Review
BibTex RIS Cite

National and international legislations of combating viral fish diseases

Year 2018, Volume: 35 Issue: 3, 353 - 360, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.16

AbstractThe aim of this review is
provide up-to-date information on the fighting against the viral fish diseases and
their notification in our country which is very important in European and world
aquaculture. Turkey has developed and organized fisheries facilities and
significant role in production and export in Europe. As well as the well
understanding of impotance of the viral fish diseases that make up the vast
majority of fish diseases and cause large economic losses, the knowledge and
understanding of control and combat measures provide important contributions to
the development of the industry. This review, which includes national and
international legislation, aims to reach all stakeholders of the sector and to
increase current awareness.References

 • Alpaz, A. (2005) Su Ürünleri Yetiştiriciliği. pp: 135-136. Alp Yayınları, Bornova-İzmir
 • Anonim (2001) Commission Decision 2001/183/EC of 22 February 2001 laying down the sampling plans and diagnostic methods fort he detection and confirmation of certain fish disease and repealing Decision 92/533/EEC.
 • Anonim (2002). Commission Decision 2002/878/EC of 6 November 2002 establishing the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of the presence of the mollusc diseases Bonamiosis (Bonamia ostreae) and Marteiliosis (Marteilia refringens) (OJ L 305, 7.11.2002, p. 57).
 • Anonim (2003). Commission Decision 2003/466/EC of 13 June 2003 establishing criteria for zoning and official surveillance following suspicion or confirmation of the presence of infectious salmon anaemia (ISA) (OJ L 156, 25.6.2003, p. 61). Anonim (2006). Council Directive 2006/88/EC, animal health requirements for aquaculture animals (and products), the placing on the market and the prevention and control of certain diseases in aquatic animal. 24.11.2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:EN:PDF Erişim :13.11.2017 22:15
 • Anonim (2011). İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik 22.01.2011 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm Erişim: 13.11.2017 23:50
 • Anonim (2012). Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, 31.01.2012 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120131-4.htm. Erişim: 13.11.2017 23:40
 • Anonim (2013). TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52 Erişim: 06.11.2017 14:54
 • Anonim (2015). Commission Implementing Decision (EU) 2015/1554 of 11 September 2015 laying down rules for the application of Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods
 • Anonim (2017). Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi, 2017/1, 13.02.2017. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/96438?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Erişim: 05.11.2017 21:00
 • Anonim (2018a). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü; http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf, Erişim: 22.02.2018 09:00
 • Anonim (2018b). Referans Laboratuvar Listesi. https://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Serbest-Veterinerlik-Ve-Veteriner-Laboratuvarlari. Erişim: 22.02.2018 10:15
 • Anonim (2018c) Animal Diseases Notification System - ADNS. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm. Erişim: 22.02.2018 11:05 Anonim (2018d). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.1. Notification of Diseases, And Provision of Epidemiological Information, http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_notification.pdf . Erişim: 22.02.2018. 11:22
 • Anonim (2018e). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.2. Criteria For Listing Aquatic Animal Diseases. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_criteria_diseases.pdf. Erişim: 22.02.2018. 11:24
 • Anonim (2018f). OIE-Listed diseases, infections and infestations in force in 2018 http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2018/ Erişim: 22.02.2018. 12:22

Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar

Year 2018, Volume: 35 Issue: 3, 353 - 360, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.16

AbstractBu derlemenin
amacı, Avrupa ve Dünya kültür balıkçılığında çok önemli bir yeri olan ülkemizde
viral balık hastalıklarının mücadelesi ve bildirimi ile ilgili olarak güncel
bilgiler ortaya koymaktır. Gelişmiş ve organize kültür balıkçılığı
işletmelerine sahip olan ülkemiz, Avrupa’da üretim ve ihracatta önemli derecede
söz sahibidir. Balık hastalıklarının büyük bölümünü oluşturan ve büyük ekonomik
kayıplara neden olan viral balık hastalıklarının öneminin iyi bir şekilde
anlaşılmasının yanısıra kontrol ve mücadele önlemlerinin bilinmesi ve doğru
anlaşılması, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ulusal ve
uluslararası mevzuatları içeren bu derlemenin sektörün tüm paydaşlarına
ulaşması ve varolan farkındalığı daha da artırması amaçlanmaktadır.References

 • Alpaz, A. (2005) Su Ürünleri Yetiştiriciliği. pp: 135-136. Alp Yayınları, Bornova-İzmir
 • Anonim (2001) Commission Decision 2001/183/EC of 22 February 2001 laying down the sampling plans and diagnostic methods fort he detection and confirmation of certain fish disease and repealing Decision 92/533/EEC.
 • Anonim (2002). Commission Decision 2002/878/EC of 6 November 2002 establishing the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of the presence of the mollusc diseases Bonamiosis (Bonamia ostreae) and Marteiliosis (Marteilia refringens) (OJ L 305, 7.11.2002, p. 57).
 • Anonim (2003). Commission Decision 2003/466/EC of 13 June 2003 establishing criteria for zoning and official surveillance following suspicion or confirmation of the presence of infectious salmon anaemia (ISA) (OJ L 156, 25.6.2003, p. 61). Anonim (2006). Council Directive 2006/88/EC, animal health requirements for aquaculture animals (and products), the placing on the market and the prevention and control of certain diseases in aquatic animal. 24.11.2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:EN:PDF Erişim :13.11.2017 22:15
 • Anonim (2011). İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik 22.01.2011 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm Erişim: 13.11.2017 23:50
 • Anonim (2012). Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, 31.01.2012 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120131-4.htm. Erişim: 13.11.2017 23:40
 • Anonim (2013). TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52 Erişim: 06.11.2017 14:54
 • Anonim (2015). Commission Implementing Decision (EU) 2015/1554 of 11 September 2015 laying down rules for the application of Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods
 • Anonim (2017). Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi, 2017/1, 13.02.2017. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/96438?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Erişim: 05.11.2017 21:00
 • Anonim (2018a). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü; http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf, Erişim: 22.02.2018 09:00
 • Anonim (2018b). Referans Laboratuvar Listesi. https://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Serbest-Veterinerlik-Ve-Veteriner-Laboratuvarlari. Erişim: 22.02.2018 10:15
 • Anonim (2018c) Animal Diseases Notification System - ADNS. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm. Erişim: 22.02.2018 11:05 Anonim (2018d). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.1. Notification of Diseases, And Provision of Epidemiological Information, http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_notification.pdf . Erişim: 22.02.2018. 11:22
 • Anonim (2018e). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.2. Criteria For Listing Aquatic Animal Diseases. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_criteria_diseases.pdf. Erişim: 22.02.2018. 11:24
 • Anonim (2018f). OIE-Listed diseases, infections and infestations in force in 2018 http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2018/ Erişim: 22.02.2018. 12:22
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Review
Authors

Murat Kaplan 0000-0002-2634-6478

Mehmet Taner Karaoğlu 0000-0002-9968-0813

Publication Date September 15, 2018
Submission Date March 16, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 35 Issue: 3

Cite

APA Kaplan, M., & Karaoğlu, M. T. (2018). Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(3), 353-360. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.16