, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • TÜİK. 2008. Official Statistics Programme (in Turkish) Türkiye İstatistik Kurumu, 153s. Ankara.
 • TÜİK. 2007. Fishery Products Statistical 2007 (in Turkish). Turkish Statistical Institute, Ankara.
 • Ünal, V., M. Yercan. 2006. Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 221–227, Izmir.
 • Ünal, V., O. Akyol, H. Hoşsucu. 2001. Requirements for Bio-economic Data in Fisheries Management (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 243-253. İzmir
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlke Koşar

Publication Date June 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 2

Cite

APA Koşar, İ. . (2009). Türkiye’de Balıkçılık İstatistiklerinin İyileştirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum Süreci. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 153-158.