Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of different protein sources on protease activity of northern pike, Esox lucius Linneaus 1758, juvenile

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 135 - 138, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.03

Öz

The aim of the study is to determine the inhibitory effect of different protein sources on protease activity of Northern pike, E. lucius, during larval ontogeny. For this purpose, Northern pike were fed from yolk sac absorption until 21 days after hatching (DAH). At that point, larvae were sampled on 7, 14 and 21 DAH days and the activity of enzyme was analyzed in vitro. In the study, two different fish meal, chicken meal, krill meal, corn gluten, soybean protein concentrate, soybean meal and dried distillers grains with solubles were tested. Fish meal-I showed the lowest effect (7.53 %) on 7 DAH larvae. Moreover, chicken meal has the highest inhibitory effect on the proteases in the first week (68.27%). In the following period (DAH 14), although the inhibition ratio dramatically increased in all ingredients, fish meal-I has still the lowest effect on proteolytic activity (55.66%). In the same period, the highest effect was obtained from krill (82.28 %) and chicken meals (86.73 %), respectively. Then, there was no statistical difference between fish meal-I, fish meal-II and corn gluten in the 21 DAH and relatively lower than the others (p>0.05). Additionally, chicken meal again has the highest effect on juveniles with the ratio 89.27 %. As a result, the increase of proteolytic activity was notably increased in 7-14-21 DAH, however, it is concluded that feeding larvae and juveniles with live prey is still suggested to get better result for such a carnivorous species culture.

Destekleyen Kurum

Hatay Mustafa Kemal University Scientific Projects Department

Proje Numarası

16792

Teşekkür

Special thanks to Francisco Javier MOYANO for sharing enzyme analyze methods and for future project ideas. The present work was supported from Mustafa Kemal University Scientific Projects Department with the project number 16792

Kaynakça

 • Alarcon, F.J., Moyano, F.J., Diaz, M., Fernandez-Diaz, C. & Yufera, M. (1999). Optimization of the protein fraction of microcapsules used in feeding of marine fish larvae using in vitro digestibility techniques. Aquaculture Nutrition (5), 107-113. DOI:10.1046/j.1365-2095.1999.00093.x
 • Alptekin, C. & Gökçek, K. (2016). Balık yemlerinde kullanılan farklı protein kaynaklarının Sibirya mersini, Acipencer baerii Brandt 1869, juvenillerinin proteaz aktivitesi üzerine etkileri. Yunus Araştırma Bülteni, (3), 201-207. [in Turkish]
 • Garcia-Carreno, F.L. (1996). Proteinase inhibitors. Trends Food Scienci Technology, 7, 197-204.
 • Gökçek, K., Szabo, T., Alptekin, C., Kurt, R., Töre, Y. & Urbanyi, B. (2016). A Preliminary Study on Protease Activity of Russian Sturgeon, Acipencer gueldenstaedtii Brandt&Ratzenburg, 1833, at Early Life Stages. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 1025-1029. DOI:10.4194/1303-2712-v16_4_29
 • Gökçek, K., Naz, M., Szabo, T. & Urbanyi, B. (2012). A Preliminary Study on Protease Activity of the Northern Pike (Esox lucius L. 1758) Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 947-950. DOI:10.4194/1303-2712-v12_4_22
 • Halver, J.E. & Hardy, R.W. (2002). Fish Nutrition. Academic Press, USA, 143 pp.
 • Hazman, B. & Gökçek, K. (2014). The Effect of Different First Feeds on Proteolitic Activity of the Northern Pike, Esox lucius Linneaus 1758, Post-Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 875-878. DOI:10.4194/1303-2712-v14_4_04
 • Kucska, B., Müller, T., Sar, J., Bodis, M. & Bercsenyi, M. (2005). Successful growth of pike fingerlings (Esox lucius L.) on pellet at artifcial condition. Aqauculture, 246, 227-230. DOI:10.1016/j.aquaculture.2005.01.013
 • Kucska, B., Pal, L., Müler, T., Bodis, M., Bartos, A., Wagner, L., Husvth, F. & Bercsenyi, M. (2006). Changing of fat content and fatty acid profile of reared pike (Esox lucius) fed two different diets. Aquaculture Research, 37, 96-101. DOI:10.1111/j.1365-2109.2005.01402.x
 • Kurt, R. & Gökçek, K. (2018). Farklı Protein Kaynaklarının Çuka Mersini, Acipenser ruthenus Linnaeus 1758, Juvenillerinde Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. Limnofish, 4(1), 1-5. DOI:10.17216/limnofish.325726
 • Segner, H. & Rosch, R. (1998). Ontogeny of digestive functions and metabolic functions in Coregonus lauaretus. Archive fur Hydrobiology Special Issues Adv. Limnol., 50, 1–14.
 • Sanz, A., Llorente, J.L., Furne, M., Ostos-Garrido, V., Carmona, R., Domezain, A. & Hidalgo, M.C. (2011). Digestive enzymes during ontogeny of the sturgeon Acipencer naccarii: intestine and pancreas development. Journal of Appllied Ichthyology., 27, 1139-1146. DOI:10.1111/j.1439-0426.2011.01864.x
 • Szabo, T. (2008). Use of Carbopol resin fro carp pitiuitary administration improves the fertilization percentage of northern pike (Esox lucius L.) eggs in commercial hacheries. Hydrobiologia, 601, 91-97. DOI:10.1007/s10750-007-9269-9
 • Töre. Y., Gökçek. K., Alptekin. C., Szabo. T. & Urbanyi. B. (2014). Turna, Esox lucius Linneaus 1758, balığı larvalarının proteaz aktivitesi üzerine ticari yem hammaddelerinin inhibisyon etkilerinin tespiti. In H. Akgün (Eds.). Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu (pp. 228-229). Elazığ, Turkey, 456 pp. [in Turkish]
 • Walter., H.E. (1984). Proteinases: methods with hemoglobin, casein and azocoll as sub-strates, Methods of Enzymatic Analysis, 5: 270-277.
 • Zambonino Infante, J.L. & Cahu, C.L. (2001). Ontogeny of the gastrointestinal tract of marine fish larvae. Comperative Biochemical Physiology. C, 130, 477-487. DOI:10.1016/S1532-0456(01)00274-5

Farklı protein kaynaklarının turna, Esox lucius Linneaus 1758, jüvenillerinin proteaz aktivitesi üzerine etkisi

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 135 - 138, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.03

Öz

Bu çalışmanın amacı, farklı protein kaynaklarının turna balığının larval gelişimi sırasında sindirim enzimlerinden proteaz enzimlerini inhibe edici etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, Turna balığı, E. lucius, larvaları yumurtadan çıkıştan itibaren 21. günün sonuna kadar beslenmişlerdir. Bu noktada, besleme yapılan larvalardan 7, 14 ve 21. günlerde örnekler alınarak in vitro enzim aktiviteleri tespit edilmiştir. Çalışmada, protein kaynağı olarak iki farklı balık unu, tavuk unu, krill unu, mısır glüteni, soya protein konsantresi, soya unu ve damıtılmış tahıl test edilmiştir. Yedinci günde, en düşük etki balık unu-I grubunda tespit edilmiştir (% 7,53). Ayrıca, tavuk unu ilk hafta en yüksek durdurucu etkiyi göstermiştir (% 68,27). Bunu takip eden dönemde (14. gün), tüm hammaddelerin durdurucu etkisi dramatik bir şekilde artmış olsa da, proteolitik aktivite üzerindeki en düşük etki yine balık unu-I grubunda görülmüştür (% 55,66). Aynı dönem içerisinde, en yüksek etki krill ve tavuk ununda tespit edilmiştir (sırasıyla, %82,28 ve 86,73). Ardından, 21. günde ise balık unu-I, balık unu-II ve mısır gluteni arasında herhangi bir istatistiki fark bulunmamıştır (p>0.05). Bunun yanında, tavuk unu bu dönemde de enzim aktivitesini durdurucu en yüksek etkiye sahip olmuştur (% 89,27). Sonuç olarak, 7- 14 ve 21. günlerde proteolitik aktivitenin belirgin artış göstermesi ile birlikte, bu türden karnivor balıkların larva ve juvenil boylarının beslenmesi sırasında canlı yemlerin kullanılmasının daha başarılı gelişim sonuçlarını ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Proje Numarası

16792

Kaynakça

 • Alarcon, F.J., Moyano, F.J., Diaz, M., Fernandez-Diaz, C. & Yufera, M. (1999). Optimization of the protein fraction of microcapsules used in feeding of marine fish larvae using in vitro digestibility techniques. Aquaculture Nutrition (5), 107-113. DOI:10.1046/j.1365-2095.1999.00093.x
 • Alptekin, C. & Gökçek, K. (2016). Balık yemlerinde kullanılan farklı protein kaynaklarının Sibirya mersini, Acipencer baerii Brandt 1869, juvenillerinin proteaz aktivitesi üzerine etkileri. Yunus Araştırma Bülteni, (3), 201-207. [in Turkish]
 • Garcia-Carreno, F.L. (1996). Proteinase inhibitors. Trends Food Scienci Technology, 7, 197-204.
 • Gökçek, K., Szabo, T., Alptekin, C., Kurt, R., Töre, Y. & Urbanyi, B. (2016). A Preliminary Study on Protease Activity of Russian Sturgeon, Acipencer gueldenstaedtii Brandt&Ratzenburg, 1833, at Early Life Stages. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 1025-1029. DOI:10.4194/1303-2712-v16_4_29
 • Gökçek, K., Naz, M., Szabo, T. & Urbanyi, B. (2012). A Preliminary Study on Protease Activity of the Northern Pike (Esox lucius L. 1758) Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 947-950. DOI:10.4194/1303-2712-v12_4_22
 • Halver, J.E. & Hardy, R.W. (2002). Fish Nutrition. Academic Press, USA, 143 pp.
 • Hazman, B. & Gökçek, K. (2014). The Effect of Different First Feeds on Proteolitic Activity of the Northern Pike, Esox lucius Linneaus 1758, Post-Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 875-878. DOI:10.4194/1303-2712-v14_4_04
 • Kucska, B., Müller, T., Sar, J., Bodis, M. & Bercsenyi, M. (2005). Successful growth of pike fingerlings (Esox lucius L.) on pellet at artifcial condition. Aqauculture, 246, 227-230. DOI:10.1016/j.aquaculture.2005.01.013
 • Kucska, B., Pal, L., Müler, T., Bodis, M., Bartos, A., Wagner, L., Husvth, F. & Bercsenyi, M. (2006). Changing of fat content and fatty acid profile of reared pike (Esox lucius) fed two different diets. Aquaculture Research, 37, 96-101. DOI:10.1111/j.1365-2109.2005.01402.x
 • Kurt, R. & Gökçek, K. (2018). Farklı Protein Kaynaklarının Çuka Mersini, Acipenser ruthenus Linnaeus 1758, Juvenillerinde Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. Limnofish, 4(1), 1-5. DOI:10.17216/limnofish.325726
 • Segner, H. & Rosch, R. (1998). Ontogeny of digestive functions and metabolic functions in Coregonus lauaretus. Archive fur Hydrobiology Special Issues Adv. Limnol., 50, 1–14.
 • Sanz, A., Llorente, J.L., Furne, M., Ostos-Garrido, V., Carmona, R., Domezain, A. & Hidalgo, M.C. (2011). Digestive enzymes during ontogeny of the sturgeon Acipencer naccarii: intestine and pancreas development. Journal of Appllied Ichthyology., 27, 1139-1146. DOI:10.1111/j.1439-0426.2011.01864.x
 • Szabo, T. (2008). Use of Carbopol resin fro carp pitiuitary administration improves the fertilization percentage of northern pike (Esox lucius L.) eggs in commercial hacheries. Hydrobiologia, 601, 91-97. DOI:10.1007/s10750-007-9269-9
 • Töre. Y., Gökçek. K., Alptekin. C., Szabo. T. & Urbanyi. B. (2014). Turna, Esox lucius Linneaus 1758, balığı larvalarının proteaz aktivitesi üzerine ticari yem hammaddelerinin inhibisyon etkilerinin tespiti. In H. Akgün (Eds.). Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu (pp. 228-229). Elazığ, Turkey, 456 pp. [in Turkish]
 • Walter., H.E. (1984). Proteinases: methods with hemoglobin, casein and azocoll as sub-strates, Methods of Enzymatic Analysis, 5: 270-277.
 • Zambonino Infante, J.L. & Cahu, C.L. (2001). Ontogeny of the gastrointestinal tract of marine fish larvae. Comperative Biochemical Physiology. C, 130, 477-487. DOI:10.1016/S1532-0456(01)00274-5
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemil Kaya Gökçek 0000-0002-7837-8009

Tamás Szabó 0000-0002-3843-4811

Cüneyt Suzer 0000-0003-3535-2236

Proje Numarası 16792
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 30 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gökçek, C. K., Szabó, T., & Suzer, C. (2020). Effect of different protein sources on protease activity of northern pike, Esox lucius Linneaus 1758, juvenile. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(2), 135-138. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.03