Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ege Denizi'nde ağ kafes yetiştiriciliğinde dalış faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 38 Sayı: 1, 31 - 41, 15.03.2021
https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.04

ÖzDenizel akuakültür dünya yetiştiricilik üretiminin ağırlıkça yaklaşık %50’sini temsil etmektedir. Balık yetiştiriciliğinde basit olarak YYPE çerçeve, ağ ve demirleme sisteminden oluşan ağ kafesler, balık çiftliklerinin en önemli unsurlarıdır. Balık çiftliklerindeki dalgıçlar, ağlar, demirleme halatları ve tonoz gibi sualtı yapılarının kontrolü ve bakımı, ölü balıkların toplanması, balıklardaki anormal davranışların izlenmesi, balık hasadına yardım etmek ve diğer periyodik sualtı işlerinden sorumludurlar. Son yıllarda, kuzey ve güney Ege kıyılarında artan denizel akuakültür üretimiyle beraber çiftlik dalgıçlarına olan talep artmıştır. Diğer taraftan çiftlik dalgıçlarının çalışma şartları ve yasal düzenlemeler ile ilgili bazı sorunlar (dalış kazaları, hatalı dalış operasyonları, eğitim eksikliği vb.) ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, Şubat ve Mayıs 2019 tarihleri arasında, Muğla ve İzmir illeri civarındaki balık çiftliklerinde çalışan 162 çiftlik dalgıcı ile 49 sorudan oluşan yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Sonuçlar, profesyonel sualtıadamları yönetmeliği, aday dalış sistemi ve ölümcül kazalara neden olabilecek dalış eğitiminden oluşan üç ana sorunun varlığının acilen iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini göstermiştir.


Kaynakça

 • ACWA (2020). Aquaculture Council of Western Australia – Diving Guidelines. Alıntılanma adresi: https://www.aquaculturecouncilwa.com/wp-content/uploads/2019/05/WAAquaIndustryDivingGuidelines2002.pdf (29.01.2020)
 • Akyol, O., Ceyhan, T., Düzbastılar, F.O., Özgül, A.,  Şen, H. (2019). Wild fish diversity around the sea-cage fish farms in the Aegean Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(3), 271-283. DOI: 10.12714/egejfas.2019.36.3.08
 • Béné, C., Barange, M., Subasinghe, R., Pinstrup-Andersen, P., Merino, Hemre, G-I  Williams, M. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security, 7, 261-274. DOI 10.1007/s12571-015-0427-z
 • BSGM (2020). Su Ürünleri İstatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Su-Urunleri/Su-Urunleri-Veri-Ve-Dokumanlari (06.02.2020).
 • Cardia, F.  Lovatelli, A. (2015). Aquaculture operations in floating HDPE cages: a field handbook. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 593. Rome, FAO. 152 pp.
 • Douglas, J.D.M.  Milne, A.H. (1991). Decompression sickness in fish farm workers: a new occupational hazard. BMJ, 302(6787), 1244-1245. DOI: 10.1136/bmj.302.6787.1244-a
 • Düzbastılar, M.K.  Düzbastılar, F.O. (2007). Dalma Tekniği. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Düzbastılar, F.O. (2019). Yükseköğretim kurumlarında birinci sınıf dalgıç eğitimi. In C. Öztosun, G. Dönmez (Eds.), 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı 2018 (pp. 28-36). Antalya, Türkiye.
 • FAO (2007). Cage aquaculture – Regional reviews and global overview. Fisheries Technical Paper (Eds. M. Halwart, D. Soto and J.R. Arthur). No. 498, Rome, 241 pp.
 • FAO (2013). A global assessment of offshore mariculture potential from a spatial perspective. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (Eds. J. M. Kapetsky, J. Aguilar-Manjarrez and J. Jenness). No. 549, Rome, 181 pp.
 • FAO (2019). Fishery and aquaculture statistics 2017. FAO yearbook. Rome, 80 pp.
 • Gülşahin, A., Cerim, H.  Soykan, O. (2020). Su ürünleri mühendisliğinde donanımlı dalışın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8, 94-101. DOI: 10.29130/dubited.544781
 • Herbert, D., Smale, R., Preece, M., Hearn, B., Primmer, K.  Bayley, S. (2018). New Zealand aquaculture industry diving: Good practice guidelines. Version 2.1 2018. Reviewed and re-published by Aquaculture New Zealand. Alıntılanma adresi: https://www.aquaculture.org.nz/. (30.01.2019).
 • Koca, E. (2015). Türkiye’de Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı. İstanbul, 69p.
 • Merino, G., Barange, M., Blanchard, J.L., Harle, J., Holmes, R., Allen, I., Allison, E.H., Badjeck, M.C., Dulvy, N.K., Holt, J., Jennings, S., Mullonh, C.  Rodwell, L.D. (2012). Can marine fisheries and aquaculture meet fish demand from a growing human population in a changing climate? Global Environmental Change, 22, 795-806.
 • Price, C.S.  Morris, Jr. J.A. (2013). Marine cage culture and the environment: twenty-first century science informing a sustainable industry. NOAA Technical Memorandum NOS NCCOS 164. 158 pp.
 • Resmi Gazete (1997). Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997. Resmi Gazete Sayısı: 23098. Alıntılanma adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5689&sourceXmlSearch=profesyonel&MevzuatIliski=0. (17.02.2020).
 • Resmi Gazete (2008). Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008. Resmi Gazete Sayısı: 27010. Alıntılanma adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-7.htm (20.02.2020).
 • Resmi Gazete (2012). İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2012. Resmi Gazete Sayısı: 28509. Alıntılanma adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=i%C5%9Fyeri%20tehli (24.02.2020)
 • Smart, D., Rubidge, S., McCartney, P.  Van Den Broek, C. (2001). Tasmania’s aquaculture industry: A ten-year review of improved diving safety. Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania 133(1) (pp. 77-83). Tasmania, Australia.
 • Smart, D.R., Van Den Broek, C., Nishi, R., Cooper, P.D.  Eastman, D. (2014). Field validation of Tasmania’s aquaculture industry bounce-diving schedules using Doppler analysis of decompression stress. Diving and Hyperbaric Medicine, 44(3), 124-136.
 • Şevik, A. (2014). Profesyonel sualtıadamı (sanayi dalgıcı) olma yöntemlerinden "aday dalgıçlık" uygulamasının eksikleri, neden olduğu sektörel, bireysel sorunlar ve çözüm önerileri. Denizcilik Uzmanlık Tezi, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara, 92s.
 • Özdemir, N.  Dirican, S. (2006). Muğla İli’nde kültür balıkçılığı ve sorunları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/2), 283-286.
 • Takagi, T., Takagi, N.  Yamane, T. (1999). Contributions on the theory of fishing gears and related marine systems: Calculation of wave loads and responses of a raft frame for an aquacultural net cage in regular wave fields. In M. Paschen, W. Köpnick, G. Niedzwiedz, U. Richter, H.J. Winkel (Eds.), Proceedings of the Fourth International Workshop on Methods for the Development and Evaluation of Maritime Technologies 1999 (pp. 177-195). Rostock, Germany.
 • Terzi, Y.E.  Aydoğan, M. (2016). Türkiye’de kültür balıkçılığının gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 2016 (pp. 1625-1634). Isparta, Türkiye.
 • TUİK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri 2017. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (06.02.2020).
 • Valderrama, D., Hishamunda, N.  Zhou, X. (2010). Estimating employment in world aquaculture. FAO Aquaculture Newsletter. Special Issue, No. 45, 24-25.
 • Wartenberg, R., Lombardi, M.R.  Chan, L.L. (2016). Triple-redundant hookah diving system for remote inshore aquaculture husbandry and science that is cost-effective, efficient and safe. In. Lobel L.K., Lombardi, M.R. (Eds.), Proceedings of the American Academy of Underwater Sciences 35th Symposium - Diving for Science 2016 (pp. 99-114). Rhode Island, USA.
 • Yıldırım, Ş.  Özden, O. (2007). Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğine uygun deniz sahası belirlenmesinde örnek bir çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2), 185-189.
 • Yılmaz, K., Özçiçek, E.  Can, E. (2015). Ağ kafeslerde periyodik operasyonlar. International Journal of Pure and Applied Sciences, 1(2):127-135.

Evaluation of diving operations for fish cage farming in the Aegean Sea

Yıl 2021, Cilt: 38 Sayı: 1, 31 - 41, 15.03.2021
https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.04

ÖzMariculture represents approximate 50 percent of global aquaculture production by weight. Fish cages, which consist simply HDPE frame, netting, and mooring system, in fish farming are key elements of sea cage aquaculture. Aquaculture divers are responsible for inspection and maintenance of the underwater structures such as nets, mooring line and anchor, removing dead fish, monitoring the abnormal behavior of fish, assistance harvesting of fish and other periodic underwater works in fish cage farms. In recent years, the demand for aquaculture divers has increased in fish cage farms in both northern and southern Aegean Sea with enhancement of fish production in mariculture. On the other hand, various problems (diving accidents, faulty diving operations, lack of training etc.) related to work conditions and legal regulations of aquaculture divers have emerged. In the study, with the questionnaire consisting of 49 questions, face to face surveys were performed with 162 aquaculture divers in fish farms around Muğla and İzmir provinces between February and May 2019. Results showed the presence that there are three main problems consisting of diving regulations for professional divers, the candidate diving system and diving education which may cause fatal accidents should be improved and revised urgently.


Kaynakça

 • ACWA (2020). Aquaculture Council of Western Australia – Diving Guidelines. Alıntılanma adresi: https://www.aquaculturecouncilwa.com/wp-content/uploads/2019/05/WAAquaIndustryDivingGuidelines2002.pdf (29.01.2020)
 • Akyol, O., Ceyhan, T., Düzbastılar, F.O., Özgül, A.,  Şen, H. (2019). Wild fish diversity around the sea-cage fish farms in the Aegean Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(3), 271-283. DOI: 10.12714/egejfas.2019.36.3.08
 • Béné, C., Barange, M., Subasinghe, R., Pinstrup-Andersen, P., Merino, Hemre, G-I  Williams, M. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security, 7, 261-274. DOI 10.1007/s12571-015-0427-z
 • BSGM (2020). Su Ürünleri İstatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Su-Urunleri/Su-Urunleri-Veri-Ve-Dokumanlari (06.02.2020).
 • Cardia, F.  Lovatelli, A. (2015). Aquaculture operations in floating HDPE cages: a field handbook. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 593. Rome, FAO. 152 pp.
 • Douglas, J.D.M.  Milne, A.H. (1991). Decompression sickness in fish farm workers: a new occupational hazard. BMJ, 302(6787), 1244-1245. DOI: 10.1136/bmj.302.6787.1244-a
 • Düzbastılar, M.K.  Düzbastılar, F.O. (2007). Dalma Tekniği. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Düzbastılar, F.O. (2019). Yükseköğretim kurumlarında birinci sınıf dalgıç eğitimi. In C. Öztosun, G. Dönmez (Eds.), 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı 2018 (pp. 28-36). Antalya, Türkiye.
 • FAO (2007). Cage aquaculture – Regional reviews and global overview. Fisheries Technical Paper (Eds. M. Halwart, D. Soto and J.R. Arthur). No. 498, Rome, 241 pp.
 • FAO (2013). A global assessment of offshore mariculture potential from a spatial perspective. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (Eds. J. M. Kapetsky, J. Aguilar-Manjarrez and J. Jenness). No. 549, Rome, 181 pp.
 • FAO (2019). Fishery and aquaculture statistics 2017. FAO yearbook. Rome, 80 pp.
 • Gülşahin, A., Cerim, H.  Soykan, O. (2020). Su ürünleri mühendisliğinde donanımlı dalışın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8, 94-101. DOI: 10.29130/dubited.544781
 • Herbert, D., Smale, R., Preece, M., Hearn, B., Primmer, K.  Bayley, S. (2018). New Zealand aquaculture industry diving: Good practice guidelines. Version 2.1 2018. Reviewed and re-published by Aquaculture New Zealand. Alıntılanma adresi: https://www.aquaculture.org.nz/. (30.01.2019).
 • Koca, E. (2015). Türkiye’de Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı. İstanbul, 69p.
 • Merino, G., Barange, M., Blanchard, J.L., Harle, J., Holmes, R., Allen, I., Allison, E.H., Badjeck, M.C., Dulvy, N.K., Holt, J., Jennings, S., Mullonh, C.  Rodwell, L.D. (2012). Can marine fisheries and aquaculture meet fish demand from a growing human population in a changing climate? Global Environmental Change, 22, 795-806.
 • Price, C.S.  Morris, Jr. J.A. (2013). Marine cage culture and the environment: twenty-first century science informing a sustainable industry. NOAA Technical Memorandum NOS NCCOS 164. 158 pp.
 • Resmi Gazete (1997). Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997. Resmi Gazete Sayısı: 23098. Alıntılanma adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5689&sourceXmlSearch=profesyonel&MevzuatIliski=0. (17.02.2020).
 • Resmi Gazete (2008). Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008. Resmi Gazete Sayısı: 27010. Alıntılanma adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-7.htm (20.02.2020).
 • Resmi Gazete (2012). İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2012. Resmi Gazete Sayısı: 28509. Alıntılanma adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=i%C5%9Fyeri%20tehli (24.02.2020)
 • Smart, D., Rubidge, S., McCartney, P.  Van Den Broek, C. (2001). Tasmania’s aquaculture industry: A ten-year review of improved diving safety. Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania 133(1) (pp. 77-83). Tasmania, Australia.
 • Smart, D.R., Van Den Broek, C., Nishi, R., Cooper, P.D.  Eastman, D. (2014). Field validation of Tasmania’s aquaculture industry bounce-diving schedules using Doppler analysis of decompression stress. Diving and Hyperbaric Medicine, 44(3), 124-136.
 • Şevik, A. (2014). Profesyonel sualtıadamı (sanayi dalgıcı) olma yöntemlerinden "aday dalgıçlık" uygulamasının eksikleri, neden olduğu sektörel, bireysel sorunlar ve çözüm önerileri. Denizcilik Uzmanlık Tezi, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara, 92s.
 • Özdemir, N.  Dirican, S. (2006). Muğla İli’nde kültür balıkçılığı ve sorunları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/2), 283-286.
 • Takagi, T., Takagi, N.  Yamane, T. (1999). Contributions on the theory of fishing gears and related marine systems: Calculation of wave loads and responses of a raft frame for an aquacultural net cage in regular wave fields. In M. Paschen, W. Köpnick, G. Niedzwiedz, U. Richter, H.J. Winkel (Eds.), Proceedings of the Fourth International Workshop on Methods for the Development and Evaluation of Maritime Technologies 1999 (pp. 177-195). Rostock, Germany.
 • Terzi, Y.E.  Aydoğan, M. (2016). Türkiye’de kültür balıkçılığının gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 2016 (pp. 1625-1634). Isparta, Türkiye.
 • TUİK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri 2017. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (06.02.2020).
 • Valderrama, D., Hishamunda, N.  Zhou, X. (2010). Estimating employment in world aquaculture. FAO Aquaculture Newsletter. Special Issue, No. 45, 24-25.
 • Wartenberg, R., Lombardi, M.R.  Chan, L.L. (2016). Triple-redundant hookah diving system for remote inshore aquaculture husbandry and science that is cost-effective, efficient and safe. In. Lobel L.K., Lombardi, M.R. (Eds.), Proceedings of the American Academy of Underwater Sciences 35th Symposium - Diving for Science 2016 (pp. 99-114). Rhode Island, USA.
 • Yıldırım, Ş.  Özden, O. (2007). Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğine uygun deniz sahası belirlenmesinde örnek bir çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2), 185-189.
 • Yılmaz, K., Özçiçek, E.  Can, E. (2015). Ağ kafeslerde periyodik operasyonlar. International Journal of Pure and Applied Sciences, 1(2):127-135.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze AKPINAR
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6876-8601
Türkiye


F. Ozan DÜZBASTILAR
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5376-7198
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 25 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 38 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
AKPINAR, G., & DÜZBASTILAR, F. O. (2021). Ege Denizi’nde ağ kafes yetiştiriciliğinde dalış faaliyetlerinin değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38(1), 31-41. https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.04