Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ceyhan, Seyhan ve Fırat Havzalarındaki Doğal Alabalıklarda (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 ve Salmo platycephalus Behnke, 1968) Boy, Ağırlık ve Kondüsyon Faktörleri

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 9 - 15, 01.03.2004

Öz

Yukarı Ceyhan Havzası’ndaki Fırnız, Terbüzek, Kömür, Hurman, Söğütlü, Nergele ve Aksu çayları ile yukarı Fırat Havzası’ndaki Göksu Çayı’nda yaşayan Salmo trutta macrostigma populasyonları ve yukarı Seyhan Havzası’ndaki Zamantı Çayı’nda yaşayan Salmo platycephalus populasyonu incelenmiştir. İncelenen 699 S.t. macrostigma örneğinin çatal boyları 57.5-
485.0 mm ve yaş grupları ise 0-9 arasında iken 17 adet S. platycephalus örneğinde çatal boylar 93.5-480.6 ve yaş grupları ise 1-10 arasında değişmiştir. Örneklerin çoğunluğu 90-170 mm arasındaki çatal boylarda ve 1. ve 2. yaş gruplarında bulunmuştur. Total ağırlıklar ise 2.8-1434.0 g arasında değişmiştir. Populasyonlar arasındaki aynı yaş grupuna ait çatal boy ve total ağırlık farklılıkları istatistiksel olarak önemli olup, Fırnız Çayı’ndaki bireyler diğerlerinden daha büyüktür. Boy-ağırlık ilişkilerindeki ‘’b±CI’’ katsayıları 2.828±0.160 (r=0.995) ile 3.027±0.059 (r=0.996) arasında değişmiştir. Kondüsyon faktörleri 0.569-1.960 arasında değişmiş ve ortalama kondüsyon faktörleri±SD Fırnız Çayı S.t. macrostigma populasyonunda 1.521±0.143, Terbüzek çayı’nda 1.532±0.294, Kömür Çayı’nda 1.525±0.162, Hurman Çayı’nda 1.440±0.187, Söğütlü Çayın’da 1.372±0.135, Nergele’de 1.584±0.091, Aksu’da 1.510±0.092, Göksu’da 1.523±0.118 ve Zamantı Çayı S. platycephalus populasyonunda ise 1.609±0.198 olarak bulunmuştur. Populasyonlar arasındaki fark 2., 3. ve 5. yaşlarda istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (Tukey HSD p<0.05). 

Length, weight and conditıon factors of the native brown trouts (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 and Salmo platycephalus Behnke, 1968) in the Ceyhan, Seyhan and Euphrates basins

Yıl 2004, Cilt: 21 Sayı: 1, 9 - 15, 01.03.2004

Öz

In this study, the populations of Salmo trutta macrostigma inhabiting in the streams of Fırnız, Terbüzek, Kömür, Hurman, Söğütlü, Nergele and Aksu located in the upper parts of the River Ceyhan and in the stream of Göksu located in the upper parts of the River Euphrates and the population of Salmo platycephalus in the stream of Zamantı in the upper parts of the River Seyhan were investigated. The fork lengths of the 699 S. t. macrostigma samples varied from 57.5-485.0 mm and their age ranged from 0 to 9 years old while the fork lengths and ages of 17
S. platycephalus varied from 93.5 to 480.6 mm and from 1 to 10 years old, respectively. The majority of the samples occurred in the 90-170 mm fork lengths and in the first and second year old fish. Total weights varied from 2.8 to 1434.0 g. The differences in the fork lengths and weights at the same age groups among the population were significant (Tukey HSD p<0.05), and the individuals in the Stream Fırnız were bigger that that of the other populations. The slopes and their confidence intervals ‘’b±CI’’ in the lengthweight relationships varied from 2.828±0.160 (r=0.995) to 3.027± 0.059 (r =0.996).Condition factors varied from 0.569 to 1.960 and the mean condition factors±SD in the populations were found as 1.521±0.143 for Stream Fırnız population, 1.532±0.294 for Terbüzek, 1.525±0.162 for Kömür, 1.440±0.187 for Hurman, 1.372±0.135 for Söğütlü, 1.584±0.091 for Nergele, 1.510±0.092 for Aksu, 1.523±0.118 for Göksu and 1.609±0.198 for S. platycephalus population in the Stream Zamantı. The differences in condition factors at the same age groups among the populations were significant (Tukey HSD p<0.05) in the 2., 3. and 5. age groups. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Alp

Cemil Kara

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alp, A. ., & Kara, C. . (2004). Ceyhan, Seyhan ve Fırat Havzalarındaki Doğal Alabalıklarda (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 ve Salmo platycephalus Behnke, 1968) Boy, Ağırlık ve Kondüsyon Faktörleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1), 9-15.