Volume: 26 Issue: 1, 3/1/09

Year: 2009

Articles

 

1. İzmir Körfezi'nde Tekir Balığı'nın (Mullus surmuletus L., 1758) Büyüme ve Üremesi.

 

15. Bazı Knidli Türlerinde Bulunan Biyodüzenleyici Moleküller.

Note

16. Wetland ciliates (Protozoa: Ciliophora) and morphological differences