BibTex RIS Kaynak Göster

Some physico-chemical properties of lake Karagöl (Erzin-Hatay).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 155 - 161, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Boyd, C. E., 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture, Auburn, AL: Auburn University. Alabama Agricultural Experiment Station. Pres. 482 p.
 • Boyd, C. E. and Tucker, C. S.,1992. Water quality and pond soil analyses for Aquaculture Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University, Alabama, USA.
 • Boyd, C. E., Tucker, C. S., 1998. Pond Aquaculture Water Quality Management. Kluwer Academic Publishers. 700p.
 • Harper, D., 1992. Freshwaters Principles, Problems and Restoration. Chapmen & Hall.78p.
 • Henry, R., Tundisi, J. G., and Curi, P. R., 1984. Effects of Phosphorus and Nitrogen Enrichment on the Phytoplankton in a tropical Reservoir. Hydrobiologia, 118,177-85.
 • Hutchinson, G. E., 1944. Nitrogen in the Biogeochemistry of the Atmosphere. American Scientist, 86,201-14
 • Steel, R. G. D. and Torrie, J. H., 1960. Principles and procedures of statistics. McGraw-Hill Book Company, New York, USA.
 • Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2001. A Sodium-Nitrate-Based, Water-Soluble, Granular Fertilizer for Sport Fish Ponds, North American Journal of Aquaculture, 63, 328-322.
 • Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2003. A Reassessment of Nitrogen Fertilization for Sunfish Ponds, Journal of World Aquaculture Society, 34, No. 4:505-511.
 • Tepe, Y., Mutlu E., ve Türkmen A.,2004. Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi No. 6:77-88.
 • Tommasso, J. R., 1994. The toxicity of nitrogenous wastes to aquaculture animals. Rewiews of Fisheries Science 2:291-314.
 • Wetzel, R. G., 1975. Limnology. Philadelphia, PA:W. B. Saunders Company.
 • Zalidis, G, Stamatiadis, S., Takavakoglou V., Eskridge, K., Misopolinos, N., 2002. Impacts of Agricultural Practices on Soil and Water Quality in the Mediterranean Region and Proposed Assessment Methodology. Agriculture, Ecosystems and Environment 88:137-146.

Karagöl'ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 155 - 161, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada Hatay ili Erzin ilçesi Gökdere yaylasında bulunan; yüzölçümü 0,15 km2, deniz’den yüksekliği 273 m, yağmur ve kar suları ile beslenen ayrıca doğal bir göl olan Karagöl’ün su kalitesi özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya Mayıs 2003’te başlanmış olup su örneklerinde su kalitesi parametrelerinden pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, tuzluluk, kimyasal oksijen ihtiyacı(KOİ), toplam alkalinite ve sertlik, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, sülfit, sülfat, klor, potasyum, sodyum, silisyum ve askıda katı madde (AKM) analizleri 12 ay boyunca aylık olarak yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Karagöl’ün mevcut su kalitesi durumu ve su kalitesi parametrelerinin aylara göre değişimleri belirlenmiş olup kış aylarında kar sularının göle karışmasıyla su sıcaklığının düştüğü ve aynı zamanda oksijen miktarının arttığı; alkalinite ve sertliğin yıl boyunca yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu görülmüştür. Sonuç olarak gölün alabalık yetiştiriciliği için uygun olmadığı ancak sazan, tilapya gibi ılıman su türleri için uygun olduğu belirlenmiştir

Kaynakça

 • Boyd, C. E., 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture, Auburn, AL: Auburn University. Alabama Agricultural Experiment Station. Pres. 482 p.
 • Boyd, C. E. and Tucker, C. S.,1992. Water quality and pond soil analyses for Aquaculture Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University, Alabama, USA.
 • Boyd, C. E., Tucker, C. S., 1998. Pond Aquaculture Water Quality Management. Kluwer Academic Publishers. 700p.
 • Harper, D., 1992. Freshwaters Principles, Problems and Restoration. Chapmen & Hall.78p.
 • Henry, R., Tundisi, J. G., and Curi, P. R., 1984. Effects of Phosphorus and Nitrogen Enrichment on the Phytoplankton in a tropical Reservoir. Hydrobiologia, 118,177-85.
 • Hutchinson, G. E., 1944. Nitrogen in the Biogeochemistry of the Atmosphere. American Scientist, 86,201-14
 • Steel, R. G. D. and Torrie, J. H., 1960. Principles and procedures of statistics. McGraw-Hill Book Company, New York, USA.
 • Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2001. A Sodium-Nitrate-Based, Water-Soluble, Granular Fertilizer for Sport Fish Ponds, North American Journal of Aquaculture, 63, 328-322.
 • Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2003. A Reassessment of Nitrogen Fertilization for Sunfish Ponds, Journal of World Aquaculture Society, 34, No. 4:505-511.
 • Tepe, Y., Mutlu E., ve Türkmen A.,2004. Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi No. 6:77-88.
 • Tommasso, J. R., 1994. The toxicity of nitrogenous wastes to aquaculture animals. Rewiews of Fisheries Science 2:291-314.
 • Wetzel, R. G., 1975. Limnology. Philadelphia, PA:W. B. Saunders Company.
 • Zalidis, G, Stamatiadis, S., Takavakoglou V., Eskridge, K., Misopolinos, N., 2002. Impacts of Agricultural Practices on Soil and Water Quality in the Mediterranean Region and Proposed Assessment Methodology. Agriculture, Ecosystems and Environment 88:137-146.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın Tepe

Alpaslan Ateş

Ekrem Mutlu

Yalçın Töre

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tepe, Y. ., Ateş, A. ., Mutlu, E. ., Töre, Y. . (2006). Karagöl’ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 155-161.