BibTex RIS Cite

Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi

Year 2016, Volume: 33 Issue: 2, 129 - 138, 15.05.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.2.06

Abstract

Öz: Farklı statüde yer alan okullara devam eden okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki toplam 120 çocuğa su ürünleri hakkında çeşitli etkinlikler dâhilinde eğitim verilmiştir. Eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Verilen eğitimin, çocuklarda su ürünleri hakkında farkındalık oluşumuna katkısının belirlenmesi amacıyla eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test iki anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada yapılan analizler önce–sonra karşılaştırması biçiminde verilmiştir. Anket çalışması içerisinde yer alan sorular için ön test ve son teste ilişkin yüzde oranları hesaplanmış, eğitimin yaş gruplarına ve okullara göre fark yaratıp yaratmadığını görmek amacıyla ön ve son testin yaşlara ve okullara göre dağılımları frekans ve yüzdeler olarak elde edilmiş, ilgili istatistiksel testler yapılmıştır. Anket çalışması sonuçlarına göre eğitimden önce 11 deniz canlısını tanıyan çocukların oranı %20 iken, eğitim sonrasında bu oran %65’lere yükselmiştir. Yine anket çalışmasında çocuklara yöneltilen bilgi sorularına balıklar nasıl nefes alır, balıkların dişleri var mıdır vb. verilen doğru cevap oranları eğitim öncesi ve sonrasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Denizlerin kirlenmesine neden olan faktörler nelerdir, sorusu için öğrencilere çeşitli seçeneklerle birlikte tüm seçenekleri kapsayan “hepsi” seçeneği sunulmuştur. Bu seçeneği eğitimden önce öğrencilerin %28’i, eğitimden sonra %61’i tercih etmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında yüzde olarak görülen farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla istatistiksel testler kullanılmıştır. Buna göre incelenen tüm değişkenler bakımından test öncesi ile test sonrası arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. %46’sı 5, %54’ü 6 yaş grubunda bulunan öğrenciler için yapılan analizlerden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tüm sonuçlar verilen su ürünleri eğitiminin okul öncesi çocuklarda farkındalık yaratmak ve toplumsal bilinçlenme düzeyini yükseltmek bakımından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Su ürünleri, eğitim, farkındalık, okul öncesi

References

 • Amirova, A.S., Muhammedinova, K.A., Erkebaeva, S.Z., & Makshieve, G.K. (2015). Preparing teachers in pre-school education in the Republic of Kazakhstan. 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS- 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 185: 267-270. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.464
 • Anlıak, Ş., Yılmaz, H., & Beyazkürk, Ş. (2008). Project Approach and Application Stages in Preschooling and Primary Schooling (in Turkish). National Education Ministery, 179: 101-112.
 • Aslanargun, E., & Tapan, F. (2011). Pre-school Education and Its Effects on Children (in Turkish with English abstract). Abant İzzet Baysal Üniversity, Education Faculty Journal, 11(2): 219-238.
 • Aydos, E.H., & Tugrul, B. (2015). Development of Personal Safety and First Aid, Hygiene-Self-care, and Nutrition Subscales in Health Education Scale for Preschool Children. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences 186: 337-343. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.114
 • Bağcı, H., İlbay, A.B., & Bağcı, Ö.A. (2014). Examining preschool teachers’ attitudes about the usage of technological tools in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152: 143-148. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.171
 • Baran, M., Yılmaz, A., & Yıldırım, M. (2007). Importance of Pre-school Education and Users’ Needs in Preschool Education Structures (in Turkish with English abstract). Kindergarten Sample in Diyarbakır Huzurevleri, D.Ü. Ziya Gökalp Education Faculty Journal, 8: 27-44.
 • Bastos, P., & Straume, O.R. (2016). Preschool Education in Brazil: Does Public Supply Crowd Out Private Enrollment? World Development, 78: 496-510. doi:10.1016/j.worlddev.2015.10.009
 • Beceren, B.Ö. (2010). Determining Multiple Intelligences Pre-School Children (4-6 Age) in Learning Process, Innovation and Creativity in Education, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2): 2473-2480. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.356
 • Bidesi V.R. (2015). Recognizing the role of women in supporting marine stewardship in the Pacific Islands. Marine Policy, 59: 1-8. doi:10.1016/j.marpol.2015.04.020
 • Braza, F., Braza, P., Carreras, M.R., & Munoz, J., M. (1994). Factors Affecting the Social Ability in Pre-School Children: An Explorary Study. Behavioural Processes, 32(2): 209-225. doi:10.1016/0376-6357(94)90077-9
 • Burac, D.G. (2015). The Playful Behaviour in Swimming and Its Interferences in 1-3 Years Child’s Development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180(5): 1229-1234. doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.252
 • Gamgam, H., & Altunkaynak, B. (2012). Non-Parametric Methods, 4th Edition (In Turkish). Ankara: Seçkin Publication.
 • Gül, B. (2011). Marine Training Camp for Younger Generation (In Turkish). 16th National Fisheries Symposium, October 25-27, (pp. 328-328), Antalya, Turkey: Proceedings Book.
 • Handler, D., & Epstein, A.S. (2010). Nature Education in Preschool. High Scope, Extensions, Curriculum Newsletter from HighScope, 25(2): 1-7.
 • Helvacı, A. (2015). The Content Assessment of Pre-School Education Program in Turkey towards Music Education. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 2454-2458. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.310
 • Jakešová, J., & Slezáková, S. (2016). Rewards and Punishments in Education of Preschool Children. Future Academy’s Multidisiplinery Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 322-328. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.095
 • Kafol, B.S., Denac, O., & Znidarsic, J. (2015). Opinion of the Slovenian preschool teachers about arts and cultural education in kindergarten. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 1317-1325. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.406
 • Kaynar, F., & Koçyiğit, S. (2014). Effect of Pre-school Chess Training on Preparation for Primary School. (in Turkish with English abstract), Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Primary Schooling, İOÖ-YL2014-0001, Master of Science Thesis, pp. 89.
 • Kos, M., & Jerman, J. (2013). Learning About Herbs and Spices in the Preschool Period. US-China Education Review A, 3(10): 777-783.
 • Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, O., Özgül, A., Gül, B., & Aydın, I. (2006). Underwater Research Methods Summer School (in Turkish), TÜBİTAK-BİDEB MSc Supporting Program for Summer School, 01-07 September 2006, İzmir, Türkiye.
 • Metin, G. (2014). Brotherhood Towards Sea Social Responsibility Project. (in Turkish). Retrieved from http://udmyo.ege.edu.tr/news20.htm (12.02.2016).
 • Metin. C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, O., Özgül, A., Gül, B., & Aydın, I. (2007). Underwater Research Methods Summer School (in Turkish), TÜBİTAK-BİDEB MSc Supporting Program for Summer, 23-29 June 2007, İzmir, Türkiye.
 • Munroe, E. (2013). Creating an Early Childhood Nature-Based Play Space-A Success Story, Learning Landscapes, 7(1): 249-267.
 • NAAEE (2010). Early Childhood Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence, The North American Association for Environmental Education, Washington: NAAEE Press.
 • National Geographic (2016). Crittercam Educator Activities: Seals and Sea Lions. Retrieved from http://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYLWxRNm9pVnA1LUE/view?pref=2&pli=1 (04.05.2016).
 • Özdamar, K. (2013). Statistical Data Analysis Using Software Package Programme (in Turkish). Ankara: Nisan Publication.
 • Özer, B.C., Duman, G., & Çabuk, B. (2009). Turkish preschool staff’s opinions about hormones, additives and genetically modified foods. World Conference on Educational Sciences 2009. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 1734-1743. doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.307
 • Project Aware (2005). Aware Kids, Teacher’s Guide. California: Project Aware.
 • Rylatt, L., & Cartwright, T. (2016). Parental Feeding Behaviour and Motivations Regarding Pre-School Age Children: A Thematic Synthesis of Qualitive Studies. Appetite, 99: 285-297.
 • Senemoğlu, N. (1994). What Proficiences Should be Provided Using Pre-School Training Programme? (in Turkish with English abstract). Hacettepe Üniversity, Education Faculty Journal, 10: 21-30.
 • Seread Project (2006). What is weather? A Teaching Unit for Years 3-6 children. An educational programme linked to current teaching programmes in Pacific Island schools. 35 pp.
 • Suzuki, D. (1992). Ocean Activity Kit for Kids. David Suzuki Foundation. Published October 2013. Retrieved from http://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYRG9QTlhVb2R3VUk/view?pref=2&pli=1 (04.05.2016).
 • Tarlowski, A. (2006). If it’s an animal it has axons : Experience and culture in preschool children’s reasoning about animates. Cognitive Development, 21(3): 249-265. doi: 10.1016/j.cogdev.2006.02.001
 • The Preschool Toolbox Blog, (2016). The Preschool Toolbox: Ocean Theme for Preschool Contents Preview. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYRjBKVE1zZ2VuRVU/view?pref=2&pli=1 (03.05.2016).
 • Trnova, E., & Trna, J. (2015). Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 2339-2346. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.264
 • Ulaş, A. (2011). Catching Live Fish and Adaptation of Controlled Environment, Social Responsibility Project (inTurkish). Retrieved from http://www.yeniasir.com.tr/hayatinicinden/2011/02/04/minik_ogrenciler_denizin_icindeki_yasami_arastirdi (05.05.2016).
 • Wiegerová, A., Gavora, P., & Kaniová, M. (2016). Professionalization of University Students of Pre-school Education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic). Future Academy®’s Multidisciplinary Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 116-122. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.041
 • Williams, T. (2007). “Under The Sea” Lesson Plans. Retrieved from http://www.mypreschoolcorner.com/uploads/Under_the_Sea_lesson_plans.pdf (04.05.2016).
 • Ziv, Y., Kupermintz, H., & Aviezer, O. (2016). The Associations Among Maternal Negative Control, Children’s Social Information Processing Patterns, and Teachers’ Perceptions of Children’s Behaviour in Preschool. Journal of Experimental Child Phychology, 142: 18-35. doi: 10.1016/j.jecp.2015.09.004

Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi

Year 2016, Volume: 33 Issue: 2, 129 - 138, 15.05.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.2.06

Abstract

Farklı statüde yer alan okullara devam eden okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki toplam 120 çocuğa su ürünleri hakkında çeşitli etkinlikler dâhilinde eğitim verilmiştir. Eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Verilen eğitimin, çocuklarda su ürünleri hakkında farkındalık oluşumuna katkısının belirlenmesi amacıyla eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test iki anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada yapılan analizler önce–sonra karşılaştırması biçiminde verilmiştir. Anket çalışması içerisinde yer alan sorular için ön test ve son teste ilişkin yüzde oranları hesaplanmış, eğitimin yaş gruplarına ve okullara göre fark yaratıp yaratmadığını görmek amacıyla ön ve son testin yaşlara ve okullara göre dağılımları frekans ve yüzdeler olarak elde edilmiş, ilgili istatistiksel testler yapılmıştır. Anket çalışması sonuçlarına göre eğitimden önce 11 deniz canlısını tanıyan çocukların oranı %20 iken, eğitim sonrasında bu oran %65’lere yükselmiştir. Yine anket çalışmasında çocuklara yöneltilen bilgi sorularına balıklar nasıl nefes alır, balıkların dişleri var mıdır vb. verilen doğru cevap oranları eğitim öncesi ve sonrasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Denizlerin kirlenmesine neden olan faktörler nelerdir, sorusu için öğrencilere çeşitli seçeneklerle birlikte tüm seçenekleri kapsayan “hepsi” seçeneği sunulmuştur. Bu seçeneği eğitimden önce öğrencilerin %28’i, eğitimden sonra %61’i tercih etmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında yüzde olarak görülen farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla istatistiksel testler kullanılmıştır. Buna göre incelenen tüm değişkenler bakımından test öncesi ile test sonrası arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. %46’sı 5, %54’ü 6 yaş grubunda bulunan öğrenciler için yapılan analizlerden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tüm sonuçlar verilen su ürünleri eğitiminin okul öncesi çocuklarda farkındalık yaratmak ve toplumsal bilinçlenme düzeyini yükseltmek bakımından oldukça önemli olduğunu göstermektedir

References

 • Amirova, A.S., Muhammedinova, K.A., Erkebaeva, S.Z., & Makshieve, G.K. (2015). Preparing teachers in pre-school education in the Republic of Kazakhstan. 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS- 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 185: 267-270. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.464
 • Anlıak, Ş., Yılmaz, H., & Beyazkürk, Ş. (2008). Project Approach and Application Stages in Preschooling and Primary Schooling (in Turkish). National Education Ministery, 179: 101-112.
 • Aslanargun, E., & Tapan, F. (2011). Pre-school Education and Its Effects on Children (in Turkish with English abstract). Abant İzzet Baysal Üniversity, Education Faculty Journal, 11(2): 219-238.
 • Aydos, E.H., & Tugrul, B. (2015). Development of Personal Safety and First Aid, Hygiene-Self-care, and Nutrition Subscales in Health Education Scale for Preschool Children. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences 186: 337-343. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.114
 • Bağcı, H., İlbay, A.B., & Bağcı, Ö.A. (2014). Examining preschool teachers’ attitudes about the usage of technological tools in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152: 143-148. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.171
 • Baran, M., Yılmaz, A., & Yıldırım, M. (2007). Importance of Pre-school Education and Users’ Needs in Preschool Education Structures (in Turkish with English abstract). Kindergarten Sample in Diyarbakır Huzurevleri, D.Ü. Ziya Gökalp Education Faculty Journal, 8: 27-44.
 • Bastos, P., & Straume, O.R. (2016). Preschool Education in Brazil: Does Public Supply Crowd Out Private Enrollment? World Development, 78: 496-510. doi:10.1016/j.worlddev.2015.10.009
 • Beceren, B.Ö. (2010). Determining Multiple Intelligences Pre-School Children (4-6 Age) in Learning Process, Innovation and Creativity in Education, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2): 2473-2480. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.356
 • Bidesi V.R. (2015). Recognizing the role of women in supporting marine stewardship in the Pacific Islands. Marine Policy, 59: 1-8. doi:10.1016/j.marpol.2015.04.020
 • Braza, F., Braza, P., Carreras, M.R., & Munoz, J., M. (1994). Factors Affecting the Social Ability in Pre-School Children: An Explorary Study. Behavioural Processes, 32(2): 209-225. doi:10.1016/0376-6357(94)90077-9
 • Burac, D.G. (2015). The Playful Behaviour in Swimming and Its Interferences in 1-3 Years Child’s Development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180(5): 1229-1234. doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.252
 • Gamgam, H., & Altunkaynak, B. (2012). Non-Parametric Methods, 4th Edition (In Turkish). Ankara: Seçkin Publication.
 • Gül, B. (2011). Marine Training Camp for Younger Generation (In Turkish). 16th National Fisheries Symposium, October 25-27, (pp. 328-328), Antalya, Turkey: Proceedings Book.
 • Handler, D., & Epstein, A.S. (2010). Nature Education in Preschool. High Scope, Extensions, Curriculum Newsletter from HighScope, 25(2): 1-7.
 • Helvacı, A. (2015). The Content Assessment of Pre-School Education Program in Turkey towards Music Education. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 2454-2458. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.310
 • Jakešová, J., & Slezáková, S. (2016). Rewards and Punishments in Education of Preschool Children. Future Academy’s Multidisiplinery Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 322-328. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.095
 • Kafol, B.S., Denac, O., & Znidarsic, J. (2015). Opinion of the Slovenian preschool teachers about arts and cultural education in kindergarten. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 1317-1325. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.406
 • Kaynar, F., & Koçyiğit, S. (2014). Effect of Pre-school Chess Training on Preparation for Primary School. (in Turkish with English abstract), Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Primary Schooling, İOÖ-YL2014-0001, Master of Science Thesis, pp. 89.
 • Kos, M., & Jerman, J. (2013). Learning About Herbs and Spices in the Preschool Period. US-China Education Review A, 3(10): 777-783.
 • Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, O., Özgül, A., Gül, B., & Aydın, I. (2006). Underwater Research Methods Summer School (in Turkish), TÜBİTAK-BİDEB MSc Supporting Program for Summer School, 01-07 September 2006, İzmir, Türkiye.
 • Metin, G. (2014). Brotherhood Towards Sea Social Responsibility Project. (in Turkish). Retrieved from http://udmyo.ege.edu.tr/news20.htm (12.02.2016).
 • Metin. C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, O., Özgül, A., Gül, B., & Aydın, I. (2007). Underwater Research Methods Summer School (in Turkish), TÜBİTAK-BİDEB MSc Supporting Program for Summer, 23-29 June 2007, İzmir, Türkiye.
 • Munroe, E. (2013). Creating an Early Childhood Nature-Based Play Space-A Success Story, Learning Landscapes, 7(1): 249-267.
 • NAAEE (2010). Early Childhood Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence, The North American Association for Environmental Education, Washington: NAAEE Press.
 • National Geographic (2016). Crittercam Educator Activities: Seals and Sea Lions. Retrieved from http://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYLWxRNm9pVnA1LUE/view?pref=2&pli=1 (04.05.2016).
 • Özdamar, K. (2013). Statistical Data Analysis Using Software Package Programme (in Turkish). Ankara: Nisan Publication.
 • Özer, B.C., Duman, G., & Çabuk, B. (2009). Turkish preschool staff’s opinions about hormones, additives and genetically modified foods. World Conference on Educational Sciences 2009. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 1734-1743. doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.307
 • Project Aware (2005). Aware Kids, Teacher’s Guide. California: Project Aware.
 • Rylatt, L., & Cartwright, T. (2016). Parental Feeding Behaviour and Motivations Regarding Pre-School Age Children: A Thematic Synthesis of Qualitive Studies. Appetite, 99: 285-297.
 • Senemoğlu, N. (1994). What Proficiences Should be Provided Using Pre-School Training Programme? (in Turkish with English abstract). Hacettepe Üniversity, Education Faculty Journal, 10: 21-30.
 • Seread Project (2006). What is weather? A Teaching Unit for Years 3-6 children. An educational programme linked to current teaching programmes in Pacific Island schools. 35 pp.
 • Suzuki, D. (1992). Ocean Activity Kit for Kids. David Suzuki Foundation. Published October 2013. Retrieved from http://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYRG9QTlhVb2R3VUk/view?pref=2&pli=1 (04.05.2016).
 • Tarlowski, A. (2006). If it’s an animal it has axons : Experience and culture in preschool children’s reasoning about animates. Cognitive Development, 21(3): 249-265. doi: 10.1016/j.cogdev.2006.02.001
 • The Preschool Toolbox Blog, (2016). The Preschool Toolbox: Ocean Theme for Preschool Contents Preview. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0BxJu7J_mJfnYRjBKVE1zZ2VuRVU/view?pref=2&pli=1 (03.05.2016).
 • Trnova, E., & Trna, J. (2015). Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 2339-2346. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.264
 • Ulaş, A. (2011). Catching Live Fish and Adaptation of Controlled Environment, Social Responsibility Project (inTurkish). Retrieved from http://www.yeniasir.com.tr/hayatinicinden/2011/02/04/minik_ogrenciler_denizin_icindeki_yasami_arastirdi (05.05.2016).
 • Wiegerová, A., Gavora, P., & Kaniová, M. (2016). Professionalization of University Students of Pre-school Education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic). Future Academy®’s Multidisciplinary Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217: 116-122. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.041
 • Williams, T. (2007). “Under The Sea” Lesson Plans. Retrieved from http://www.mypreschoolcorner.com/uploads/Under_the_Sea_lesson_plans.pdf (04.05.2016).
 • Ziv, Y., Kupermintz, H., & Aviezer, O. (2016). The Associations Among Maternal Negative Control, Children’s Social Information Processing Patterns, and Teachers’ Perceptions of Children’s Behaviour in Preschool. Journal of Experimental Child Phychology, 142: 18-35. doi: 10.1016/j.jecp.2015.09.004
There are 39 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Berna Kılınç

Sevcan Demir Atalay

Ali Kara

Akın İlkyaz

Bahar Bayhan

Müge Aliye Hekimoğlu

Publication Date May 15, 2016
Submission Date May 15, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 33 Issue: 2

Cite

APA Kılınç, B., Atalay, S. D., Kara, A., İlkyaz, A., et al. (2016). Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 129-138. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.2.06