Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Occupational health and safety in large-scale fishing vessels registered in Aegean ports

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 1, 18 - 23, 15.03.2022

ÖzThis study aimed to determine the occupational safety knowledge level of the fishers and the factors affecting it in large-scale (trawl-purse seine) fishing vessels registered in Aegean ports. In the survey study, conducted with the participation of 295 person from both types of fishing, 40% (118) of the participants consisted of fishers working in trawlers and 60% (177) in purse-seiners. The knowledge level of 51.5% of the fishers was insufficient under score 7, while 48.5% of them were found to be sufficient with score 8 or more. It was determined that 40% of the fishers had occupational accidents, and hastiness with 15.5%, carelessness with 14.9% and fatigue with 5.8% followed the first place among the causes of accidents. It has been determined that the accidents occurred not only during the operation, but also at the port operations and during the cruise. As a result, it is considered that awareness and training activities to increase the knowledge level of fishers on occupational health and safety will be the most effective method in reducing the possibility of accidents and getting occupational diseases.


Kaynakça

 • Håvold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48, 1054-1061. DOI:10.1016/j.ssci.2009.11.004
 • Jensen, O.C., Stage, Ã.S. & Noer, P. (2005). Classification and coding of commercial fishing injuries by work processes: An experience in the Danish fresh market fishing industry. American Journal of Industrial Medicine, 47, 528-537. DOI:10.1002/ajim.20163
 • Jin, D. & Thunberg, E. (2005). An analysis of fishing vessel accidents in fishing areas off the northeastern United States. Safety Science, 43, 523-540. DOI:10.1016/j.ssci.2005.02.005
 • Kadilar, C. & Cingi, H. (2006). Improvement in estimating the population mean in simple random sampling. Applied Mathematics Letters, 19, 75-79. DOI:10.1016/j.aml.2005.02.039
 • Matheson, C., Morrison, S., Murphy, E., Lawrie, T., Ritchie, L. & Bond, C. (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: A gap analysis. Occupational Medicine, 51, 305-311. DOI:10.1093/occmed/51.5.305
 • McGuinness, E., Aasjord, H.L., Utne, I. B. & Holmen, I.M. (2013). Fatalities in the Norwegian fishing fleet 1990-2011. Safety Science, 57, 335-351. DOI:10.1016/j.ssci.2013.03.009
 • Msed, J.D. (2010). The development and efficacy of safety training for commercial fishermen. Journal of Agromedicine, 15, 351-356. DOI:10.1080/1059924X.2010.509226
 • NIOSH, (2010). Fatal Occupational Injuries in the US. Commercial Fishing Industry. Publication number: 2011-103
 • Piniella, F., Novalbos, J.P. & Nogueroles, P.J. (2008). Artisanal fishing in Andalusia (II): Safety and working conditions policy. Marine Policy, 32, 551-558. DOI:10.1016/j.marpol.2007.10.005
 • Roberts, S.E. (2004). Occupational mortality in British commercial fishing, 1976-95. Occupational and Environmental Medicine, 61, 16-23.
 • Roberts, S.E. & Roberts, S. (2005). Traumatic work related mortality among seafarers employed in British merchant shipping, 1976-2002. Occupational and Environmental Medicine, 62, 172-180. DOI:10.1136/oem.2003.012377
 • Roberts, S.E. (2010). Britain’s most hazardous occupation: Commercial fishing. Accident Analysis and Prevention, 42, 44-49. DOI:10.1016/j.aap.2009.06.031
 • SGK (2021). Accidents statistics of Social Security Institıtion of Turkey. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
 • Thomas, T.K., Lincoln, J.M., Husberg, B.J. & Conway, G.A. (2001). Is it safe on deck? Fatal and non-fatal workplace injuries among Alaskan commercial fishermen. American Journal of Industrial Medicine, 40, 693-702. DOI:10.1002/ajim.10010
 • TUİK (2020). Su Ürünleri İstatistikleri 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Wang, J., Pillay, A., Kwon, Y.S., Wall, A.D. & Loughran, C.G. (2005). An analysis of fishing vessel accidents. Accident Analysis & Prevention, 37(6), 1019-1024.

Ege limanlarına kayıtlı büyük-ölçekli balıkçı teknelerinde iş sağlığı ve güvenliği

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 1, 18 - 23, 15.03.2022

ÖzBu çalışma, Ege limanlarına kayıtlı büyük ölçekli (trol-gırgır) balıkçı gemilerinde, çalışanların iş güvenliği bilgi düzeylerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Her iki balıkçılık tipinden toplam 295 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anketin, %40’ını (118) trol teknesinde, %60’ını da (177) gırgır teknesinde çalışan balıkçılar oluşturmuştur. Balıkçıların %51,5’inin bilgi düzeyi 7 puanın altında yetersiz kalırken, %48,5’i ise 8 puan ve üzerinde yeterli bulunmuştur. Balıkçıların %40’ının iş kazası geçirdiği tespit edilmiş olup kaza nedenleri arasında ilk sırayı %15,5 ile acelecilik, %14,9 ile dikkatsizlik ve %5,8 ile yorgunluk takip etmiştir. Kazaların, sadece operasyon sırasında değil, limanda ve seyir sırasında da yaşandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak balıkçıların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarının, kaza yapma ve hasta olma olasılıklarını azaltmada en etkili yöntem olacağı değerlendirilmektedir.Kaynakça

 • Håvold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48, 1054-1061. DOI:10.1016/j.ssci.2009.11.004
 • Jensen, O.C., Stage, Ã.S. & Noer, P. (2005). Classification and coding of commercial fishing injuries by work processes: An experience in the Danish fresh market fishing industry. American Journal of Industrial Medicine, 47, 528-537. DOI:10.1002/ajim.20163
 • Jin, D. & Thunberg, E. (2005). An analysis of fishing vessel accidents in fishing areas off the northeastern United States. Safety Science, 43, 523-540. DOI:10.1016/j.ssci.2005.02.005
 • Kadilar, C. & Cingi, H. (2006). Improvement in estimating the population mean in simple random sampling. Applied Mathematics Letters, 19, 75-79. DOI:10.1016/j.aml.2005.02.039
 • Matheson, C., Morrison, S., Murphy, E., Lawrie, T., Ritchie, L. & Bond, C. (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: A gap analysis. Occupational Medicine, 51, 305-311. DOI:10.1093/occmed/51.5.305
 • McGuinness, E., Aasjord, H.L., Utne, I. B. & Holmen, I.M. (2013). Fatalities in the Norwegian fishing fleet 1990-2011. Safety Science, 57, 335-351. DOI:10.1016/j.ssci.2013.03.009
 • Msed, J.D. (2010). The development and efficacy of safety training for commercial fishermen. Journal of Agromedicine, 15, 351-356. DOI:10.1080/1059924X.2010.509226
 • NIOSH, (2010). Fatal Occupational Injuries in the US. Commercial Fishing Industry. Publication number: 2011-103
 • Piniella, F., Novalbos, J.P. & Nogueroles, P.J. (2008). Artisanal fishing in Andalusia (II): Safety and working conditions policy. Marine Policy, 32, 551-558. DOI:10.1016/j.marpol.2007.10.005
 • Roberts, S.E. (2004). Occupational mortality in British commercial fishing, 1976-95. Occupational and Environmental Medicine, 61, 16-23.
 • Roberts, S.E. & Roberts, S. (2005). Traumatic work related mortality among seafarers employed in British merchant shipping, 1976-2002. Occupational and Environmental Medicine, 62, 172-180. DOI:10.1136/oem.2003.012377
 • Roberts, S.E. (2010). Britain’s most hazardous occupation: Commercial fishing. Accident Analysis and Prevention, 42, 44-49. DOI:10.1016/j.aap.2009.06.031
 • SGK (2021). Accidents statistics of Social Security Institıtion of Turkey. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
 • Thomas, T.K., Lincoln, J.M., Husberg, B.J. & Conway, G.A. (2001). Is it safe on deck? Fatal and non-fatal workplace injuries among Alaskan commercial fishermen. American Journal of Industrial Medicine, 40, 693-702. DOI:10.1002/ajim.10010
 • TUİK (2020). Su Ürünleri İstatistikleri 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Wang, J., Pillay, A., Kwon, Y.S., Wall, A.D. & Loughran, C.G. (2005). An analysis of fishing vessel accidents. Accident Analysis & Prevention, 37(6), 1019-1024.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Deniz Mühendisliği (Diğer), Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alihan Mermer 0000-0002-1885-3242

Meral Türk 0000-0002-1288-7097

Zafer Tosunoğlu 0000-0002-1168-9611

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 39 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mermer, A., Türk, M., & Tosunoğlu, Z. (2022). Occupational health and safety in large-scale fishing vessels registered in Aegean ports. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(1), 18-23.