Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of depth and season on catch volume of bottom gillnets employed along the Fatsa coasts of the South-eastern Black Sea

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 187 - 194, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.10

ÖzThe study was conducted along the Fatsa coasts of the South-eastern Black Sea, to investigate the effects of depth and season on catch volume of the bottom gillnet fishery. During the study, fishing was carried out using multifilament gillnets with mesh sizes of 32, 34, 36 and 38 mm in each of the four different depth strata (0-14 m, 15-29 m, 30-49 m and ≥50 m) three times per month between March 2013 and February 2014 (except for July and August), with a total of 30 gillnet hauls performed. The results of the study revealed that in all seasons whiting (Merlangius merlangus) was caught most in the 30 m and deeper water layers. However, whiting catch increased with increasing water depth. Most red mullets (Mullus barbatus) were caught in the 0-14 m depth waters during spring, winter and autumn periods, while its catch was the greatest in the 15-29 m during the summer period. Catch of this species decreased gradually with increasing water depth. Another fish species was pontic shad (Alosa immaculata) which was caught least in the shallow waters. However, during all seasons its catch increased gradually with increasing water depth up to the 30-49 m depth strata. Nevertheless, it was determined that catch volume for this species decreased in the ≥50 m level again. On the other hand, Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus) was mostly caught in the shallow waters (0-14 m and 15-29 m) during all seasons. Especially in the ≥50 m waters, no Mediterranean horse mackerel was sampled during the study. This study presents that amounts of catch for the fish species sampled were affected especially by water depth and seasons.
Destekleyen Kurum

Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü

Proje Numarası

TF-1225

Teşekkür

This study was supported by the Scientific Research Fund of Ordu University with the project his number TF-1225. I am grateful to Taner Topçu for all of his and help throughout the data collection.

Kaynakça

 • Ak, O., Kutlu, S. & Aydın, İ. (2008). Trabzon kıyılarında (Doğu Karadeniz) dip trolü ile avlanan balık faunası üzerine bir araştırma (An investigation on fish fauna by bottom trawled in Trabzon coast (east Black Sea)). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1-2), 380-388.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(2), 277-288.
 • Bingel, F., Gügü, A. C., Stepnovski, A., Niermann, U., Mutlu, E., Avşar, D., Kideyş, A. E., Uysal, Z., İşmen, A.,Genç, Y., Okur, H. & Zengin, M. (1995). Stock assessment study for Turkish Black Sea cost. Final Report, METU IMS Erdemli and FRI Trabzon, TÜBİTAK, 159 p.
 • Çiloğlu, E., Şahin, C., Gözler, A. M. & Verep, B. (2002). Mezgit balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordmann 1840) doğu Karadeniz sahillerinde vertikal dağılımı ve toplam av içindeki oranı (Vertical Distribution and ratio of whiting fish (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the total catch on the Eastern Black Sea coasts). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4), 303-309.
 • Daskalov, G. & Rätz, H-J. (2011). Assessment of Black Sea Stocks (STECF-OWP-11-06). In G. Daskalov & H-J. Rätz (Eds.), Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). JRC Scientific and Technical Reports, 213 p.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem, E. & Birinci Özdemir, Z. (2007). Dip trolü ile iki farklı derinlikte avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus N. 1840) balığının av verimi ve boy kompozisyonunun değişimi (Change of catch efficiency and size composition of whiting (Gadus merlangus euxinus N, 1840) fishing by bottom Trawl in two different Depths). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-4(5-8), 435-445.
 • Genç, Y. (2000). Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Balığının Biyoekolojik Özellikleri ve Populasyon Parametreleri ((Population parameters and bioecological properties of red mullet (Mullus barabatus ponticus, ESS, 1927) in the east Black Sea coasts of Turkey). PhD thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon, 183 p.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B. & Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti (Determination of effect of fishing effort on demersal fish stocks in the eastern Black Sea). Final report, TAGEM/IY/97/17/03/006, Fisheries Central Research Institute, Trabzon, 114 p.
 • İşmen, A. 1995. The biology and population parameters · of the whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann) in the Turkish coast of the Black Sea. Ph. D. thesis. Institute Marine Sciences-METU, Erdemli/İçel, 215 p.
 • Ivanov, L. & Beverton, R. J. H. (1985). The fisheries resources of the Mediterranean. Part II, Black Sea, FAO Studies and Reviews, No. 60, 135 p.
 • Kalaycı, F. & Yeşilçiçek, T. (2014). Effects of depth, season and mesh size on the catch and discards of whiting (Merlangius merlangus euxinus) gillnet fishery in the southern Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 449-456. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_15
 • Kara, Ö. F., Kaya, M., Benli, H. A. & Mater, S. (1991). The productivity and hydrographic properties of the trawl areas of the Middle and Eastern Black Sea. In K.C. Güven (Ed.), The Black Sea Symposium, Ecological Problems and Economical Prospects (pp. 205-222). The Black Sea Foundation, İstanbul.
 • Knudsen, S., Zengin, M. & Koçak, M.H. (2010). Identifying drivers for fishing pressure. A multidisciplinary study of trawl and sea snail fisheries in Samsun, Black Sea coast of Turkey. Ocean and Coastal Management, 53, 252-269. doi:10.1016/ j.ocecoaman. 2010. 04.008.
 • Öztaş, M. & Balık, İ. (2012). Güneydoğu Karadeniz'in üç farklı kıyısal bölgesinde (Ordu- Giresun) yapılan galsama ağları ile mezgit balığı (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) avcılığında elde edilen Cpue değerlerinin karşılaştırılması (Comparison of CPUEs for catching whiting (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) caught by gillnets from three different areas in the southeast Black Sea (Ordu-Giresun). Journal of Fisheries Sciences, 6(4), 287-296.
 • Polat, H. & Ergün, H. (2008). Karadeniz’in pelajik balıkları (Pelagic fishes of the Black Sea). YUNUS Araştırma Bülteni (YUNUS Research Bulletin, 8, 1-5.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Ivanova, P., Karpova, E., Boltachev, A., Öztürk, B. & Bat, L. (2014). Marine fishes in the Black Sea: recent conservation status. Medit. Mar. Sci., 15(2), 366-379. doi: http://dx.doi.org/ 10.12681/mms.700
 • Zengin, M. (2000). Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Kalkan (Scopthalmus maeoticus, Pallas, 1811) Balığının Biyoekolojik Özellikleri ve Populasyon Parametreleri (Population parameters and bioecolojic properties of turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) in the Black Sea coasts of Turkey). PhD thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon, 208 p.

Güneydoğu Karadeniz’in Fatsa kıyılarında kullanılan dip uzatma ağlarıyla yakalanan avın miktarı üzerine derinlik ve mevsimin etkileri

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 187 - 194, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.10

ÖzBu araştırma, dip uzatma ağlarıyla avcılıkta derinlik ve mevsimin av miktarı üzerine etkisini araştırmak için Güneydoğu Karadeniz'in Fatsa kıyılarında yürütülmüştür. Araştırmada, dört farklı derinlik katmanında (0-14 m, 15-29 m, 30-49 m ve ≥50 m) 32, 34, 36 ve 38 mm göz açıklığında multifilament uzatma ağları ile avcılık denemesi yapılmıştır. Avcılık denemeleri, Mart 2013 ile Şubat 2014 arasında ayda üç kez (Temmuz ve Ağustos hariç) tekrarlanmıştır. Araştırmanın sonuçları en fazla mezgit balığı (Merlangius merlangus)' nın yıl boyunca 30 m ve daha derin su katmanlarında yakalandığını ortaya koymuştur. Artan su derinliğiyle mezgit av miktarı da artmıştır. En fazla barbunya balığı (Mullus barbatus) ise ilkbahar, kış ve sonbahar mevsimlerinde 0-14 m derinlikte yakalanırken, yaz mevsiminde ise 15-29 m derinlik katmanında yakalanmıştır. Bu türün av miktarı, artan su derinliği ile kademeli olarak azalmıştır. Diğer balık türlerinden tirsi (Alosa immaculata) en az sığ sularda yakalanmıştır. Bu türün av miktarı yıl boyunca, sığ sulardan 30-49 m derinlik tabakasına kadar artan su derinliği ile kademeli olarak artmıştır. Bununla birlikte, bu türün av miktarı 50 m daha derin sularda tekrar azalmıştır. Diğer taraftan, yıl boyunca en fazla istavrit balığı (Trachurus mediterraneus) sığ sularda (0-14 m ve 15-29 m) avlanmıştır. Özellikle 50 m ve daha derin sularda bu türe rastlanmamıştır. Bu araştırmanın sonuçları, avlanan balık türleri için av miktarlarının su derinliği ve mevsimlerden etkilendiğini ortaya koymuştur. 
Proje Numarası

TF-1225

Kaynakça

 • Ak, O., Kutlu, S. & Aydın, İ. (2008). Trabzon kıyılarında (Doğu Karadeniz) dip trolü ile avlanan balık faunası üzerine bir araştırma (An investigation on fish fauna by bottom trawled in Trabzon coast (east Black Sea)). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1-2), 380-388.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(2), 277-288.
 • Bingel, F., Gügü, A. C., Stepnovski, A., Niermann, U., Mutlu, E., Avşar, D., Kideyş, A. E., Uysal, Z., İşmen, A.,Genç, Y., Okur, H. & Zengin, M. (1995). Stock assessment study for Turkish Black Sea cost. Final Report, METU IMS Erdemli and FRI Trabzon, TÜBİTAK, 159 p.
 • Çiloğlu, E., Şahin, C., Gözler, A. M. & Verep, B. (2002). Mezgit balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordmann 1840) doğu Karadeniz sahillerinde vertikal dağılımı ve toplam av içindeki oranı (Vertical Distribution and ratio of whiting fish (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the total catch on the Eastern Black Sea coasts). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4), 303-309.
 • Daskalov, G. & Rätz, H-J. (2011). Assessment of Black Sea Stocks (STECF-OWP-11-06). In G. Daskalov & H-J. Rätz (Eds.), Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). JRC Scientific and Technical Reports, 213 p.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem, E. & Birinci Özdemir, Z. (2007). Dip trolü ile iki farklı derinlikte avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus N. 1840) balığının av verimi ve boy kompozisyonunun değişimi (Change of catch efficiency and size composition of whiting (Gadus merlangus euxinus N, 1840) fishing by bottom Trawl in two different Depths). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-4(5-8), 435-445.
 • Genç, Y. (2000). Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Balığının Biyoekolojik Özellikleri ve Populasyon Parametreleri ((Population parameters and bioecological properties of red mullet (Mullus barabatus ponticus, ESS, 1927) in the east Black Sea coasts of Turkey). PhD thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon, 183 p.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B. & Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti (Determination of effect of fishing effort on demersal fish stocks in the eastern Black Sea). Final report, TAGEM/IY/97/17/03/006, Fisheries Central Research Institute, Trabzon, 114 p.
 • İşmen, A. 1995. The biology and population parameters · of the whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann) in the Turkish coast of the Black Sea. Ph. D. thesis. Institute Marine Sciences-METU, Erdemli/İçel, 215 p.
 • Ivanov, L. & Beverton, R. J. H. (1985). The fisheries resources of the Mediterranean. Part II, Black Sea, FAO Studies and Reviews, No. 60, 135 p.
 • Kalaycı, F. & Yeşilçiçek, T. (2014). Effects of depth, season and mesh size on the catch and discards of whiting (Merlangius merlangus euxinus) gillnet fishery in the southern Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 449-456. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_15
 • Kara, Ö. F., Kaya, M., Benli, H. A. & Mater, S. (1991). The productivity and hydrographic properties of the trawl areas of the Middle and Eastern Black Sea. In K.C. Güven (Ed.), The Black Sea Symposium, Ecological Problems and Economical Prospects (pp. 205-222). The Black Sea Foundation, İstanbul.
 • Knudsen, S., Zengin, M. & Koçak, M.H. (2010). Identifying drivers for fishing pressure. A multidisciplinary study of trawl and sea snail fisheries in Samsun, Black Sea coast of Turkey. Ocean and Coastal Management, 53, 252-269. doi:10.1016/ j.ocecoaman. 2010. 04.008.
 • Öztaş, M. & Balık, İ. (2012). Güneydoğu Karadeniz'in üç farklı kıyısal bölgesinde (Ordu- Giresun) yapılan galsama ağları ile mezgit balığı (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) avcılığında elde edilen Cpue değerlerinin karşılaştırılması (Comparison of CPUEs for catching whiting (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) caught by gillnets from three different areas in the southeast Black Sea (Ordu-Giresun). Journal of Fisheries Sciences, 6(4), 287-296.
 • Polat, H. & Ergün, H. (2008). Karadeniz’in pelajik balıkları (Pelagic fishes of the Black Sea). YUNUS Araştırma Bülteni (YUNUS Research Bulletin, 8, 1-5.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Ivanova, P., Karpova, E., Boltachev, A., Öztürk, B. & Bat, L. (2014). Marine fishes in the Black Sea: recent conservation status. Medit. Mar. Sci., 15(2), 366-379. doi: http://dx.doi.org/ 10.12681/mms.700
 • Zengin, M. (2000). Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarındaki Kalkan (Scopthalmus maeoticus, Pallas, 1811) Balığının Biyoekolojik Özellikleri ve Populasyon Parametreleri (Population parameters and bioecolojic properties of turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) in the Black Sea coasts of Turkey). PhD thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon, 208 p.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmet Balik 0000-0003-2168-8572

Proje Numarası TF-1225
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 25 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Balik, İ. (2020). Effects of depth and season on catch volume of bottom gillnets employed along the Fatsa coasts of the South-eastern Black Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(2), 187-194. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.10