Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

In business firms taking part ın the sector of fisheries, the employees’ self actualization levels, a multivariate statistical approach

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 413 - 418, 01.09.2005

Öz

The self actualization can be described as the means of needs to maximize the personal creativities in all situations depending on the potentials of those individuals. In this context, a survey has been prepared by adding sociodemographic questionnaire which is made up of 8 items to the self- actualization formed of 13 parameters in this study. The survey has been applied to the 112 employees of three business firm which took place in the sector of fish and sea products in the year of 2005 between May and October. In the first level descriptive statistics has been given, in the second level, the 13 items in parametric survey has been refined down in 5 factors by using Explanatory Factor Analysis and by using these 5 factors the difference among medium, big and bigger scaled managements has been researched with the Kruskal-Wallis H test towards self actualization. 

Kaynakça

 • Akdemir, A., (2004): Fundamental Knowledge of Business (in Turkish), Çanakkale, s.125-127.
 • Alpugan, O., Demir, M. Hulusi, Oktav, M., Üner, N. (1997): Business Economics and Management (in Turkish), Beta Yay. No:538, İşl.Eko. Dz.:53, İstanbul, 55-58.
 • Barutçugil, İ., (2002): Performance Management (in Turkish), Kariyer Yay. No: 23, Yönetim Dizisi: 6, 2. Baskı, İstanbul, s.39-64.
 • Barutçugil, İ., (2004): Strategical Human Resource Management (in Turkish), Kariyer Yay., Yay No: 59, Yönetim Dizisi: 15, İstanbul, s.375,386.
 • Dönmezer, İ., (2004): Developmental and Educational Psychology (in Turkish), E.Ü. Basımevi, İzmir, s.125-126.
 • Eren, E., (1993a): Management and Organization (in Turkish), Beta Yay. No: 401, İşletme Ekonomisi Dz. :33, ISBN: 975-486-300-8, 2. Bası, İstanbul, 315-317.
 • Eren, E., (1993b): Psychology of Management (in Turkish), Beta Yay. No:402, İşletme Ekonomi Dz.:34, 27-30.
 • Harman, H.H., (1976): Modern Factor Anaysis, The University Chicago Press, New York.
 • Karalar, R., (1995): Business (in Turkish), Etam A.Ş. Matbaa Tesisleri, Eskişehir, s.131-133.
 • Koçel, T., (2003): Business Management (in Turkish), BetaYay. No: 1382, İşletme Ekonomi Dizisi: 120, Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul, s.507-509.
 • Özdamar, K., (2002): Statistical Data Analysis with Package Programs: II (Multivariate Analysis) (in Turkish) , Kaan Kitabevi, 4. Bası, Eskişehir, s.235-276.
 • Özdamar, K., (2004): Statistical Data Analysis with Package Programs: I (in Turkish), Kaan Kitabevi, Genişletilmiş 5. Bası, Eskişehir, s.279-340, 487- 504.
 • Serinkan, C., (1996): “Business Personnel/Human Resource Management” (in Turkish), Verimlilik Dergisi, MPM Yay. Sayı: 4, Ankara, s.30-31.
 • Sokal, R. R. and Rohlf, F., J., (1981): Biyometry, 2nd Ed., W. H. Freeman Com., New. 429-432.
 • Şimşek, M. Ş., T. Akgemci, A. Çelik, (2003): Introduction To Behavior Science and Organizational Behavior (in Turkish), Adım Yay., 3. Baskı, Konya, 21-23.
 • Walker, S., K. Sechrist, N. Pender, (1987). The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and Psychometric Characteristics. Nursing Rearch, 36 (2), 76-81.

Su Ürünleri Sektöründe Yer Alan İşletmelerde, Çalışanların Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Yaklaşım

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 413 - 418, 01.09.2005

Öz

Kendini gerçekleştirme, bireylerin potansiyelleri doğrultusunda her türlü konuda yaratıcılıklarını maksimize etmelerine yönelik olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, bu çalışmada “kendini gerçekleştirme’ye” yönelik 13 maddelik ölçeğe 8 maddelik sosyo-demografik soru bölümü eklenerek bir anket oluşturulmuştur. Anket, 2005 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, su ürünleri sektöründe yer alan farklı ölçekteki üç işletme çalışanından 112 bireye uygulanmıştır. Çalışma iki boyutta değerlendirilmiştir. Birinci boyutta tanımlayıcı istatistikler verilmiş; ikinci boyutta ise, Açıklayıcı Faktör Analizi kullanılarak ölçekteki 13 madde 5 faktör şeklinde ortaya konulmuş ve 5 faktör bağlamında kendini gerçekleştirmeye yönelik olarak orta, büyük ve çok büyük ölçekli işletmeler açısından Kruskal-Wallis H Testi kullanılarak farklılık olup-olmadığı araştırılmıştır

Kaynakça

 • Akdemir, A., (2004): Fundamental Knowledge of Business (in Turkish), Çanakkale, s.125-127.
 • Alpugan, O., Demir, M. Hulusi, Oktav, M., Üner, N. (1997): Business Economics and Management (in Turkish), Beta Yay. No:538, İşl.Eko. Dz.:53, İstanbul, 55-58.
 • Barutçugil, İ., (2002): Performance Management (in Turkish), Kariyer Yay. No: 23, Yönetim Dizisi: 6, 2. Baskı, İstanbul, s.39-64.
 • Barutçugil, İ., (2004): Strategical Human Resource Management (in Turkish), Kariyer Yay., Yay No: 59, Yönetim Dizisi: 15, İstanbul, s.375,386.
 • Dönmezer, İ., (2004): Developmental and Educational Psychology (in Turkish), E.Ü. Basımevi, İzmir, s.125-126.
 • Eren, E., (1993a): Management and Organization (in Turkish), Beta Yay. No: 401, İşletme Ekonomisi Dz. :33, ISBN: 975-486-300-8, 2. Bası, İstanbul, 315-317.
 • Eren, E., (1993b): Psychology of Management (in Turkish), Beta Yay. No:402, İşletme Ekonomi Dz.:34, 27-30.
 • Harman, H.H., (1976): Modern Factor Anaysis, The University Chicago Press, New York.
 • Karalar, R., (1995): Business (in Turkish), Etam A.Ş. Matbaa Tesisleri, Eskişehir, s.131-133.
 • Koçel, T., (2003): Business Management (in Turkish), BetaYay. No: 1382, İşletme Ekonomi Dizisi: 120, Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul, s.507-509.
 • Özdamar, K., (2002): Statistical Data Analysis with Package Programs: II (Multivariate Analysis) (in Turkish) , Kaan Kitabevi, 4. Bası, Eskişehir, s.235-276.
 • Özdamar, K., (2004): Statistical Data Analysis with Package Programs: I (in Turkish), Kaan Kitabevi, Genişletilmiş 5. Bası, Eskişehir, s.279-340, 487- 504.
 • Serinkan, C., (1996): “Business Personnel/Human Resource Management” (in Turkish), Verimlilik Dergisi, MPM Yay. Sayı: 4, Ankara, s.30-31.
 • Sokal, R. R. and Rohlf, F., J., (1981): Biyometry, 2nd Ed., W. H. Freeman Com., New. 429-432.
 • Şimşek, M. Ş., T. Akgemci, A. Çelik, (2003): Introduction To Behavior Science and Organizational Behavior (in Turkish), Adım Yay., 3. Baskı, Konya, 21-23.
 • Walker, S., K. Sechrist, N. Pender, (1987). The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and Psychometric Characteristics. Nursing Rearch, 36 (2), 76-81.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nezih Metin Özmutaf

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özmutaf, N. M. . (2005). Su Ürünleri Sektöründe Yer Alan İşletmelerde, Çalışanların Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Yaklaşım. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 413-418.