Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Carassius (Cyprinidae, Pisces) species in inland waters of Western and Middle Anatolia, Southern Marmara, Thrace and Western Black Sea Regions and their distributions.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 343 - 346, 01.09.2005

Öz

It was aimed to determine of the species belonging to Carassius genus distributes in inland waters of Western Anatolia and Thrace regions and their distributions. It was known that, Carassius genus has been confusedly introduced to lakes, ponds and reservoirs together with mirror and common carps by various production stations of DSI and Ministry of Agriculture for 10 – 15 years. Some problems occur on the distribution of Carassius genus in inland waters of our country. In order to solve these problems, certain measurable and countable characters, which have important roles in systematic discrimination of the Carassius genus, of the samples collected from 18 localities were investigated. As a consequence, it was observed that the number of gill spines is one of the basic diagnostic characters. Other measurable and countable characters showed variations according to ecological features of the localities. As a result, the number of gill spines on first gill arch was approved as the basic descriptive feature and Carassius genus of the regions in question was represented by three species which were Carassius carassius, Carassius auratus and Carassius gibelio. In Pamuklu Lake, Gala Lake, Küçük Akgöl ve Taşkısığı Lake Carassius carassius; in Karın Lake Carassius auratus; in Saka Lake, Arnavut Stream, Uzungöl, Avşar Reservoir, Buldan Reservoir, Gölcük Lake, Yayla Lake and Eğirdir Lake Carassius gibelio; in Tunca River, Bulanıkdere, Işıklı Lake, Marmara Lake and Eğrigöl both Carassius auratus and Carassius gibelio were found.

Kaynakça

 • Balık, S. 1985: Taxonomical Revision and the Present Stuations of the Inland Water from Turkish Thrace, (in Turkish). Doğa Bilim Dergisi A2, 9, 2, 147-160.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı 1991. Investigation of Bioecological Characteristics Population of the Carassius carassius L., 1758 in Lake Marmara (Salihli), (in Turkish). Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım, İzmir, 43- 56.
 • Balık, İ., H. Çubuk. 1999. Selectivity of trammel nets and effect of net twine material on selectivity of trammel nets on capture of Carassius auratus (L., 1758) in Lake Eğirdir, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 6, 116-127.
 • Balık, İ., R. Özkök, H. Çubuk, R. Uysal. 2004. Investigation of Some Biological Characteristics of the Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir. Türk J. Zool. 28, 19-28.
 • Becer, Z. A., İ. Kır, H. Çubuk. 1998. Some Reproductive Characteristics of the Carassius carassius L., 1758 (Isparta-Burdur) in the Karacaören-I Dam Lake, (in Turkish). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül, Samsun, cilt II, 126-138.
 • Berg, L.S. 1964. Freshwater of the USSR and Adjacent Countries. Israel Program for Scientific Translation, Vol. II. 4th edition, p. 385-390, Jerusalem.
 • Bulut, S., F. Yılmaz, A. Alaş, M. Koyun, K. Solak. 1997. Growth Characteristics of Carassius carassius (L., 1758) in Yedigöller (Upper Porsuk Basin-Kütahya), (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 117-128.
 • Çetinkaya, O., M. Elp, F. Şen. 1999. Studies on Crucian Carp (Carassius carassius L.) Introduced into lake Nazik (Ahlat-Bitlis, TURKEY), (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül Adana, 814- 825.
 • Çubuk, H., İ. Balık, 1999. The Some Reproduction Features of Carassius carassius L. 1758 and Vimba vimba tenella Nordman 1840 Populations in Karacaören-I Dam Lake, (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 746-757.
 • Elvira, B. 2001. Identification of non-native freshwater fishes established in Europe and assessment of their potential threats to the biological diversity. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 35 p., 11 December, Strasbourg.
 • Erdem, Ü., T. Kırgız, H. Güher, C. Türeli. 1994. Some Biological Properties of Scardinius erytrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli), (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz Edirne, 122-128.
 • Geldiay, R., S. Balık. 1996. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Holopainen, I.J., W. M. Tonn, C. A. Paszkowski. 1997. Tales of two fish: the dichotomous biology of crucian carp (Carassius carassius (L.)) in northern Europe. Ann. Zool. Fennici 34: 1-22
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Özuluğ, M. 1999. A Taxonomic Study on the Fish in the Basin of Büyükçekmece Dam Lake. Tr. J. Of Zoology 23: 439-451.
 • Özuluğ, M., N. Meriç, J. Freyhof. 2004. The Distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East 31, 63-66.
 • Şaşı, H., S. Balık. 2003. The investigation of fish species in Topçam dam lake (Çine-Aydın), (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürün.Fak.Derg. (2003), 9: 46-50.
 • Yalçın, Ş. 1997. Fish Fauna of Asi River (Orontes) and Its Branch, (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 73-80.
 • Yılmaz, F., M. Koyun, A. Alaş. 1999. An Investigation on the Freshwater Resources and Fisheries Potential of Kütahya, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6, 128-135.
 • Porcellotti, S. 2001. < http ://www. ittiofauna. Org / webmuseum / pesciossei / cypriniformes / cyprinidae/ carassius/carassius.htm> (12 January 2004).

Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 343 - 346, 01.09.2005

Öz

amaçlanmıştır. Son 10-15 yıldan beri DSİ ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait çeşitli üretim istasyonlarından göl, gölet ve barajların balıklandırılmasında kullanılan Aynalı ve pullu sazanlarla birlikte Carassius cinsinin de karışık olarak aşılandığı bilinmektedir. Carassius cinsinin ülkemiz içsularındaki dağılımında bazı problemler söz konusudur. Konuya çözüm getirmek üzere, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi İçsu Balıkları bölümünde muhafaza edilen ve değişik zamanlarda 18 lokaliteden toplanmış bulunan Carassius cinsine ait örneklerin sistematik ayrımında önemli rol oynayan bazı metrik ve meristik özellikleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, Carassius türlerinin ayırımında solungaç diken sayısının temel diyagnostik özelliklerden biri olduğu görülmüştür. Diğer meristik ve metrik karakterler ise, lokalitelerin ekolojik özelliklerine bağlı olarak varyasyonlar göstermektedir. Sonuç olarak, I. solungaç yayı üzerindeki solungaç diken sayısı temel ayırt edici özellik olarak kabul edilmiş ve söz konusu bölgelerin içsularındaki Carassius genusunun Carassius carassius, Carassius auratus ve Carassius gibelio olmak üzere 3 türle temsil edildiği belirlenmiştir. Pamuklu Gölü, Gala Gölü, Küçük Akgöl ve Taşkısığı Gölü’nde Carassius carassius’un; Karın Gölü’nde Carassius auratus’un; Saka Gölü, Arnavut Deresi, Uzungöl, Avşar Baraj Gölü, Buldan Baraj Gölü, Gölcük Gölü, Yayla Gölü ve Eğirdir Gölü’nde Carassius gibelio’nun; Tunca nehri, Bulanıkdere, Işıklı Gölü, Marmara Gölü ve Eğrigöl’de ise Carassius auratus ve Carassius gibelio türlerinin her ikisinin birlikte bulunduğu anlaşılmıştır

Kaynakça

 • Balık, S. 1985: Taxonomical Revision and the Present Stuations of the Inland Water from Turkish Thrace, (in Turkish). Doğa Bilim Dergisi A2, 9, 2, 147-160.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, H. M. Sarı 1991. Investigation of Bioecological Characteristics Population of the Carassius carassius L., 1758 in Lake Marmara (Salihli), (in Turkish). Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım, İzmir, 43- 56.
 • Balık, İ., H. Çubuk. 1999. Selectivity of trammel nets and effect of net twine material on selectivity of trammel nets on capture of Carassius auratus (L., 1758) in Lake Eğirdir, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 6, 116-127.
 • Balık, İ., R. Özkök, H. Çubuk, R. Uysal. 2004. Investigation of Some Biological Characteristics of the Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir. Türk J. Zool. 28, 19-28.
 • Becer, Z. A., İ. Kır, H. Çubuk. 1998. Some Reproductive Characteristics of the Carassius carassius L., 1758 (Isparta-Burdur) in the Karacaören-I Dam Lake, (in Turkish). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül, Samsun, cilt II, 126-138.
 • Berg, L.S. 1964. Freshwater of the USSR and Adjacent Countries. Israel Program for Scientific Translation, Vol. II. 4th edition, p. 385-390, Jerusalem.
 • Bulut, S., F. Yılmaz, A. Alaş, M. Koyun, K. Solak. 1997. Growth Characteristics of Carassius carassius (L., 1758) in Yedigöller (Upper Porsuk Basin-Kütahya), (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 117-128.
 • Çetinkaya, O., M. Elp, F. Şen. 1999. Studies on Crucian Carp (Carassius carassius L.) Introduced into lake Nazik (Ahlat-Bitlis, TURKEY), (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül Adana, 814- 825.
 • Çubuk, H., İ. Balık, 1999. The Some Reproduction Features of Carassius carassius L. 1758 and Vimba vimba tenella Nordman 1840 Populations in Karacaören-I Dam Lake, (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 746-757.
 • Elvira, B. 2001. Identification of non-native freshwater fishes established in Europe and assessment of their potential threats to the biological diversity. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 35 p., 11 December, Strasbourg.
 • Erdem, Ü., T. Kırgız, H. Güher, C. Türeli. 1994. Some Biological Properties of Scardinius erytrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Hamam Lake (İğneada-Kırklareli), (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz Edirne, 122-128.
 • Geldiay, R., S. Balık. 1996. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Holopainen, I.J., W. M. Tonn, C. A. Paszkowski. 1997. Tales of two fish: the dichotomous biology of crucian carp (Carassius carassius (L.)) in northern Europe. Ann. Zool. Fennici 34: 1-22
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Özuluğ, M. 1999. A Taxonomic Study on the Fish in the Basin of Büyükçekmece Dam Lake. Tr. J. Of Zoology 23: 439-451.
 • Özuluğ, M., N. Meriç, J. Freyhof. 2004. The Distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East 31, 63-66.
 • Şaşı, H., S. Balık. 2003. The investigation of fish species in Topçam dam lake (Çine-Aydın), (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürün.Fak.Derg. (2003), 9: 46-50.
 • Yalçın, Ş. 1997. Fish Fauna of Asi River (Orontes) and Its Branch, (in Turkish). X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, Adana, 73-80.
 • Yılmaz, F., M. Koyun, A. Alaş. 1999. An Investigation on the Freshwater Resources and Fisheries Potential of Kütahya, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6, 128-135.
 • Porcellotti, S. 2001. < http ://www. ittiofauna. Org / webmuseum / pesciossei / cypriniformes / cyprinidae/ carassius/carassius.htm> (12 January 2004).
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali İlhan

Süleyman Balık

Hasan M. Sarı

M. Ruşen Ustaoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA İlhan, A. ., Balık, S. ., Sarı, H. M. ., Ustaoğlu, M. R. . (2005). Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 343-346.