Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Macro and micro algae of Laka Brook (Bornova, Izmir, Turkey)

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 3, 307 - 317, 01.09.2001

Öz

In this study, macro and micro algae of the Laka Brook which is located in İzmir, have been studied. As a result of the investigations, 67 taxa were identified These were Bacillariophyta (25 taxa) Chlorophyta (20 taxa), Cyanophyta (17 taxa) and Euglenophyta (5 taxa). It was found that the brook water is drinkable because of its chemical parameters of water and distribution of the taxa according to divisions.

Laka Deresi’nin (Bornova, İzmir, Türkiye) Makro ve Mikro Algleri

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 3, 307 - 317, 01.09.2001

Öz

Bu çalışmada İzmir ili sınırları içindeki Laka Deresi’nin makro ve mikro algleri çalışılmıştır. Bacillariophyta (25 takson), Chlorophyta (20 takson), Cyanophyta (17 takson) ve Euglenophyta (5 takson) olmak üzere toplam 67 takson tayin edilmiştir. Taksonların bölümlere göre dağılışından ve suyun kimyasal analizleri sonucundan suyun içilebilir nitelikte olduğu saptanmıştır. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel Aysel

Hüseyin Erduğan

Emre Türker

Fulya Aysel

Ahmet Gönüz

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2001
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 18 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Aysel, V. ., Erduğan, H. ., Türker, E. ., Aysel, F. ., vd. (2001). Laka Deresi’nin (Bornova, İzmir, Türkiye) Makro ve Mikro Algleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 307-317.