Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Estimation of the exploitation rate on the carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) and pike-perch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) inhabiting in Seyhan Dam Lake

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 79 - 84, 01.03.2004

Öz

This present study has been prepared for the estimation of exploitation rate on the carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) and pike-perch [(Sander lucioperca Linnaeus, 1758)] inhabiting in
Seyhan Dam Lake. For this purpose, insitu samplings were carried out in between of August and October 2001. By using these samples it was found that there was a slowly high exploitation rate on the carp while a slowly low on the pike-perch stock. Therefore, it was decided that there was an optimum fishery on these two stocks, and depicted that no changes should be made on the fishing intensity operated at now to the Seyhan Dam Lake carp and pike-perch Fisheries.

Seyhan Baraj Gölü’ndeki Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Sudak [(Sander lucioperca Linnaeus, 1758)] Stoklarından Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 79 - 84, 01.03.2004

Öz

Bu çalışma, Seyhan Baraj Gölü’ndeki sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve sudak [(Sander lucioperca Linnaeus, 1758)] stoklarından yararlanma düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Ağustos-Ekim 2001 tarihleri arasında saha örneklemeleri yapılmış ve sağlanan örneklerin incelenmesi sonucu, sazanlardan biraz fazla; buna karşılık sudaklardan ise, kısmen az sayılabilecek bir düzeyde yararlanıldığı; bununla birlikte her iki stok üzerinde de optimum sayılabilecek bir yararlanma düzeyinin olduğu belirlenmiştir. Böylece, Seyhan Baraj Gölü’ndeki sazan ve sudaklara uygulanan balıkçılık baskısında, herhangi bir değişikliğe gidilmesinin gereksiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Caner Enver Özyurt

Dursun Avşar

Erdoğan Çiçek

Meltem Özütok

Hacer Yeldan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özyurt, C. E. ., Avşar, D. ., Çiçek, E. ., Özütok, M. ., vd. (2004). Seyhan Baraj Gölü’ndeki Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Sudak [(Sander lucioperca Linnaeus, 1758)] Stoklarından Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1), 79-84.