PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

(Bacillariophyta) in 10nM Fe(III) concentration.

Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1, 141 - 144, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Boyd, C.E. 1979. Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Auburn University Agricultural Experiment Station.
 • Coale, K.H., Johnson, K.S., Fitzwater, S.E., Gordon, R.M., Tanner, S., Chavez, F.P., Ferioli, L., Sakamoto, C., Rogers, P., Millero, F., Steinberg, P., Nightingale, P., Cooper, D., Cochln, W.P., Landry, M. R., Constantinou, J., Rollwagen, G., Traswina, A., Kuela., R., 1996. A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in the equatorial Pacific Ocean. Nature, 383; 495- 501.
 • Anderson, M.A. and Morel, F.M., 1982. The influence of aqueous iron chemistry on the uptaka of iron by the coastal diatom Thalassiosira weissflogii. Limnol. Oceanogr., 27:789-813.
 • Geringa, L.J.A., De Baar, H.J.W., Timmermans., 2000. A comparison of iron limitation of phytoplankton in natural aceanic waters and laboratory media conditioned with EDTA. Marine Chemistry., 68; 335-346.
 • Guillard, R.R.L., 1973. Division Rates in Handbook of Phycological methods (J. R. ETEIN editör). Culture Methods and Growth Measurements, Chambridge Universty Press, Chambridge, pp.289-311.
 • Harrison, G.J, and Morel, F.M.M., 1986. Response of marine diatom Thalassiosira weissflogii to iron stress. Limnol. Oceanogr., Vol.31, pp.989-997.
 • Mckay, R.M.L., Geider, R.J and Lacroche, J.,1997. Physiological and Biochemical Response of the Photosynthetic Apparatus of Two marine Diatoms to Fe stress. Plant Physiol., 114; 615-622.
 • Martin, J.L., Gordon. R.M., Fitzwater, S.E., Broenkow, W.W., 1989. Deep-Sea Research. Part A. Oceanographic Research, Page:36
 • Öztürk, M. 2002;2003;2004. Doğal Bilimler ve Teknoloji Fakültesi, TBS. Norwec Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Trondheim, NO-7491.
 • Shkolnik, M.Y., 1984. Trace elements in plants. Develop. Crop Sci. V. 6. Elsevier.
 • Sunda, W.G., Huntsman, S.A., 1991. Low iron requirement for growth in oceanic phytoplankton. Nature, 351:55-57.
 • Sunda, W.G., Huntsman, S.A., 1995. Iron uptake and growth limitation in oceanic and coastal phytoplankton. Mar. Chem., 50: 189-206.
 • Schmidt, M.A. and Hutchins, D.A., 1999. Size-fractionated biological Fe and uptake along a coastal to offshore transect in the NE Pacific. Deep-Sea Res. II, 46/12, in press.
 • Van Den Hoek, C., Mann, D.G., Jahs, H.M., 1995. Algae an Introduction to phycology. Cambridge University Press.133, 219:614.

The effects of EDTA (Ethylenediaminetetraacetate) on the growth of Thalassiosira weissflogii

Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1, 141 - 144, 01.03.2006

Öz

Demir (Fe) biyolojik olaylarda görev yapan önemli bir eser metaldir ve pek çok organizma için hayatidir. Fe’in biyolojik olaylarda hala tam olarak bilinmeyen işlevleri, sudaki kullanılabilir formları ve alımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi konularına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmada, 10 nM demir (Fe) içeren modifiye F/2 ortamında, suni ligand EDTA (Ethylenediaminetetraacetate) (100µM) nın, Thalassiosira weissflogii’nin büyümesine etkileri araştırılmıştır. Denemenin yürütüldüğü ortamda, 18 ± 2 °C sıcaklık ve 80µmol m-2 s-1 aydınlanma şiddeti sürekli olacak şekilde sağlanmıştır. Denemede kullanılan deniz suyu, makro besleyiciler ve EDTA, Chelex-100 reçinesinden geçirilmiş, kullanılan bütün malzemeler ise asit ile yıkanarak eser metallerinden arındırılmıştır. Denemenin sonunda, EDTA nın, T. weissflogii kültürlerinde, hücre yoğunluğu, klorofil-a miktarı, büyüme hızı ve büyümeye paralel olarak artan pH değerlerini etkilemediği (p>0.05) saptanırken hücresel Fe miktarları arasında farklılık olduğu (p

Kaynakça

 • Boyd, C.E. 1979. Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Auburn University Agricultural Experiment Station.
 • Coale, K.H., Johnson, K.S., Fitzwater, S.E., Gordon, R.M., Tanner, S., Chavez, F.P., Ferioli, L., Sakamoto, C., Rogers, P., Millero, F., Steinberg, P., Nightingale, P., Cooper, D., Cochln, W.P., Landry, M. R., Constantinou, J., Rollwagen, G., Traswina, A., Kuela., R., 1996. A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in the equatorial Pacific Ocean. Nature, 383; 495- 501.
 • Anderson, M.A. and Morel, F.M., 1982. The influence of aqueous iron chemistry on the uptaka of iron by the coastal diatom Thalassiosira weissflogii. Limnol. Oceanogr., 27:789-813.
 • Geringa, L.J.A., De Baar, H.J.W., Timmermans., 2000. A comparison of iron limitation of phytoplankton in natural aceanic waters and laboratory media conditioned with EDTA. Marine Chemistry., 68; 335-346.
 • Guillard, R.R.L., 1973. Division Rates in Handbook of Phycological methods (J. R. ETEIN editör). Culture Methods and Growth Measurements, Chambridge Universty Press, Chambridge, pp.289-311.
 • Harrison, G.J, and Morel, F.M.M., 1986. Response of marine diatom Thalassiosira weissflogii to iron stress. Limnol. Oceanogr., Vol.31, pp.989-997.
 • Mckay, R.M.L., Geider, R.J and Lacroche, J.,1997. Physiological and Biochemical Response of the Photosynthetic Apparatus of Two marine Diatoms to Fe stress. Plant Physiol., 114; 615-622.
 • Martin, J.L., Gordon. R.M., Fitzwater, S.E., Broenkow, W.W., 1989. Deep-Sea Research. Part A. Oceanographic Research, Page:36
 • Öztürk, M. 2002;2003;2004. Doğal Bilimler ve Teknoloji Fakültesi, TBS. Norwec Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Trondheim, NO-7491.
 • Shkolnik, M.Y., 1984. Trace elements in plants. Develop. Crop Sci. V. 6. Elsevier.
 • Sunda, W.G., Huntsman, S.A., 1991. Low iron requirement for growth in oceanic phytoplankton. Nature, 351:55-57.
 • Sunda, W.G., Huntsman, S.A., 1995. Iron uptake and growth limitation in oceanic and coastal phytoplankton. Mar. Chem., 50: 189-206.
 • Schmidt, M.A. and Hutchins, D.A., 1999. Size-fractionated biological Fe and uptake along a coastal to offshore transect in the NE Pacific. Deep-Sea Res. II, 46/12, in press.
 • Van Den Hoek, C., Mann, D.G., Jahs, H.M., 1995. Algae an Introduction to phycology. Cambridge University Press.133, 219:614.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin SAYIN Bu kişi benim


Oya IŞIK Bu kişi benim


Leyla HIZARCI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sayın, S. , Işık, O. & Hızarcı, L. (2006). The effects of EDTA (Ethylenediaminetetraacetate) on the growth of Thalassiosira weissflogii . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (1) , 141-144 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5014/67959