Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Species diversity and dominancy indexes in Izmir Bay (Aegean Sea) purse seine fishery

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 4, 353 - 356, 15.12.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.4.05

Öz
Purse seine fishery is known with its importance in Aegean Sea to catch pelagic species. In this study, to determine the diversity index values of species caught by purse seine, all samplings were carried out between September 2, 2017, and April 6, 2018 in Izmir Bay. As a result, a total of 17 fish species (Osteichthyes) belonging to 11 families and also 2 species from invertebrates (Cephalopoda and Arthropoda) were determined. Bony fishes and invertebrates consist of 99.9% and 0.1% of the total biomass, respectively. Sardina pilchardus was the most dominated species that occupied as 80.2% of the overall bony fishes followed by Engraulis encrasicolus (14.6%) and Sardinella aurita (1.5%). Diversity index values of species were found -1.026 by Shannon-Weaver and 0.63 by Simpsons, respectively. The highest dominancy was found for S. pilchardus with 71.1%. Overall final results indicate that the diversity of species in Izmir Bay purse seine fishery is very low and also S. pilchardus is the most over-dominant species.


Destekleyen Kurum

Ege University Scientific Research Project Coordination Unit

Proje Numarası

2017/SUF/002

Teşekkür

We would like to thank Ege University Scientific Research Project Coordination Unit (Project No.2017/SUF/002), project researcher and Afala purse seiner staff.

Kaynakça

 • Balık, S., Koray, T. & Ustaoglu, M.R. (2011). Applications of Fisheries Biology. (2nd edition). Ege University Press.
 • Cihangir, B., Önen, M., Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Koray, T., Katağan, T., Özel, İ., Demirkurt, E., Tıraşın, E.M., Ünlüoğlu, A., Çınar, M.E., Çolak, F., Çoker, T., Öztürk, B. &
 • Doğan, A. (2001). Some biological properties of Izmir Bay. Workshop on the role of The Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 99, vol.2, 19-48.
 • Cihangir, B., Ünlüoğlu, A. & Tıraşın, E.M. (2004). İzmir Körfezi’nde 1997-2003 yılları arasında dip trolü ile yakalanan demersal balıkların miktarı ve çeşitliliği üzerine incelemeler. (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Aquatic Life, 2, 85-93.
 • Demirci, A. & Demirci, S. (2006). Purse seine fishery in Iskenderun Bay, Determining the fishing gears and equipments of fishing vessels (In Turkish). Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi, 9 pp.
 • Korkmaz, A. S. & Zencir, O. (2009). Fish community structure in Suveri stream, Central Anatolia, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 2305-2301.
 • Metin, C., Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., Lök, A., Aydın, C. & Kaykaç, H. (2000). Seasonal variations of demersal fish composition in Gülbahçe Bay (Izmir Bay). Turkish Journal of Zoology, 24, 437-446.
 • Sayın, E. (2003). Physical features of the Izmir Bay. Continental Shelf Research, 23, 957-970. DOI: 10.1016/S0278-4343(03)00083-9
 • Sayın, E., Pazı, I. & Eronat, C. (2006). Investigation of water masses in İzmir Bay, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 15, 343-372.
 • Seatemp (Global Sea Temperature). (2018). World Wide Web electronic publication. Retrieved in April 6, 2018 from https://www.seatemperature.org/middle-east/turkey/karaburun-march.htm
 • Shannon C.E. & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication, Urbana, University of Illinois Press, 117 pp.
 • Simpson, E.H. (1949). Measurement of diversity. Nature 163, 688. DOI: 10.1038/163688a0.
 • Turkstat (Turkish Statistical Institute). (2019). World Wide Web electronic publication. Retrieved in December 28, 2019 from http://www.tuik.gov.tr
 • Ünlüoğlu, A., Cihangir, B. & Tıraşın, E.M. (2017). Fisheries resources of Izmir Bay (in Turkish), Fishery of Izmir (In Turkish) (pp 27-32). Izmir Büyükşehir Belediyesi.
 • Žiliukas, V. (2005). Diversity and Density of Shoreline Juvenile Fish Communities of the Šventoji River. Acta Zoologica Lituanica, 15, 239-247.

İzmir Körfezi (Ege Denizi) gırgır balıkçılığında tür çeşitliliği ve baskınlık indeksleri

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 4, 353 - 356, 15.12.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.4.05

Öz
Gırgır balıkçılığı, Ege Deniz’ndeki pelajik türlerin yakalanmasındaki önemiyle bilinmektedir. Bu çalışmada, İzmir Körfezi gırgır balıkçılığında, türlerin çeşitlilik indeks değerlerini belirlemek için 2 Eylül 2017 ile 6 Nisan 2018 tarihleri arasında örneklemeler yapılmıştır. Çalışmada, 11 familya’ya ait toplam 17 balık türü (Osteichthyes) ve ayrıca omurgasızlardan (Cephalopoda ve Arthropoda) 2 adet tür belirlenmiştir. Toplam biyokütlenin %99,9’u kemikli balıklardan, %0,1’i de omurgasızlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Toplam av kompozisyonu içinde Sardina pilchardus, kemikli balıkların %80,2’sini, bunu sırasıyla %14,6 ile Engraulis encrasicolus ve %1,5 ile Sardinella aurita izlemiştir. Türlerin çeşitlilik indeks değerleri Shannon-Weaver -1,026 ve Simpsons 0,63 olarak bulunmuştur. %71,1 ile en yüksek baskınlık, S. pilchardus’da tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar, İzmir Körfezi gırgır balıkçılığında tür çeşitliliğinin çok düşük olduğunu, ayrıca S. pilchardus türünün de aşırı baskın olduğunu göstermektedir.


Proje Numarası

2017/SUF/002

Kaynakça

 • Balık, S., Koray, T. & Ustaoglu, M.R. (2011). Applications of Fisheries Biology. (2nd edition). Ege University Press.
 • Cihangir, B., Önen, M., Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Koray, T., Katağan, T., Özel, İ., Demirkurt, E., Tıraşın, E.M., Ünlüoğlu, A., Çınar, M.E., Çolak, F., Çoker, T., Öztürk, B. &
 • Doğan, A. (2001). Some biological properties of Izmir Bay. Workshop on the role of The Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 99, vol.2, 19-48.
 • Cihangir, B., Ünlüoğlu, A. & Tıraşın, E.M. (2004). İzmir Körfezi’nde 1997-2003 yılları arasında dip trolü ile yakalanan demersal balıkların miktarı ve çeşitliliği üzerine incelemeler. (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Aquatic Life, 2, 85-93.
 • Demirci, A. & Demirci, S. (2006). Purse seine fishery in Iskenderun Bay, Determining the fishing gears and equipments of fishing vessels (In Turkish). Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi, 9 pp.
 • Korkmaz, A. S. & Zencir, O. (2009). Fish community structure in Suveri stream, Central Anatolia, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 2305-2301.
 • Metin, C., Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., Lök, A., Aydın, C. & Kaykaç, H. (2000). Seasonal variations of demersal fish composition in Gülbahçe Bay (Izmir Bay). Turkish Journal of Zoology, 24, 437-446.
 • Sayın, E. (2003). Physical features of the Izmir Bay. Continental Shelf Research, 23, 957-970. DOI: 10.1016/S0278-4343(03)00083-9
 • Sayın, E., Pazı, I. & Eronat, C. (2006). Investigation of water masses in İzmir Bay, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 15, 343-372.
 • Seatemp (Global Sea Temperature). (2018). World Wide Web electronic publication. Retrieved in April 6, 2018 from https://www.seatemperature.org/middle-east/turkey/karaburun-march.htm
 • Shannon C.E. & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication, Urbana, University of Illinois Press, 117 pp.
 • Simpson, E.H. (1949). Measurement of diversity. Nature 163, 688. DOI: 10.1038/163688a0.
 • Turkstat (Turkish Statistical Institute). (2019). World Wide Web electronic publication. Retrieved in December 28, 2019 from http://www.tuik.gov.tr
 • Ünlüoğlu, A., Cihangir, B. & Tıraşın, E.M. (2017). Fisheries resources of Izmir Bay (in Turkish), Fishery of Izmir (In Turkish) (pp 27-32). Izmir Büyükşehir Belediyesi.
 • Žiliukas, V. (2005). Diversity and Density of Shoreline Juvenile Fish Communities of the Šventoji River. Acta Zoologica Lituanica, 15, 239-247.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Mert Şenbahar 0000-0001-6613-8932

Özlem Güleç 0000-0003-2217-2316

Zafer Tosunoğlu 0000-0002-1168-9611

Proje Numarası 2017/SUF/002
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 11 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şenbahar, A. M., Güleç, Ö., & Tosunoğlu, Z. (2020). Species diversity and dominancy indexes in Izmir Bay (Aegean Sea) purse seine fishery. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(4), 353-356. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.4.05