BibTex RIS Cite

Coastal fisheries and fishing resources of Marmara Island.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 143 - 148, 01.06.2009

Abstract

References

  • Anon. 2007. Municipality of Marmara Island, (in Turkish). http://www.marmarabel.tr
  • Bayhan, Y.K, E. Çiçek, T. Ünlüer, M. Akaya. 2006. Catch and by-catch composition of the shrimp fishery by beam trawl in the southeastern Marmara Sea, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23:277-283.
  • Enön, A. 2003. Eight thousand years in Marmara Island, (in Turkish). Marmara Belediyesi Kültür Yayınları No.1, Zafer Matbaası, İstanbul, 246 s.
  • Zengin, M., Z. Tosunoğlu. 2006. Selectivity of diamond and square mesh beam trawl cod ends for Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)(Decapoda, Penaeidae) in the Sea of Marmara. Crustaceana, 79:1049-1057.
  • Zengin, M., O. Akyol. 2009. Description of by-catch species from the coastal shrimp beam trawl fishery in Turkey. J. Appl. Ichthyol., 25:211-214.

Marmara Adası Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 2, 143 - 148, 01.06.2009

Abstract

Bu çalışma Marmara Adası’nda kıyı balıkçılığının avlama aktiviteleri ve balıkçılık kaynaklarını rapor etmektedir. Adada kullanılan uzatma ağları, olta ve paragatların teknik özellikleri de ortaya çıkarılmıştır. Alandaki kıyı balıkçılığından dördü sade kalanı fanyalı olmak üzere toplam 7 değişik tipte uzatma ağı ile dört tip olta/paragat tanımlanmıştır. Bu av araçlarının teknik özellikleri FAO kataloğuna göre saptanmıştır

References

  • Anon. 2007. Municipality of Marmara Island, (in Turkish). http://www.marmarabel.tr
  • Bayhan, Y.K, E. Çiçek, T. Ünlüer, M. Akaya. 2006. Catch and by-catch composition of the shrimp fishery by beam trawl in the southeastern Marmara Sea, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23:277-283.
  • Enön, A. 2003. Eight thousand years in Marmara Island, (in Turkish). Marmara Belediyesi Kültür Yayınları No.1, Zafer Matbaası, İstanbul, 246 s.
  • Zengin, M., Z. Tosunoğlu. 2006. Selectivity of diamond and square mesh beam trawl cod ends for Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)(Decapoda, Penaeidae) in the Sea of Marmara. Crustaceana, 79:1049-1057.
  • Zengin, M., O. Akyol. 2009. Description of by-catch species from the coastal shrimp beam trawl fishery in Turkey. J. Appl. Ichthyol., 25:211-214.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Okan Akyol

Tevfik Ceyhan

Okan Ertosluk

Publication Date June 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 2

Cite

APA Akyol, O. ., Ceyhan, T. ., & Ertosluk, O. . (2009). Marmara Adası Kıyı Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynakları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 143-148.