PDF BibTex RIS Cite

Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 65 - 78, 15.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.03

Abstract

References

 • APHA, 2005., Standart Methods for The Examination of Water And Wastewater. Washington, American Public Health Association Washington, DC, pp.1134
 • Atıcı, T., Yıldız, K., 1996., Sakarya Nehri Diyatomları. Turkısh Journal of Botany, 20:119-134.
 • Baltacı F., 2000., Su Analiz Metotları. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Barlas, M., Mumcu, M.F., Solak, C.N., Çoban, O. 2002., Akçapınar Deresi ve Kadın Azmağı Deresi (Muğla) epilitik alg florasının su kalitesine bağlı olarak incelenmesi. 4-7 Eylül VI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Malatya.
 • Bingöl, N.A., Özyurt, M.S., Dayıoğlu, H., Yamık, A., Solak, C. N., 2007., Yukarı Porsuk Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomleri. Ekoloji, 15 (62):23-29.
 • Corıng, E., Hamm, A., Schneıder, S., 1999., Durchgehendes Trophiesystem auf der Grundlage der Trophieindikation mit Kieselalgen. In: Deutscher Verband Für Wasserwırtschaft Und Kulturbau E. V. Dvwk (Hrsg): Mitteilungen 6, Bonn.
 • Cox, E. J., 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Published by Chapman & Hall, pp. 158.
 • Çiçek, N. L., Kalyoncu, H., Akköz, C., Ertan, Ö.O., 2010., Darıören Deresi ve Isparta Çayı (Isparta)’nın Epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları. Journal of FisheriesSciences.com., 4 (1): 78-90. doi: 10.3153/jfscom.2010007
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O, 2010. Başpınar Kaynağı (Aksu Çayı) Epilitik Diyatomleri. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Bolu, 11.
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O, 2012. Köprüçay Nehri (Antalya) epilik alg çeşitliliğinin bazı fizikokimyasal değişkenlerle ilişkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1): 22-41.
 • Çiçek N. L., Ertan Ö O., 2012. Köprüçay Nehri (Antalya)’nin Fizikokimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji Dergisi 21(84):54-65s.
 • Değirmenci M., 1989., Köprüçay Havzası ve Dolayının (Antalya) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 375s.
 • Dere Ş., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Elmacı A., Dülge, B. ve Şentürk E., 2006. Relationships among epipelic diatom taxa, bacterial abundances and water quality in a highly polluted stream catchment. Environmental Monitoring and Assessment, 112: 1-22. doi:10/1007/s10661-006-0213-7
 • Eassa M. A., Jassim W. F. H., al-Maliki H., Al-Saad R. T., Mehson N. K., 2015., Assessment of eutrophication and organic pollution status of Shatt AlArab River by using diatom indices. Mesopotamia Environmental Journal, 1 (3): 44-56.
 • Eloranta, P., Soininen, J., 2002., Ecological Status of Some Finnish Rivers Evaluated Using Benthic Diatom Communities. Journal of Applied Phycology, 14: 1-7. doi: 10.1023/A:1015275723489
 • Ertan, Ö. O., Morkoyunlu, A., 1998. The Algae of Aksu Stream (Isparta-Turkey). Turkish Journal of Botany, 22: 239-255.
 • Gómez, N., 1998., Use of Epipelic Diatoms For Evaluatin of Water Quality The Matanza-Riachuelo (Argentina), A Pampean Plain River. Water Research, 32 (7): 2029-2034. doi:10.1016/S0043-1354(97)00448-X.
 • Gόmez, N., Licursi, M., 2001., The Pampean Diatom Index (IDP) for Assessment of Rivers and Streams in Argentina. Aquatic Ecology, 35:173-181.
 • Gönülol, A., Obalı, O., 1986., Phytoplankton of Karamık Lake (Afyon), Turkey. Communications Faculty of Sciences University Series V, 4:105-128.
 • doi: 10.1501/commuc_0000000080
 • Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 01 July 2015.
 • Güler, D., 2003., Su Kalitesi Araştırmalarında Hidrobiyolojik Ve Mikrobiyolojik Metodlar. Türkiye’nin Kıta İçi Su Kaynaklarında Kirlilik Etkileri Ve Çözüm Önerileri Bildiriler, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara, 263s.,136-146.
 • Gürbüz, H., Kıvrak, E. 2002., Use of epilithic diatoms to evaluate water quality in the Karasu River of Turkey. J. Environmental Biology, 23(3): 239-246.
 • Hustedt, F., 1985., The Pennet Diatoms. Koeltz Scientific Boks Koenigstein. Printed In Gremany, 905s.
 • John, D. M., Whitton, B. A., Brook A. J., 2005., The Freshwater Algal Flora of The Britishisles, An Identification Guide To Freshwater And Terrestrial Algae. Cambridge University Press, United Kingdom, pp. 694.
 • Jüttner, I., Heıke, R., Ormerod, S. J., 1996., Diatoms As Indicators of River Quality in The Nepalese Middle Hills With Consideration of The Effects of Habitat-Specific Sampling. Freshwater Biology, 36:475-486. doi:10.1046/j.1365-2427.1996.00101.x.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., 1997., Isparta Deresi’nde Yoğun Olarak Belirlenen Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak Mevsimsel Gelişimleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir-Isparta, pp. 310-325.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., Gülboy, H., 2004., Ağlasun Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Epilitik Alglere Göre Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2 (12):7-14.
 • Kalyoncu H., Barlas M., Yorulmaz B., 2008., Aksu Çayı (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji. 17 (66): 15-22. doi: 10.5053/ekoloji.2008.662
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., 2009., Aksu Çayı’nın Su Kalitesinin Biotik İndekslere (Diyatomlara ve Omurgasızlara Göre) ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre İncelenmesi, Organizmaların Su Kalitesi ile İlişkileri. Tübav Bilim Dergisi, 2 (1): 46-57.
 • Kalyoncu, H., Çiçek, N.L., Akköz, C., Yorulmaz, B., 2009., Comparative Performance of Diatom Indices in Aquatic Pollution Assesment. African Journal of Agricultural Research, 4 (10): 1032-1040.
 • Kalyoncu, H., Çiçek, N. L., Akköz C., Özçelik, R. 2009., Epilithic Diatoms from the Darıören Stream (Isparta/Turkey): Biotic indices and multivariate analysis. Fresineus Environmental Bulletin, 18 (7b) 1236-1242.
 • Kalyoncu H., Şerbetçi B., 2013. Applicability of Diatom-Based Water Quality Assessment Indices in Dari Stream, Isparta-Turkey. International Science Index. 7(6):191-199.
 • Kazanci, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997., Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyolojik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Sular Araştırma Dizisi II., 100s.
 • Kazancı, N., 2004. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosistemi’nin Hidrobiyolojik yönden incelenmesi. Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: VIII, İkinci Baskı, 164 s.
 • Kelly, M.G., 1998., Use of The Trophıc Dıatom Index to Eutrophıcatıon In Rıvers Monıtor. Water Research 32 (1): 236-242. doi: 10.1016/S0043-1354(97)00157-7
 • Kelly, M., 2000., Identification of Common Benthic Diatoms in Rivers. Field Studies, 9:583-700.
 • Kıvrak E., Uygun A., Kalyoncu H., 2012., Akarçay’ın (Afyonkarahisar, Türkiye) Su Kalitesini Değerlendirmek için Diyatome İndekslerinin Kullanılması. AKÜ FEBİD, 12: 27-38.
 • Klee, O., 1991., Angewandte Hydrobiologie. 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, G. Theieme Verlag, Stuttgart-New York, 272p.
 • Kolkwitz, R., Marsson, M., 1902., Grundsätze Für Die Biologisch Beurteilung Des Wassers nach seiner Flora und Fauna. Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorgung. Abwasserreing. 1: 33-72.
 • Krammer, K, Lange-Bertaloth, 1986., Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart,New York, pp. 1-876.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1988., Bacillariophyceae. 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena, pp. 1-596.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991a., Bacillariophyceae. 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, pp.1-576.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991b., Bacillariophyceae. 4. Teil: Achnanthaceae, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema, Gesamtliteraturverzeichnis Teil1-4. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uerd. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/4. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, pp.1-437.
 • Küçük, F., 1997., Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Isparta-Eğirdir, 120s.
 • Lange-Bertalot H., 1979., Pollution Tolerance of Diatoms as Criterion for Water Quality Estimation. Nova Hedwigia, 64: 285-304.
 • Lototskaya A B., Verdonschot P. F.M., Coste M., Van de Vijver B., 2011., Evaluation of European diatom trophic indices. Ecological Indicators, 11:456-467. doi: 10.1016/j.ecolind.2010.06.017
 • Morkoyunlu , A., Ertan Ö. O., 1995., Köprüçay Irmağı ( Aksu Deresi)’nda Tespit Edilen Bazı Bacillariophyta Türleri. S.D.Ü Eğirdir Su Ürünleri Fak., Der., 4: 89-97.
 • Mccormick P., Cairns Jr J., 1994., Algae as indicators of environmental change. Journal Applied Phycology, 6 (5-6):509-526. doi: 10.1007/BF02182405
 • Mumcu F., Barlas M., Kalyoncu H., 2009., Dipsiz-Çine Çaylarının Epilitik Diyatomeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Dergisi (E-Dergi). 4(1): 23-34.
 • Navarro, E., Guasch, H., Sabater, S., 2002., Use of Microbenthic Algal Communities In Ecotoxicological Tests for The Assessment of Water Quality: The Ter River Case Study. Journal of Applied Phycology, 14: 41-48. doi: 10.1023/A:1015242301451.
 • Pala G.T, Çağlar M., 2008., Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (4): 557-562.
 • Palmer, C. M., 1980., Algae And Water Pollution. Printed In England By Tonbridge Printers Limited. England, 123 p.
 • Potapova M., Charles D.F., 2007., Diatom metrics for monitoring eutrophication in rivers of the United StatesDiatom metrics for monitoring eutrophication in rivers of the United States. Ecological Indicators 7:48–70. doi:10.1016/j.ecolind.2005.10.001.
 • Prescott, G.W. 1978., How to Know The Freshwater Algae. Third Edition. Printed In The United States of America, pp. 293.
 • Rott, E., Hofmann, G., Pall, K., Pfıster, P., Pıpp, E., 1997., Indikationslisten Für Aufwuchsalgen. Teil 1: Saprobielle Indikation. Bundesministerium Für Land- Und Forstwirtschaft (Hrsg. U. Verlag), Wasserwirtschaftskataster, Wien, 1-73.
 • Round, F. E., 1953., An investigation of two benthic algal communites in Malharm Tarn, Yorkshire. J. Ecol., 41: 174-197. doi: 10.2307/2257108
 • Round, F. E., 1993., A Review and Methods for The Use Of Epilithic Diatoms for Detecting and Monitoring Changes In River Water Quality, United Kingdom for HMSO, 65s.
 • Salomoni, S. E., Rocha, O., Callegro, V. L., Lobo, E.A., 2006., Epilithic Diatoms İndicators Of Water Quality In The Gravatai River, Rio Grande Do Sul, Brazil, Hydrobiology, 246:559. doi:10.1007/s10750-005-9012-3
 • Saplıoğlu, K., Çimen, M., 2010., Taban Akışı Ayrımı İçin Yeni Bir Yöntem. E-Journal of New World Sciences Academy, 5:4.
 • Sládeček, V.,1973., System of Water Quality from the Biological point of View Archive Hydrobiologia Beiheft Ergebn Limnology, 7:1-218.
 • Sládeček, V.,1986., Diatoms as Indicators of Organic Pollution. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica. 14: 555-566.
 • doi: 10.1002/aheh.19860140519
 • Snoeıjs, P., 1995., Effects of Salinity on Epiphytic Diatom Communities on Piyalella Littoralis (Phaeophyceae) In Baltic Sea. Ecoscience, 2 (4): 332-394.
 • Solak, C.N., Fehér, G., Barlas, M., Pabuçcu, K. 2007., Use of Epilithic Diatoms to Evaluate Water Quality of Akçay Stream (Büyük Menderes River) in Mugla/Turkey. Archiv Für Hydrobiologie Suppl., 161 (3-4), Large Rivers, 17 (3-4): 327-338.
 • Solak C. N, 2011., The Application of Diatom Indices in the Upper Porsuk Creek Kütahya – Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 31-36. doi: 10.4194/trjfas.2011.0105
 • Solak C. N., Barınova S., Ács É., Dayıoğlu H., 2012., Diversity and ecology of diatoms from Felent creek (Sakarya river basin), Turkey. Turk J Bot 36: 191-203. doi:10.3906/bot-1102-16
 • Şahin, B.,2003., Epipelic and Epilithic Algae of Lower Parts of Yanbolu River (Trabzon, Turkey). Turkish Journal Biology 27:107-115.
 • Tokatlı C., Dayıoğlu H., 2011., Murat Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25: 1-11.
 • Tokatlı C., 2012., Sucul Ekosistemlerin İzlenmesinde Bazı Diyatome İndekslerinin Kullanılması: Gürleyik Çayı Örneği (Eskişehir). Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 29: 21-28.
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2014., Use of Biological Diatom Index to Evaluate the Water Quality of Lotic Ecosystems: A Case Study of Murat Stream (Kütahya, Turkey). 4th International Conference on Environment Science and Engineering, 68: 19-23. doi: 10.7763/IPCBEE.
 • Van Dam, H., Mertens, A., Sınkeldam, J. 1994., A Coded Checklist and Ecological Indicator Values of Freshwater Diatoms from Netherlands. Neth. J. Aquat. Ecol., 28:117 – 184. doi: 10.1007/BF02334251
 • Vogel, A., 2004., Diatomeenaufwuchs Auf Historischen Herbarbelegen Als Indikator Der Ehemaligen Wasserqualität Von Fließgewässern. Doktors Der Naturwissenschaften Germany, 200s.
 • Winter, J. G., Duthie, H. C., 2000., Stream Epilithic, Epipelic And Epiphytic Diatoms: Habitat Fidality And Use In Biomonitoring. Aquatic Ecology, 34:345-353. doi: 10.1023/A:1011461727835
 • Yaramaz, Ö., 1992., Çevre ve Su Kirliliği, E. Ü. Su Ür. Fak. Ders. Kitabı, Yayın No: 42, E. Ü. Basımevi, Bornova-İZMİR, 121s.
 • Yıldırım, V., Şen, B., Çetin, A. K., Alp, M. T., 2003., Hazar Gölü’ne Dökülen Kürk Çayı’nın (Elazığ) Epipelik Diyatom Florası. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3): 329-336.
 • Yıldız, K., Atıcı T., 1996., Ankara Çayı Diyatomları, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6:59-87.

Köprüçay Nehri (Antalya) su kalitesinin epilitik diyotomlarla belirlenmesi

Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 65 - 78, 15.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.03

Abstract

Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında Köprüçay Nehri’nde seçilen 7 örnekyerindan alınan aylık örneklerle akarsuyun fizikokimyasal özellikleri ile epilitik diyatomelerinin mevsimsel dağılımları ve gelişimleri incelenmiş, fizikokimyasal veriler ile diyatomeler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Fizikokimyasal parametrelerin ortalama değerleri; sıcaklık 13,94 oC, pH 8,09, E.C 501,08 μS/cm, bulanıklık 26,95 NTU, bikarbonat (HCO-3) 197,99 mg/L,  karbonat (CO-3) 5,74 mg/L, klorür (Cl-) 68,52 mg/L, amonyum azotu (NH4-N) 0,09 mg/L, nitrit azotu (NO-2-N) 0,005 mg/L, nitrat azotu (NO-3-N) 0,42 mg/L, orta fosfat fosforu (PO4-3-P) 0,12 mg/L, çözünmüş oksijen 8,92 mg/L, organik madde 1,25 mg/L, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) 3,10 mg/L, toplam sertlik 223,54 CaCO3 mg/L, sülfat (SO42-) 27,39 mg/L,  kalsiyum (Ca+2) 57,35 mg/L, magnezyum (Mg+2) 19,93 mg/L, tuzluluk 0,25ppt olarak tepit edilmiştir. Köprüçay Nehri’nde epilitik olarak Bacillariophyta’dan 119 takson saptanmıştır. Navicula, Nitzschia, Cymbella, Gomphonema en çok tür sayısına sahip takson olmuş, akarsuda sürekli gözlemlenen bentik türler örnekyerleri ve mevsimlere göre farklılık göstermiş, ancak Achnanthidium minutissimum, Cymbella affinis, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Ulnaria ulna sürekli olarak gözlenmiştir. Nitszchia en çok tür sayısı ile temsil edilen takson olmuştur. Fizikokimyasal değerlere ve alglere göre su kalitesi değerlendirmesi yapılarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Köprüçay Nehri su kalitesinin diyatomelere göre belirlenmesi için Saprobi İndeksi (SI), Trophi Diyatom İndeksi (TDI) kullanılmış, 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. örnekyerlerinin organik olarak az kirli, 7. örnekyerinin ise organik olarak kirli olduğu belirlenmiştir. Fizikokimyasal değişkenler Klee (1991)’nin metoduna göre değerlendirilmiş, ilk altı örnekyerinin organik olarak çok az kirli, 7. örnekyerinin az kirli olduğu saptanmıştır. Akarsuda epilitik olarak gelişen alglerin baskınlıkları belirlenmiş, örnekyerleri ve aylara göre baskın taksonlar değişiklik göstermiştir Akarsu boyunca örnekyerleri arası benzerliğin saptanabilmesi için Sørensen benzerlik indeksi kullanılmış, çalışma alanında 3. ve 4. örnekyeri birbirine en çok, 1. ve 6., 1. ve 7. örnekyerleri en az benzeyen alanlar olmuştur.

References

 • APHA, 2005., Standart Methods for The Examination of Water And Wastewater. Washington, American Public Health Association Washington, DC, pp.1134
 • Atıcı, T., Yıldız, K., 1996., Sakarya Nehri Diyatomları. Turkısh Journal of Botany, 20:119-134.
 • Baltacı F., 2000., Su Analiz Metotları. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Barlas, M., Mumcu, M.F., Solak, C.N., Çoban, O. 2002., Akçapınar Deresi ve Kadın Azmağı Deresi (Muğla) epilitik alg florasının su kalitesine bağlı olarak incelenmesi. 4-7 Eylül VI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Malatya.
 • Bingöl, N.A., Özyurt, M.S., Dayıoğlu, H., Yamık, A., Solak, C. N., 2007., Yukarı Porsuk Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomleri. Ekoloji, 15 (62):23-29.
 • Corıng, E., Hamm, A., Schneıder, S., 1999., Durchgehendes Trophiesystem auf der Grundlage der Trophieindikation mit Kieselalgen. In: Deutscher Verband Für Wasserwırtschaft Und Kulturbau E. V. Dvwk (Hrsg): Mitteilungen 6, Bonn.
 • Cox, E. J., 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Published by Chapman & Hall, pp. 158.
 • Çiçek, N. L., Kalyoncu, H., Akköz, C., Ertan, Ö.O., 2010., Darıören Deresi ve Isparta Çayı (Isparta)’nın Epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları. Journal of FisheriesSciences.com., 4 (1): 78-90. doi: 10.3153/jfscom.2010007
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O, 2010. Başpınar Kaynağı (Aksu Çayı) Epilitik Diyatomleri. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Bolu, 11.
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O, 2012. Köprüçay Nehri (Antalya) epilik alg çeşitliliğinin bazı fizikokimyasal değişkenlerle ilişkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1): 22-41.
 • Çiçek N. L., Ertan Ö O., 2012. Köprüçay Nehri (Antalya)’nin Fizikokimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji Dergisi 21(84):54-65s.
 • Değirmenci M., 1989., Köprüçay Havzası ve Dolayının (Antalya) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 375s.
 • Dere Ş., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Elmacı A., Dülge, B. ve Şentürk E., 2006. Relationships among epipelic diatom taxa, bacterial abundances and water quality in a highly polluted stream catchment. Environmental Monitoring and Assessment, 112: 1-22. doi:10/1007/s10661-006-0213-7
 • Eassa M. A., Jassim W. F. H., al-Maliki H., Al-Saad R. T., Mehson N. K., 2015., Assessment of eutrophication and organic pollution status of Shatt AlArab River by using diatom indices. Mesopotamia Environmental Journal, 1 (3): 44-56.
 • Eloranta, P., Soininen, J., 2002., Ecological Status of Some Finnish Rivers Evaluated Using Benthic Diatom Communities. Journal of Applied Phycology, 14: 1-7. doi: 10.1023/A:1015275723489
 • Ertan, Ö. O., Morkoyunlu, A., 1998. The Algae of Aksu Stream (Isparta-Turkey). Turkish Journal of Botany, 22: 239-255.
 • Gómez, N., 1998., Use of Epipelic Diatoms For Evaluatin of Water Quality The Matanza-Riachuelo (Argentina), A Pampean Plain River. Water Research, 32 (7): 2029-2034. doi:10.1016/S0043-1354(97)00448-X.
 • Gόmez, N., Licursi, M., 2001., The Pampean Diatom Index (IDP) for Assessment of Rivers and Streams in Argentina. Aquatic Ecology, 35:173-181.
 • Gönülol, A., Obalı, O., 1986., Phytoplankton of Karamık Lake (Afyon), Turkey. Communications Faculty of Sciences University Series V, 4:105-128.
 • doi: 10.1501/commuc_0000000080
 • Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 01 July 2015.
 • Güler, D., 2003., Su Kalitesi Araştırmalarında Hidrobiyolojik Ve Mikrobiyolojik Metodlar. Türkiye’nin Kıta İçi Su Kaynaklarında Kirlilik Etkileri Ve Çözüm Önerileri Bildiriler, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara, 263s.,136-146.
 • Gürbüz, H., Kıvrak, E. 2002., Use of epilithic diatoms to evaluate water quality in the Karasu River of Turkey. J. Environmental Biology, 23(3): 239-246.
 • Hustedt, F., 1985., The Pennet Diatoms. Koeltz Scientific Boks Koenigstein. Printed In Gremany, 905s.
 • John, D. M., Whitton, B. A., Brook A. J., 2005., The Freshwater Algal Flora of The Britishisles, An Identification Guide To Freshwater And Terrestrial Algae. Cambridge University Press, United Kingdom, pp. 694.
 • Jüttner, I., Heıke, R., Ormerod, S. J., 1996., Diatoms As Indicators of River Quality in The Nepalese Middle Hills With Consideration of The Effects of Habitat-Specific Sampling. Freshwater Biology, 36:475-486. doi:10.1046/j.1365-2427.1996.00101.x.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., 1997., Isparta Deresi’nde Yoğun Olarak Belirlenen Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak Mevsimsel Gelişimleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir-Isparta, pp. 310-325.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., Gülboy, H., 2004., Ağlasun Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Epilitik Alglere Göre Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2 (12):7-14.
 • Kalyoncu H., Barlas M., Yorulmaz B., 2008., Aksu Çayı (Isparta-Antalya) Epilitik Alg Çeşitliliği ve Akarsuyun Fizikokimyasal Yapısı Arasındaki İlişki. Ekoloji. 17 (66): 15-22. doi: 10.5053/ekoloji.2008.662
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö. O., 2009., Aksu Çayı’nın Su Kalitesinin Biotik İndekslere (Diyatomlara ve Omurgasızlara Göre) ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre İncelenmesi, Organizmaların Su Kalitesi ile İlişkileri. Tübav Bilim Dergisi, 2 (1): 46-57.
 • Kalyoncu, H., Çiçek, N.L., Akköz, C., Yorulmaz, B., 2009., Comparative Performance of Diatom Indices in Aquatic Pollution Assesment. African Journal of Agricultural Research, 4 (10): 1032-1040.
 • Kalyoncu, H., Çiçek, N. L., Akköz C., Özçelik, R. 2009., Epilithic Diatoms from the Darıören Stream (Isparta/Turkey): Biotic indices and multivariate analysis. Fresineus Environmental Bulletin, 18 (7b) 1236-1242.
 • Kalyoncu H., Şerbetçi B., 2013. Applicability of Diatom-Based Water Quality Assessment Indices in Dari Stream, Isparta-Turkey. International Science Index. 7(6):191-199.
 • Kazanci, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997., Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyolojik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Sular Araştırma Dizisi II., 100s.
 • Kazancı, N., 2004. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosistemi’nin Hidrobiyolojik yönden incelenmesi. Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: VIII, İkinci Baskı, 164 s.
 • Kelly, M.G., 1998., Use of The Trophıc Dıatom Index to Eutrophıcatıon In Rıvers Monıtor. Water Research 32 (1): 236-242. doi: 10.1016/S0043-1354(97)00157-7
 • Kelly, M., 2000., Identification of Common Benthic Diatoms in Rivers. Field Studies, 9:583-700.
 • Kıvrak E., Uygun A., Kalyoncu H., 2012., Akarçay’ın (Afyonkarahisar, Türkiye) Su Kalitesini Değerlendirmek için Diyatome İndekslerinin Kullanılması. AKÜ FEBİD, 12: 27-38.
 • Klee, O., 1991., Angewandte Hydrobiologie. 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, G. Theieme Verlag, Stuttgart-New York, 272p.
 • Kolkwitz, R., Marsson, M., 1902., Grundsätze Für Die Biologisch Beurteilung Des Wassers nach seiner Flora und Fauna. Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorgung. Abwasserreing. 1: 33-72.
 • Krammer, K, Lange-Bertaloth, 1986., Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart,New York, pp. 1-876.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1988., Bacillariophyceae. 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena, pp. 1-596.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991a., Bacillariophyceae. 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: : Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, pp.1-576.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1991b., Bacillariophyceae. 4. Teil: Achnanthaceae, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema, Gesamtliteraturverzeichnis Teil1-4. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uerd. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/4. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, pp.1-437.
 • Küçük, F., 1997., Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Isparta-Eğirdir, 120s.
 • Lange-Bertalot H., 1979., Pollution Tolerance of Diatoms as Criterion for Water Quality Estimation. Nova Hedwigia, 64: 285-304.
 • Lototskaya A B., Verdonschot P. F.M., Coste M., Van de Vijver B., 2011., Evaluation of European diatom trophic indices. Ecological Indicators, 11:456-467. doi: 10.1016/j.ecolind.2010.06.017
 • Morkoyunlu , A., Ertan Ö. O., 1995., Köprüçay Irmağı ( Aksu Deresi)’nda Tespit Edilen Bazı Bacillariophyta Türleri. S.D.Ü Eğirdir Su Ürünleri Fak., Der., 4: 89-97.
 • Mccormick P., Cairns Jr J., 1994., Algae as indicators of environmental change. Journal Applied Phycology, 6 (5-6):509-526. doi: 10.1007/BF02182405
 • Mumcu F., Barlas M., Kalyoncu H., 2009., Dipsiz-Çine Çaylarının Epilitik Diyatomeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Dergisi (E-Dergi). 4(1): 23-34.
 • Navarro, E., Guasch, H., Sabater, S., 2002., Use of Microbenthic Algal Communities In Ecotoxicological Tests for The Assessment of Water Quality: The Ter River Case Study. Journal of Applied Phycology, 14: 41-48. doi: 10.1023/A:1015242301451.
 • Pala G.T, Çağlar M., 2008., Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (4): 557-562.
 • Palmer, C. M., 1980., Algae And Water Pollution. Printed In England By Tonbridge Printers Limited. England, 123 p.
 • Potapova M., Charles D.F., 2007., Diatom metrics for monitoring eutrophication in rivers of the United StatesDiatom metrics for monitoring eutrophication in rivers of the United States. Ecological Indicators 7:48–70. doi:10.1016/j.ecolind.2005.10.001.
 • Prescott, G.W. 1978., How to Know The Freshwater Algae. Third Edition. Printed In The United States of America, pp. 293.
 • Rott, E., Hofmann, G., Pall, K., Pfıster, P., Pıpp, E., 1997., Indikationslisten Für Aufwuchsalgen. Teil 1: Saprobielle Indikation. Bundesministerium Für Land- Und Forstwirtschaft (Hrsg. U. Verlag), Wasserwirtschaftskataster, Wien, 1-73.
 • Round, F. E., 1953., An investigation of two benthic algal communites in Malharm Tarn, Yorkshire. J. Ecol., 41: 174-197. doi: 10.2307/2257108
 • Round, F. E., 1993., A Review and Methods for The Use Of Epilithic Diatoms for Detecting and Monitoring Changes In River Water Quality, United Kingdom for HMSO, 65s.
 • Salomoni, S. E., Rocha, O., Callegro, V. L., Lobo, E.A., 2006., Epilithic Diatoms İndicators Of Water Quality In The Gravatai River, Rio Grande Do Sul, Brazil, Hydrobiology, 246:559. doi:10.1007/s10750-005-9012-3
 • Saplıoğlu, K., Çimen, M., 2010., Taban Akışı Ayrımı İçin Yeni Bir Yöntem. E-Journal of New World Sciences Academy, 5:4.
 • Sládeček, V.,1973., System of Water Quality from the Biological point of View Archive Hydrobiologia Beiheft Ergebn Limnology, 7:1-218.
 • Sládeček, V.,1986., Diatoms as Indicators of Organic Pollution. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica. 14: 555-566.
 • doi: 10.1002/aheh.19860140519
 • Snoeıjs, P., 1995., Effects of Salinity on Epiphytic Diatom Communities on Piyalella Littoralis (Phaeophyceae) In Baltic Sea. Ecoscience, 2 (4): 332-394.
 • Solak, C.N., Fehér, G., Barlas, M., Pabuçcu, K. 2007., Use of Epilithic Diatoms to Evaluate Water Quality of Akçay Stream (Büyük Menderes River) in Mugla/Turkey. Archiv Für Hydrobiologie Suppl., 161 (3-4), Large Rivers, 17 (3-4): 327-338.
 • Solak C. N, 2011., The Application of Diatom Indices in the Upper Porsuk Creek Kütahya – Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 31-36. doi: 10.4194/trjfas.2011.0105
 • Solak C. N., Barınova S., Ács É., Dayıoğlu H., 2012., Diversity and ecology of diatoms from Felent creek (Sakarya river basin), Turkey. Turk J Bot 36: 191-203. doi:10.3906/bot-1102-16
 • Şahin, B.,2003., Epipelic and Epilithic Algae of Lower Parts of Yanbolu River (Trabzon, Turkey). Turkish Journal Biology 27:107-115.
 • Tokatlı C., Dayıoğlu H., 2011., Murat Çayı (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25: 1-11.
 • Tokatlı C., 2012., Sucul Ekosistemlerin İzlenmesinde Bazı Diyatome İndekslerinin Kullanılması: Gürleyik Çayı Örneği (Eskişehir). Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 29: 21-28.
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2014., Use of Biological Diatom Index to Evaluate the Water Quality of Lotic Ecosystems: A Case Study of Murat Stream (Kütahya, Turkey). 4th International Conference on Environment Science and Engineering, 68: 19-23. doi: 10.7763/IPCBEE.
 • Van Dam, H., Mertens, A., Sınkeldam, J. 1994., A Coded Checklist and Ecological Indicator Values of Freshwater Diatoms from Netherlands. Neth. J. Aquat. Ecol., 28:117 – 184. doi: 10.1007/BF02334251
 • Vogel, A., 2004., Diatomeenaufwuchs Auf Historischen Herbarbelegen Als Indikator Der Ehemaligen Wasserqualität Von Fließgewässern. Doktors Der Naturwissenschaften Germany, 200s.
 • Winter, J. G., Duthie, H. C., 2000., Stream Epilithic, Epipelic And Epiphytic Diatoms: Habitat Fidality And Use In Biomonitoring. Aquatic Ecology, 34:345-353. doi: 10.1023/A:1011461727835
 • Yaramaz, Ö., 1992., Çevre ve Su Kirliliği, E. Ü. Su Ür. Fak. Ders. Kitabı, Yayın No: 42, E. Ü. Basımevi, Bornova-İZMİR, 121s.
 • Yıldırım, V., Şen, B., Çetin, A. K., Alp, M. T., 2003., Hazar Gölü’ne Dökülen Kürk Çayı’nın (Elazığ) Epipelik Diyatom Florası. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3): 329-336.
 • Yıldız, K., Atıcı T., 1996., Ankara Çayı Diyatomları, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6:59-87.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nezire Lerzan Çiçek


Ömer Ertan

Publication Date January 15, 2016
Submission Date January 15, 2016
Published in Issue Year 2015Volume: 32 Issue: 2

Cite

APA
Çiçek, N. L., & Ertan, Ö. (2016). Köprüçay Nehri (Antalya) su kalitesinin epilitik diyotomlarla belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(2), 65-78. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.03