PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The infection of Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) in some of the aquarium fishes (Poecilidae) in Mersin district.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 2, - , 01.06.2006

Öz

Kaynakça

 • Alpbaz, A., 1984. Aquarium Techniques and Aquarium Fish Book, (in Turkish). Acargil Matbaası, İzmir, 163-193.
 • Bassler, G., 1996. Bildatlas der Fishkrankheiten In Sübwasseraquarium Weltbild Verlag Gmblt, Augsburg, 267 .
 • Bauer, O.N., 1959. Parasites of Freshwater Fishes and the Biological Basis for Their Control. Bulletin of the State Scientific Research, Institute Lake and River Fish 49, 236.
 • Bauer, O.N.,1969. Key to the Parasites of Freshwater Fauna of the USSR, Vol.1 Leningrad, 428 .
 • Bykhoskaya-Pavlovskaya, IE., 1962. Key to Parasites of the Freshwater Fishes of the U.S.S.R. Transl. Birrow A. ve Cale, Z.S.1964 Israel Prog. for Scientific Trans. Jerusalem , 613.
 • Cengizler, İ., 2000. Lecture Book of Fish Diseases (in Turkish). Çukurova Üniv. Su Ürünleri Yayınları Yay. No: 7, 136.
 • Ekingen, G., 1983. Freshwater Fishes Parasites (in Turkish). Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları No:1 Fırat Üniv. Basımevi, 253.
 • Fryer, G., 1961. The Parasitic Copepoda and Branchiura of The Fishes of Lake Victoria and The Victoria Nile. Proc .Zool. Soc., 137: 41-60. Biology and Distributin. Journ. Zool. 156:45-95.
 • Fryer, G., 1982. The Parasitıc Copepoda and Brachiura of British Freshwater Fishes, A Handbook and Key, No: 46 1-87.
 • Koyuncu, E.C., 2002. Histopathology, Effects, Incidence and Determination of Ectoparasites on Aquarium (Cyprinidae and Poecilidae) In some The Fish farming and Their Control (in Turkish) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Ph.D.Thesis), 114 p .
 • Putz, R.E. & J.T .Bowen, 1964. Parasites of Freshwater Fishes. IV. Miscellaneous The anchor Parasite (Lernaea cprinacea) and related species. United States Fish and Wildlife Service Fish Disease Leaflet 575: 1-4.
 • Robinson, J. and A. Avenant- Oldewage., 1996. Aspect of The Morphology of The Parasitic Copepod Lernaea cyrinacea (Linnaeus, 1758) and Notes on Its Distribution in Africa. Crustaceana 69: 610-626. Schaperclaus, W. 1992. Fish Diseseas. Third Edition, Akadamie Verlag , 1-707.
 • Treves-Brown, K.M., 2000. Applied Fish Pharmacology, Puplished by Kluwer Academic Puplishers, 1- 300.
 • Tonguthaı, K., 1997. Control of Freshwater Fish Parasites: A Southeast Asian Perspective, International Journal for Parasitology, Vol.27, No.10,1185- 1191.
 • Woo, P. T. K. 1995. Fish Diseases and Disorders. Volume 1, Protozoan and Metazoan Infections. 415-446.

Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (POECİLİDAE)'nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 2, - , 01.06.2006

Öz

Bu araştırma Nisan - Ağustos 2002 tarihleri arasında Mersin Bölgesi’nde bir akvaryum işletmesinde Poecilidae familyasına ait balıklarda görülen ani ölümlerin nedenini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Balıkların deri, yüzgeç ve solungaç dokularından alınan parazitler laboratuvarda incelenmesi sonucunda ölümlere neden olan etmenin Lernaea cyprinacea (Linnaeus, 1758) olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada 110 adet balık incelenmiş olup, bunlardan 49 adetinin parazit ile enfeste olduğu saptanmıştır. Ayrıca parazitin morfolojik özellikleri ve balıklarda oluşturduğu semptomlar incelenmiştir. Balıklar Kloramin T (10 ppm / 1 saat / 3 gün) kullanılarak tedavi edilmiştir

Kaynakça

 • Alpbaz, A., 1984. Aquarium Techniques and Aquarium Fish Book, (in Turkish). Acargil Matbaası, İzmir, 163-193.
 • Bassler, G., 1996. Bildatlas der Fishkrankheiten In Sübwasseraquarium Weltbild Verlag Gmblt, Augsburg, 267 .
 • Bauer, O.N., 1959. Parasites of Freshwater Fishes and the Biological Basis for Their Control. Bulletin of the State Scientific Research, Institute Lake and River Fish 49, 236.
 • Bauer, O.N.,1969. Key to the Parasites of Freshwater Fauna of the USSR, Vol.1 Leningrad, 428 .
 • Bykhoskaya-Pavlovskaya, IE., 1962. Key to Parasites of the Freshwater Fishes of the U.S.S.R. Transl. Birrow A. ve Cale, Z.S.1964 Israel Prog. for Scientific Trans. Jerusalem , 613.
 • Cengizler, İ., 2000. Lecture Book of Fish Diseases (in Turkish). Çukurova Üniv. Su Ürünleri Yayınları Yay. No: 7, 136.
 • Ekingen, G., 1983. Freshwater Fishes Parasites (in Turkish). Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları No:1 Fırat Üniv. Basımevi, 253.
 • Fryer, G., 1961. The Parasitic Copepoda and Branchiura of The Fishes of Lake Victoria and The Victoria Nile. Proc .Zool. Soc., 137: 41-60. Biology and Distributin. Journ. Zool. 156:45-95.
 • Fryer, G., 1982. The Parasitıc Copepoda and Brachiura of British Freshwater Fishes, A Handbook and Key, No: 46 1-87.
 • Koyuncu, E.C., 2002. Histopathology, Effects, Incidence and Determination of Ectoparasites on Aquarium (Cyprinidae and Poecilidae) In some The Fish farming and Their Control (in Turkish) Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Ph.D.Thesis), 114 p .
 • Putz, R.E. & J.T .Bowen, 1964. Parasites of Freshwater Fishes. IV. Miscellaneous The anchor Parasite (Lernaea cprinacea) and related species. United States Fish and Wildlife Service Fish Disease Leaflet 575: 1-4.
 • Robinson, J. and A. Avenant- Oldewage., 1996. Aspect of The Morphology of The Parasitic Copepod Lernaea cyrinacea (Linnaeus, 1758) and Notes on Its Distribution in Africa. Crustaceana 69: 610-626. Schaperclaus, W. 1992. Fish Diseseas. Third Edition, Akadamie Verlag , 1-707.
 • Treves-Brown, K.M., 2000. Applied Fish Pharmacology, Puplished by Kluwer Academic Puplishers, 1- 300.
 • Tonguthaı, K., 1997. Control of Freshwater Fish Parasites: A Southeast Asian Perspective, International Journal for Parasitology, Vol.27, No.10,1185- 1191.
 • Woo, P. T. K. 1995. Fish Diseases and Disorders. Volume 1, Protozoan and Metazoan Infections. 415-446.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

C. Erkin KOYUNCU


A. Erdem DÖNMEZ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KOYUNCU, C. E. ., & DÖNMEZ, A. E. . (2006). Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (POECİLİDAE)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2).