PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Water quality of Hasan stream (Erzin-Hatay) and its montly variations.

Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1, 149 - 154, 01.03.2006

Öz

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri.

Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1, 149 - 154, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada, kaynağı Osmaniye ili sınırları içerisinde olan ve sık ormanlık alandan geçerek Hatay ili Dörtyol ilçesinde İskenderun körfezine dökülen Dörtyol ve Payas ilçelerinin içme suyunu karşılayan Hasan Çayı’nın bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Mayıs 2003’te başlanmış olup su kalitesi parametrelerinden pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, tuzluluk, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam alkalinite ve sertlik, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, sülfit, sülfat, klor, potasyum, sodyum, silisyum ve askıda katı madde (AKM) değerleri 12 ay boyunca aylık olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Hasan Çayı su kalitesi parametrelerinin aylara göre değişimleri belirlenmiş olup ayrıca mevcut su kalitesi durumu alabalık gibi soğuk su türlerinin yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmüştür

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın TEPE Bu kişi benim


Alpaslan ATEŞ Bu kişi benim


Ekrem MUTLU Bu kişi benim


Yalçın TÖRE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tepe, Y. , Ateş, A. , Mutlu, E. & Töre, Y. (2006). Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (1) , 149-154 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5014/67961