Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ecto-Endo Parasite Investigation on Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Captured From the River Seyhan, Turkey

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 87 - 90, 01.03.2001

Öz

The research was carried out in order to determine ecto and endo parasites of 130 mirror carp (Cyprinus carpio, L., 1758) catched from Seyhan River between 1996 and November 1997. During this period each month 10 mirror carps were sampled. 86 (66.15%) carps were heavily infested with the parasites. Ecto parasites such as Monogenean trematods; Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 and Gyrodactylus elegans Nordmann, 1832, Crustacean parasites; Argulus foliaceus L., 1758, Protozoan parasites; Ichthyophthirius multifiliis, Fouquet, 1876, and Trichodina nigra Lom, 1961, Cestodes such as Schistocephalus sp. and Caryophylaeus sp. were also found as endo parasites.

Seyhan Nehri’nden avlanan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ların ekto- ve endoparazitlerinin araştırılması

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 87 - 90, 01.03.2001

Öz

Bu çalışmada, Ocak 1996 ile Kasım 1997 yılları arasında Seyhan Nehiri’nden tutulan 130 adet aynalı sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’daki ekto ve endo parazitlerin varlığının belirlenmesine çalışılmıştır. Aylar itibariyle 10’ar örnek incelenmiş, 86 (%66.15) bireyde ağır parazit invazyonu belirlenmiştir. Çalışmamızda, ekto parazit olarak, Monogenean trematodlardan; Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 ve Gyrodactylus elegans Nordmann, 1832, Crustacealardan Argulus foliaceus L., 1758, Protozoan parazitlerden; Ichthyophthirius multifiliis, Fouquet, 1876, ve Trichodina nigra Lom, 1961 bulunurken, Cestodlardan Schistocephalus sp. ve Caryophylaeus sp. endo parazit olarak belirlenmiştir. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Cengizler

Necdet Aytac

Aysel Sahan (azizoğlu)

Argun Akif Ozak

Ercüment Genç

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2001
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 18 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Cengizler, İ. ., Aytac, N. ., (azizoğlu), A. S. ., Ozak, A. A. ., vd. (2001). Ecto-Endo Parasite Investigation on Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Captured From the River Seyhan, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1), 87-90.