BibTex RIS Kaynak Göster

Water quality of Hasan stream (Erzin-Hatay) and its montly variations.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 149 - 154, 01.03.2006

Öz

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 149 - 154, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada, kaynağı Osmaniye ili sınırları içerisinde olan ve sık ormanlık alandan geçerek Hatay ili Dörtyol ilçesinde İskenderun körfezine dökülen Dörtyol ve Payas ilçelerinin içme suyunu karşılayan Hasan Çayı’nın bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Mayıs 2003’te başlanmış olup su kalitesi parametrelerinden pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, tuzluluk, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam alkalinite ve sertlik, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, sülfit, sülfat, klor, potasyum, sodyum, silisyum ve askıda katı madde (AKM) değerleri 12 ay boyunca aylık olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Hasan Çayı su kalitesi parametrelerinin aylara göre değişimleri belirlenmiş olup ayrıca mevcut su kalitesi durumu alabalık gibi soğuk su türlerinin yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmüştür

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın Tepe

Alpaslan Ateş

Ekrem Mutlu

Yalçın Töre

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tepe, Y. ., Ateş, A. ., Mutlu, E. ., Töre, Y. . (2006). Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 149-154.