PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Foraging patterns to different food types of the gilthead seabream (Sparus aurata) and use in aquaculture.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 2, 187 - 193, 01.06.2006

Öz

Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Farklı Yemlere Olan Atak Modelleri ve Yetiştiricilikte Kullanımı.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 2, 187 - 193, 01.06.2006

Öz

Bu çalışmada, çipura (Sparus aurata) balıklarının besin alış modelleri, farklı yem tiplerine göre tüketme istekleri, yüzme hızları ve yüzme aktiviteleri incelenmiştir. Denemede karma ve taze yem tipleri kullanılmıştır. Balıkların besin alış modeli, yüzme hızı ve yüzme aktivitesi video kamera görüntüleme tekniği kullanılarak tespit edilmiştir. Besin tüketimleri esnasında yapılan yüzme hızı ölçümlerinde, akvaryum ortamında karma yemle besleme anında yüzme hızları ortalama olarak 1,6±0,63 boy/sn, taze yem grubunda ise bu oran ortalama 1,77±0,54 boy/sn olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte, tank ortamında karma yemle besleme anında ortalama yüzme hızı 5,65±0,25 boy/sn, taze yemle besleme anında ise ortalama 5,40±0,22 boy/sn hesaplanmıştır. Yemlerin tüketilme isteklerinin belirlenmesinde, akvaryum gruplarında ve tank gruplarında yüzme hızlarına bağlı olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir (p

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih BAŞARAN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BAŞARAN, F. . (2006). Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Farklı Yemlere Olan Atak Modelleri ve Yetiştiricilikte Kullanımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 187-193.