Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Some Biological Properties and Stock Estimates of Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae) in the Aegean Coasts of Turkey

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 39 - 46, 01.03.2001

Öz

Zeus faber L., 1758 specimens were collected from the coastal waters of the Western Anatolia (Aegean Sea), seasonal sampling from October 1993 to August 1995. In the population, females made up 57.2%, males 28.8% and unidentified 14% of the species. The total length of all specimens ranged from 6.5 to 50 cm. Mean total length at age data derived from otolith readings were used to estimate the growth parameters of von Bertalanffy equation. The estimated parameters were: L∞=60.71 cm, K=0.298, t0=0.326. The dominant age group was determined I (64.19%) in the population. The seasonal comparison of gonadosomatic index (GSI) indicated that the spawning occurred mainly in spring and autumn, partially. Z. faber fed mainly on fish (Cepola rubescens, Mullus barbatus, Sardina pilchardus, Gobius spp., Argentina sphyraena etc.) and Crustaceans and Molluscs. The mortality rates of Z. faber were found as follows: natural mortality (M), 0.17 y-1; fishing mortality (F), 0.75 y-1 and total mortality (Z), 0.92 y-1. The maximum and the minimum seasonal values for the biomass of Z. faber were found in autumn (862.8 tons) and winter (338.5 tons), respectively. Naturally, the Catch Per Unit of Effort (CPUE, Kg hour-1) was also found to increase and decrease with the biomass in respective seasons. 

Ege Denizi Kıyılarında Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae)’in Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Tahminleri

Yıl 2001, Cilt: 18 Sayı: 1, 39 - 46, 01.03.2001

Öz

Bu çalışmada, Zeus faber L., 1758 bireyleri Batı Anadolu’nun kıyısal sularından (Ege Denizi) mevsimsel örneklemeyle Ekim 1993 – Ağustos 1995 arasında elde edilmiştir. Örneklenen populasyonda dişiler %57.2, erkekler %28.8 ve cinsiyeti belirsiz olanlar %14 olarak bulunmuştur. Bütün bireylerin total boy aralığı 6.5 – 50 cm arasındadır. Otolit okumalarından elde edilmiş yaşlara göre ortalama total boylar von Bertalanffy büyüme parametreleri tahmininde kullanılmıştır. Bu parametreler: L∞=60.71 cm, K=0.298, t0=0.326 dır. Populasyonda dominant yaş grubu I (%64.19) olarak bulunmuştur. Gonadosomatik indeks (GSI)’in mevsimsel karşılaştırması yumurtlamanın başlıca ilkbahar ve sonbaharda kısmi olarak vuku bulduğunu göstermektedir. Z. faber, başlıca balıklar (Cepola rubescens, Mullus barbatus, Sardina pilchardus, Gobius spp., Argentina sphyraena vs.), Crustacea’ler ve Mollusc’lar ile beslenmektedir. Z. faber’in ölüm oranları: doğal mortalite (M), 0.17 y-1; balıkçılık mortalitesi (F), 0.75 y-1 ve toplam mortalite (Z), 0.92 y-1şeklindedir. Z. faber’in maksimum ve minimum mevsimsel biyokütle değerleri sırasıyla sonbaharda 862.8 ton ve kışın 338.5 ton olarak bulunmuştur. Doğal olarak, birim çabaya düşen av da (CPUE, Kg saat-1) aynı mevsimlerde artıp azalmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan Akyol

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2001
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 18 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akyol, O. . (2001). Some Biological Properties and Stock Estimates of Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae) in the Aegean Coasts of Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1), 39-46.