Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ege dalyanlarında kullanılan av araçlarının çeşitliliği

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 1, 11 - 17, 15.03.2022

ÖzBu çalışmada, Ege Denizi boyunca lagün balıkçılığında kullanılan bazı av araçlarının teknik özelliklerini ve hedef türlerini belirledik. 2014-2016 yılları arasında beş dalyanda (Enez, Homa, Karina, Akköy ve Güllük) örneklemeler yapılmıştır. Balık ağlarının teknik planları MS-Visio programı tarafından ağlar için ölçekli, ancak paragatlar için ölçeksiz çizilmiştir. Dalyanlarda toplam 8 adet fanyalı ve 2 adet solungaç olmak üzere toplam 10 adet uzatma ağı ve 3 tip paragat belirlenmiştir. Dalyanda incelenen tüm av araçları için hedef türler, 8 aile ve 15 türden oluşmaktadır. İncelenen dalyanlarda yaygın olarak Dicentrarchus labrax, Chelon auratus, Chelon labrosus, Chelon ramada, Chelon saliens, Mugil cephalus, Sparus aurata türleri görülmüş, Callinectes sapidus, Platichthys flesus türleri sadece Enez dalyanında ve Cyprinus carpio türü ise sadece Güllük dalyanında tespit edilmiştir.


Destekleyen Kurum

Ege Üniversitesi

Proje Numarası

2014/SÜF/014

Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (Proje no: 2014/SÜF/014) ve bize dalyan işletmelerinde rahat çalışma imkânı veren, bilgilerini açıklıkla paylaşan dalyan müdürleri ve balıkçılarına teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynakça

 • Aalto, E., Capoccioni, F., Terradez Mas, J., Schiavina, M., Leone, C., De Leo, G.A. & Ciccotti, E. (2015). Quantifying sixty years of declining European eel (Anguilla anguilla L., 1758) fishery yields in Mediterranean coastal lagoons, The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) Journal of Marine Science, 73 (1), 101–110. DOI:10.1093/icesjms/fsv084
 • Akyol, O. (1999). Homa Dalyanı (İzmir Körfezi) Kefal (Mugilidae) Türlerinin Demekolojisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, 124s.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Enez Dalyanı (Edirne, Kuzey Ege) Balıkçılığı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27, 31-34.
 • Anonim, (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 73s.
 • Anonim, (2020). 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 69s.
 • Cataudella, S., Crosetti, D., Ciccotti, E., & Massa, F. (2015). Sustainable management in Mediterranean coastal lagoons: interactions among capture fisheries, aquaculture and environment. In S. Cataudella, D. Crosetti, F. Massa (Eds.), Mediterranean coastal lagoons: sustainable management and interactions among aquaculture, capture fisheries and environment, General Fisheries Commission for the Mediterranean. Studies and Reviews, No. 95. Rome, FAO. 288 pp.
 • Day, J.W., Hall, C.A.S., Kemp, W.M. & Yanez-Arancibia, A. (1989). Estuarine Ecology. New York: John Wiley & Sons. 558 pp.
 • Elbek, A. G., Emiroğlu, İ. D. & Saygı, H. (2003). Ege bölgesi dalyanlarının genel bir durum değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 173 – 183.
 • Elliott, M, Whitfield, A.K., Potter, I.C., Blaber, S.J.M., Cyrus, D.P. & Nordlie, F.G. (2007). The guild approach to categorizing estuarine fish assemblages: A global review, Fish and Fisheries, 8, 241-68. DOI:10.1111/j.1467-2679.2007.00253.x
 • Kaykaç, M.H. & Tosunoğlu, Z. (2015). Karina ve Akköy Kıyı Lagünlerindeki Küçük Ölçekli Balıkçılık, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4), 173-182. DOI:10.12714/egejfas.2015.32.4.01
 • Kjerfve, B. (1994). Coastal lagoon processes. Elsevier, London, 598 pp.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V. & Kaykaç, M.H. (2017). Ege Dalyanları. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No:3, Ankara, 322s.

Diversity of used fishing gears in the Aegean lagoons

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 1, 11 - 17, 15.03.2022

ÖzIn this study, we determined the technical characteristics and target species of some fishing gears, used in lagoon fisheries along the Aegean Sea. The samplings were carried out in five lagoons (Enez, Homa, Karina, Akköy and Güllük) between 2014 and 2016. Technical plans of the fishing gears were drawn by MS-Visio programme with scale for gillnets, but no scales for longlines. A total of 10 type set nets of which 8 trammel nets and 2 gillnets, and 3 type longlines were determined. Target species comprise 8 families and 15 species for all fishing gear examined in the lagoon. Dicentrarchus labrax, Chelon auratus, Chelon labrosus, Chelon ramada, Chelon saliens, Mugil cephalus and Sparus aurata were commonly seen in the studied lagoons. Callinectes sapidus and Platichthys flesus were determined only in the Enez lagoon and Cyprinus carpio was determined only in the Güllük lagoon.


Proje Numarası

2014/SÜF/014

Kaynakça

 • Aalto, E., Capoccioni, F., Terradez Mas, J., Schiavina, M., Leone, C., De Leo, G.A. & Ciccotti, E. (2015). Quantifying sixty years of declining European eel (Anguilla anguilla L., 1758) fishery yields in Mediterranean coastal lagoons, The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) Journal of Marine Science, 73 (1), 101–110. DOI:10.1093/icesjms/fsv084
 • Akyol, O. (1999). Homa Dalyanı (İzmir Körfezi) Kefal (Mugilidae) Türlerinin Demekolojisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, 124s.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Enez Dalyanı (Edirne, Kuzey Ege) Balıkçılığı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27, 31-34.
 • Anonim, (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 73s.
 • Anonim, (2020). 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 69s.
 • Cataudella, S., Crosetti, D., Ciccotti, E., & Massa, F. (2015). Sustainable management in Mediterranean coastal lagoons: interactions among capture fisheries, aquaculture and environment. In S. Cataudella, D. Crosetti, F. Massa (Eds.), Mediterranean coastal lagoons: sustainable management and interactions among aquaculture, capture fisheries and environment, General Fisheries Commission for the Mediterranean. Studies and Reviews, No. 95. Rome, FAO. 288 pp.
 • Day, J.W., Hall, C.A.S., Kemp, W.M. & Yanez-Arancibia, A. (1989). Estuarine Ecology. New York: John Wiley & Sons. 558 pp.
 • Elbek, A. G., Emiroğlu, İ. D. & Saygı, H. (2003). Ege bölgesi dalyanlarının genel bir durum değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 173 – 183.
 • Elliott, M, Whitfield, A.K., Potter, I.C., Blaber, S.J.M., Cyrus, D.P. & Nordlie, F.G. (2007). The guild approach to categorizing estuarine fish assemblages: A global review, Fish and Fisheries, 8, 241-68. DOI:10.1111/j.1467-2679.2007.00253.x
 • Kaykaç, M.H. & Tosunoğlu, Z. (2015). Karina ve Akköy Kıyı Lagünlerindeki Küçük Ölçekli Balıkçılık, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4), 173-182. DOI:10.12714/egejfas.2015.32.4.01
 • Kjerfve, B. (1994). Coastal lagoon processes. Elsevier, London, 598 pp.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V. & Kaykaç, M.H. (2017). Ege Dalyanları. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No:3, Ankara, 322s.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemil Sağlam 0000-0003-1430-1579

Okan Akyol 0000-0001-7738-2156

Proje Numarası 2014/SÜF/014
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 16 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 39 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sağlam, C., & Akyol, O. (2022). Ege dalyanlarında kullanılan av araçlarının çeşitliliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(1), 11-17.