Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Marine Flora of Sinop (Black Sea, Turkey)

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 59 - 68, 01.03.2004

Öz

In this study, the upper infralittoral zone of Sinop (Black Sea, Turkey) was researched. 276 algae and three seagrasses were determined. There are (22 taxon) blue-green bacteria, red algae (142 taxon), brown algae (55 taxon), green algae (57 taxon) and seagrasses (3 taxon). Gelidiocolax christianae J. Feldmann et G. Feldmann, Seirospora giraudyi (Kützing) De Toni (Rhodophyta), Cladophora echinus (Biasoletto) Kützing and Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh var. prolifera Schiffner (Chlorophyta) were given new record for the Turkish marines. In addition, 17 taxa were given new record for the Turkish coasts of Black Sea (Acrochaetium moniliforme (Rosenvinge) Børgesen, A. subpinnatum Bornet ex G. Hamel Gelidium corneum (Hudson) J.V. Lamouroux var. pectinatum Ardissone&Strafforello, Gelidiella pannosa (Feldmann) Feldmann&G. Hamel, Chrysymenia ventricosa (Lamour) J. Ag., Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding, Dasya corymbifera J. Agardh, Chondria boryana (De Notaris ex J. Agardh) De Toni, and Chondria capillaris (Hudson) Wynne var. patens (Schiffner) V. Aysel, which belongs to Rhodophyta division, Feldmannia globifera (Kützing) G. Hamel, Microcoryne ocellata Strömfelt ve Giraudia sphacelarioides Derbès&Solier, which belongs to Heterokontophyta division also Enteromorpha prolifera (O.F. Müller) J.Agardh subsp. radiata (J. Agardh) Bliding, Ulva taeniata (Setchell) Setchell&Gardner, Cladophora aegagropila (Linnaeus) Robenhorst, Bryopsis corymbosa J. Agardh and B. cupressina J.V. Lamouroux, which belongs to Chlorophyta division.

Sinop (Karadeniz, Türkiye) deniz florası

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 59 - 68, 01.03.2004

Öz

Bu çalışmada Sinop’un (Karadeniz, Türkiye) üst infralittoral zonu çalışılmıştır. 276 alg ve üç deniz çayırı tayin edilmiştir. Bunlar mavi-yeşil bakteri (22 takson), kırmızı alg (142 takson), kahverengi alg (55 takson), yeşil alg (57 takson) ve üç tanesi de deniz çayırlarıdır. Gelidiocolax christianae J. Feldmann et G. Feldmann, Seirospora giraudyi (Kützing) De Toni (Rhodophyta), Cladophora echinus (Biasoletto) Kützing and Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh var. prolifera Schiffner (Chlorophyta) Türkiye denizleri için yeni kayıttır. Ayrıca 17 takson da Türkiyenin Karadeniz kıyıları için ilk kez verilmiştir (Rhodophyta bölümüne ait, Acrochaetium moniliforme (Rosenvinge) Børgesen, A. subpinnatum Bornet ex G. Hamel, Gelidium corneum (Hudson) J.V. Lamouroux var. pectinatum Ardissone&Strafforello, Gelidiella pannosa (Feldmann) Feldmann&G. Hamel, Chrysymenia ventricosa (Lamour) J. Ag., Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding, Dasya corymbifera J. Agardh, Chondria boryana (De Notaris ex J. Agardh) De Toni ve Chondria capillaris (Hudson) Wynne var. patens (Schiffner) V. Aysel ve Heterokontophyta bölümüne ait, Feldmannia globifera (Kützing) G. Hamel, Microcoryne ocellata Strömfelt ve Giraudia sphacelarioides Derbès&Solier, Chlorophyta bölümüne ait, Enteromorpha prolifera (O.F. Müller) J. Agardh subsp. radiata (J. Agardh) Bliding, Ulva taeniata (Setchell) Setchell&Gardner, Cladophora aegagropila (Linnaeus) Robenhorst, Bryopsis corymbosa J. Agardh and B. cupressina J.V. Lamouroux). 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan Şenkardeşler

Fulya Aysel

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şenkardeşler, A. ., & Aysel, F. . (2004). Marine Flora of Sinop (Black Sea, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1), 59-68.