BibTex RIS Kaynak Göster

Biochemical compositions of the Abant Trout (Salmo trutta abanticus T., 1954) and Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) were fed with extruded pellet diet in culture conditions.

Yıl 2002, Cilt: 19 Sayı: 3, 447 - 454, 01.09.2002

Öz

In this study, Abant trout larvae (mean weight 0.087±0.00 g) obtained from eggs of wild Abant trout broodstock in Abant lake and rainbow trout larvae (0.100±0.00 g) obtained from eggs of the cultured broodstock in Gölköy Fish Production Station were fed with extruded pelet diet for 350 days in culture conditions. At the end of day 350, final mean weights of Abant and rainbow trout was found as 4.966±0.36 g, 154.75±10.75 g respectively. Crude protein, crude fat, moisture, ash and carbohydrate of Abant and rainbow trout cultured in culture conditions were analysed to determine the biochemical compositions of them. Crude protein, crude fat, moisture, ash and carbohydrate of rainbow trout being mean weight 154.75±10.75 g and Abant trout mean weight 4.966±0.36 g was 17%, 1.62%, 78.06%, 1.42% and 2.52% and 19%, 1.44%, 78.02%, 1.20%and 2.46% respectively. Abant trout was appeared to be weaker because of its Cf<1 value. There was significant differences in Condition factor between both species (P<0.001).

Kültür Şartlarında Extruder Pelet Yemle Beslenen Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus T., 1954) ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın Biyokimyasal Komposizyonları

Yıl 2002, Cilt: 19 Sayı: 3, 447 - 454, 01.09.2002

Öz

Bu çalışmada, Abant Gölü’nden yakalanan yabani Abant alabalığı anaçlarından sağlanan yumurtalardan çıkan Abant alabalığı larvaları (ortalama ağırlıkları 0.087±0.00 g) ile Bolu-Gölköy Balık Üretme İstasyonunda kültür yoluyla yetiştirilen Gökkuşağı alabalığı anaçlarından elde edilen yumurtalardan çıkan gökkuşağı alabalığı larvaları (ortalama ağırlıkları 0.100±0.00 g) 350 gün süreyle kültür koşullarında extruder pelet yemle beslemeye alınmıştır. Deneme sonunda da gökkuşağı alabalığı ortalama yaş ağırlıkları 154.75±10.75 g, Abant alabalığı ortalama yaş ağırlıkları da 4.966±0.36 g olarak tespit edilmiştir. Kültür koşullarında yetiştirilen Abant alabalığı (Salmo trutta abanticus T., 1954) ile gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) ’nın biyokimyasal kompozisyonlarını belirlemek amacıyla deneme balıklarında ham yağ, ham protein, nem, kül ve karbonhidrat analizleri yapılmıştır. Ortalama ağırlıkları 154.75±10.75 g tespit edilen gökkuşağı alabalıklarının biyokimyasal kompozisyon oranları (ham protein (%17), ham yağ (%1.62), nem (%78.06), kül (%1.42) ve karbonhidrat (%2.52)) ile ortalama ağırlıkları 4.966±0.36 g tespit edilen Abant alabalıkların biyokimyasal kompozisyon oranları (ham protein (%19), ham yağ (%1.44), nem (%78.02), kül (%1.20) ve karbonhidrat (%2.64)) oranları tespit edilmiştir. Abant alabalıklarının kondisyon faktörü 1’den küçük olduğu için iyi beslenemediği ve zayıf kaldığı sonucuna varılmıştır. Türler arasında Kondisyon faktörü bakımından farklılığın önemli olduğu bulunmuştur (P<0.001). 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan Uysal

Şükran Çaklı

Ufuk Çelik

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Uysal, İ. ., Çaklı, Ş. ., & Çelik, U. . (2002). Kültür Şartlarında Extruder Pelet Yemle Beslenen Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus T., 1954) ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın Biyokimyasal Komposizyonları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3), 447-454.