BibTex RIS Kaynak Göster

Taxonomical investıgation of Lake District Inland Waters Chironomidae and Chaoboridae (Diptera) fauna.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 377 - 384, 01.09.2005

Öz

Kaynakça

 • Anonim, 1993, Biological and Ecological Investigation of Five Wetlands (Akşehir, Beyşehir, Hotamış, Karamuk Lakes and Ereğli Marsy Place) Possessing International Importance (in Turkish). The Environment Proficient of Turkish, 263 pp.
 • Balvay, G., 1977, Determination des larves de Chaoborus (Diptera Chaoboridae), Rencontrees en France, Ann Hydrobiol 8(1), 27-32.
 • Bildiren A., 1991. An Investigation on Benthic Fauna of Bridge Hunting Ground of Lake Eğirdir (in Turkish). Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi. 109 pp.
 • Chernovskii, A. A., 1949, Identification of Larvae of The Midge Family Tendipedidae, Trans. From. Russian by. Natl. Lending Library for Sci. Techol. Boston. 300 pp.
 • Cranston, P.S., 1982, A Key to The Larvae of The British Orthocladiinae(Chironomidae).Freshwater Biological Association Scientific Publication No.45. 152 pp.
 • Çetinkaya , O., 1989, A Study on Water Quality Plankton and Benthic Fauna of Akşehir Lake (in Turkish), Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğirdir, 66-80.
 • Epler, J.H., 1995, Identification Manual for the Larval Chironomidae (Diptera) of Florida. State of Florida Department of Environmental Protection Division of Water Facilities Tallahassee. 110 pp.
 • Epler, J.H., 1999, An Introduction to the Taxonomy and Identification of Larval Chironomidae. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Workshop on Larval Midge Taxonomy, Duluth, MN. 53 pp.
 • Gülle, İ., Ö.O. Ertan, 2003, A study on The Some Limnological Features of Lake Acıgöl (Denizli) (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 2001-2002, 94-105.
 • Hirvenoja, M.,1973, Revision der Gattung Cricotopus von der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chr) Ann. Zool. Fennici, 10, 1-363.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D.Oğuzkurt, 1997, Method of Biotic Indices on Evaluating and Observing The Rivers For Environment Quality (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi : II, Ankara, 100 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D.Oğuzkurt, 1998, Limnology of Burdur Lake and Acıgöl. The quality of Environment and Biological Diversity (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: III , Ankara, 117 s.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D. Oğuzkurt, B. Mutlu, Ş. Dere, M. Barlas, M. Özçelik, 1999, Lakes of Köyceğiz, Beysehir, Egirdir, Aksehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarisli, Bafa, Salda, Karatas, Çavuscu, Deltas of Küçük and Büyük Menderes, Güllük Marshy Place, The Limnology of Karamuk Bog, The quality of Environment and Biological Diversity (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: IV, 371.
 • Karaşahin, S., Z.Yıldırım, 1997, A Study on the Benthic Fauna of Some Freshwaters Around the Eğirdir (in Turkish). III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Kırşehir, 1-11.
 • Karaşahin, S., 1998, An Investigation of Benthic Fauna of Lake Kovada and Canal Kovada (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Eğirdir Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, 119 pp.
 • Kesici, E., C. Kesici, 2002, Past and Today of Lake Kovada National Park (Eğirdir) (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 02 Konferansı Bildiriler Kitabı 5-8 Kasım, İzmir.
 • Sözen , M., S. Yiğit, 1999, The Benthic Fauna and some Limnological Aspects of Lake Akşehir (Konya) (in Turkish). Tr. J. of Zoology 23 (1999) Ek Sayı 3, 829-847.
 • Şahin, Y., 1984, Bestimmungstabellen und Verbreitungen den Chironomidenlarven (Diptera) aus den Seen und den Flüssen Ost-, und Südost anatoliens (in Turkish). Anadolu Üniv. Yay. No:57, Fen-Ed.Fak. Yay.No:2, Eskişehir, 145 s.
 • Şahin, Y., 1987a, Populationsdynamik der Chironomidenlarven in den Seen Burdur Gölü, Beyşehir Gölü und Salda Gölü (in Turkish). Doğa TU Biyoloji D., 11, 2, 59-70.
 • Şahin, Y., 1987b, Chironomidenlarven und Ihre Verbreitungen in Eğridir Gölü (in Turkish). Doğa TU Zooloji D., 11, 1, 60-66.
 • Şahin, Y., 1991, Chironomidae Potamofauna of Turkey (in Turkish). TÜBİTAK, TBAG-869 nolu proje, 88s.

Göller Bölgesi İçsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 377 - 384, 01.09.2005

Öz

Göller Bölgesi içsularında dağılım gösteren Chironomidae ve Chaoboridae familyalarının taksonomik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla Haziran 1999- Kasım 2000 tarihleri arasında 7 arazi çalışması yapılmıştır.Çalışmanın sonucunda toplam 49 takson tespit edilmiş olup, bunlardan 48’i Chironomidae ve 1’i de Chaoboridae’ye aittir. Tespit edilen taksonlardan, Stichtochironomus devinctus ve Djalmabatista sp. Türkiye faunası için ilk defa kayıt edilmektedir

Kaynakça

 • Anonim, 1993, Biological and Ecological Investigation of Five Wetlands (Akşehir, Beyşehir, Hotamış, Karamuk Lakes and Ereğli Marsy Place) Possessing International Importance (in Turkish). The Environment Proficient of Turkish, 263 pp.
 • Balvay, G., 1977, Determination des larves de Chaoborus (Diptera Chaoboridae), Rencontrees en France, Ann Hydrobiol 8(1), 27-32.
 • Bildiren A., 1991. An Investigation on Benthic Fauna of Bridge Hunting Ground of Lake Eğirdir (in Turkish). Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi. 109 pp.
 • Chernovskii, A. A., 1949, Identification of Larvae of The Midge Family Tendipedidae, Trans. From. Russian by. Natl. Lending Library for Sci. Techol. Boston. 300 pp.
 • Cranston, P.S., 1982, A Key to The Larvae of The British Orthocladiinae(Chironomidae).Freshwater Biological Association Scientific Publication No.45. 152 pp.
 • Çetinkaya , O., 1989, A Study on Water Quality Plankton and Benthic Fauna of Akşehir Lake (in Turkish), Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğirdir, 66-80.
 • Epler, J.H., 1995, Identification Manual for the Larval Chironomidae (Diptera) of Florida. State of Florida Department of Environmental Protection Division of Water Facilities Tallahassee. 110 pp.
 • Epler, J.H., 1999, An Introduction to the Taxonomy and Identification of Larval Chironomidae. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Workshop on Larval Midge Taxonomy, Duluth, MN. 53 pp.
 • Gülle, İ., Ö.O. Ertan, 2003, A study on The Some Limnological Features of Lake Acıgöl (Denizli) (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 2001-2002, 94-105.
 • Hirvenoja, M.,1973, Revision der Gattung Cricotopus von der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chr) Ann. Zool. Fennici, 10, 1-363.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D.Oğuzkurt, 1997, Method of Biotic Indices on Evaluating and Observing The Rivers For Environment Quality (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi : II, Ankara, 100 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D.Oğuzkurt, 1998, Limnology of Burdur Lake and Acıgöl. The quality of Environment and Biological Diversity (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: III , Ankara, 117 s.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D. Oğuzkurt, B. Mutlu, Ş. Dere, M. Barlas, M. Özçelik, 1999, Lakes of Köyceğiz, Beysehir, Egirdir, Aksehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarisli, Bafa, Salda, Karatas, Çavuscu, Deltas of Küçük and Büyük Menderes, Güllük Marshy Place, The Limnology of Karamuk Bog, The quality of Environment and Biological Diversity (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: IV, 371.
 • Karaşahin, S., Z.Yıldırım, 1997, A Study on the Benthic Fauna of Some Freshwaters Around the Eğirdir (in Turkish). III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Kırşehir, 1-11.
 • Karaşahin, S., 1998, An Investigation of Benthic Fauna of Lake Kovada and Canal Kovada (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Eğirdir Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, 119 pp.
 • Kesici, E., C. Kesici, 2002, Past and Today of Lake Kovada National Park (Eğirdir) (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 02 Konferansı Bildiriler Kitabı 5-8 Kasım, İzmir.
 • Sözen , M., S. Yiğit, 1999, The Benthic Fauna and some Limnological Aspects of Lake Akşehir (Konya) (in Turkish). Tr. J. of Zoology 23 (1999) Ek Sayı 3, 829-847.
 • Şahin, Y., 1984, Bestimmungstabellen und Verbreitungen den Chironomidenlarven (Diptera) aus den Seen und den Flüssen Ost-, und Südost anatoliens (in Turkish). Anadolu Üniv. Yay. No:57, Fen-Ed.Fak. Yay.No:2, Eskişehir, 145 s.
 • Şahin, Y., 1987a, Populationsdynamik der Chironomidenlarven in den Seen Burdur Gölü, Beyşehir Gölü und Salda Gölü (in Turkish). Doğa TU Biyoloji D., 11, 2, 59-70.
 • Şahin, Y., 1987b, Chironomidenlarven und Ihre Verbreitungen in Eğridir Gölü (in Turkish). Doğa TU Zooloji D., 11, 1, 60-66.
 • Şahin, Y., 1991, Chironomidae Potamofauna of Turkey (in Turkish). TÜBİTAK, TBAG-869 nolu proje, 88s.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Taşdemir

M. Ruşen Ustaoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Taşdemir, A. ., & Ustaoğlu, M. R. . (2005). Göller Bölgesi İçsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 377-384.