Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Macro- and micro-algae of Barutçu Lake (Selçuk, İzmir, Türkiye)

Yıl 2002, Cilt: 19 Sayı: 1, 1 - 11, 01.03.2002

Öz

 In this study, macro- and micro-algae of Barutçu Lake (Selçuk, İzmir, Türkiye) has been investigated. 189 taxa, belonging to Bacillariophyta (86 taxa; 12 of them new records), Chlorophyta (58 taxa; with 13 new records), Cyanophyta (23 taxa; with one new records), Euglenophyta (12 taxa; with 5 new records), Xanthophyta (5 taxa; with 3 new records), Chrysophyta (2 taxa; with one new records), Dinophyta (2 taxa; with one new records) and Cryptophyta (one taxon) have been identified. Totally, 36 taxa were recorded for the first time to the Turkish freshwater algae. 

Barutçu Gölü’nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri

Yıl 2002, Cilt: 19 Sayı: 1, 1 - 11, 01.03.2002

Öz

Bu araştırmada, Barutçu Gölü’nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) makro- ve mikro-algleri çalışılmıştır. Araştırmada Bacillariophyta (86 taksa; 12’si yeni kayıt), Chlorophyta (58 takson; 13’ü yeni kayıt), Cyanophyta (23 taksa; biri yeni kayıt), Euglenophyta (12 taksa; 5’i yeni kayıt), Xanthophyta (5 taksa; 3’ü yeni kayıt), Chrysophyta (2 taksa; 1’i yeni kayıt), Dinophyta (2 taksa; 1’i yeni kayıt) ve Cryptophyta (1 taksa)’ya ait 189 taksa tayin edilmiştir. Toplam 36 taksa Türkiye tatlı su algleri için ilk kez verilmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel Aysel

Ufuk Gezerler-şipal

Fulya Aysel

Hüseyin Erduğan

Emre Türker

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2002
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 19 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aysel, V. ., Gezerler-şipal, U. ., Aysel, F. ., Erduğan, H. ., vd. (2002). Barutçu Gölü’nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro- ve Makro-algleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1), 1-11.