BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of interverences in natural structure of Lake Eğirdir (Isparta) to ecological disposition of the lake.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 99 - 103, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Anonim, 1999a, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” 09.08.1983 tarih / 2872 Sayı – 01. 07. 1999 tarih / 23742 sayılı Resmi Gazete’’, Ankara.
 • Anonim, 1999b. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Isparta İl Müdürlüğü Kayıtları, Isparta
 • Anonim, 2005, “Eğirdir Gölü Su Potansiyeli ve Kullanımına Ait Hidroloji Raporu’’. DSİ Genel Müdürlüğü, 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta.
 • Geldiay, R., Balık, S., 1998Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Ünv., Fen Fak. Kit. Serisi No:97, İzmir. 519s,
 • Kesici, E., 1997. “Eğirdir Gölü Makrofitik Vejetasyonu Üzerinde Fitososyolojik ve Ekolojik Bir Araştırma’’. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Kesici,E., 1998. Eğirdir Gölü Su Seviyelerinin Göl Kıyı Alanına Etkileri,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı ODTÜ,22-25 Eylül -Ankara
 • Kesici,E., 2001. Dünden Bugüne Eğirdir Gölü Teknelerinin Bazı Teknik Özellikleri. I.Eğirdir Sempozyumu 31 Ağustos-01 Eylül 2001. Eğirdir-Isparta
 • Kocataş, A., 1996, Ekoloji Ve Çevre Biyolojisi,Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi No:142 Bornova -İzmir
 • Polat, Y., 2002. Eğirdir Gölü Su Ürünleri Potansiyeli ve Balıkçılık Faaliyetleri. Tüm Yönleri İle Eğirdir Gölü. Eylül 2002, Eğirdir Belediye D.S. Eğirdir
 • Öztürk ,M., Seçmen Ö., 1992, Bitki Ekolojisi,Ege Üniv. Fen Fak.Yay No;142 Bornova-İzmir
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E., Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniv. Fen Fak.Yay No;158, İzmir, 1997.
 • Wetzel,R,G., 1975. Limnology. W.B. Saunders Company Philadelphia Londan. Tronto.

Eğirdir Gölü (Isparta)'nün Doğal Yapısına Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik Yapısına Etkileri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 99 - 103, 01.03.2006

Öz

Göllerin biyolojik zenginlikleri, doğal güzellikleri, kıyıların verimliliği ve fiziki özellikleri; insanların ilk tercih ettikleri ortamları oluşturmuştur. Bu alanların teknolojik gelişmelerle hızlanan tahrip ve yok etme çalışmaları, ekosisteme önemli oranda zarar verecek düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Göllerin, tarım ve yerleşim alanlarının dökek yeri olarak görülmesi ve ekosisteme insanların olumsuz müdahaleleri doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğinde ciddi kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. Göller Yöresinde ki Eğirdir Gölü, denizden 917,7 m yükseklikte tektonik kökenli ikinci büyük tatlı su gölümüzdür. Gölün ekolojik yapısı, çevresindeki 81 yerleşim alanının etkisi altındadır. Bu çalışmada, Eğirdir Gölü’nde insanların son elli yıldır çeşitli nedenlerle sürdürdükleri yanlış müdahalelerin, gölün ekolojik yapısında oluşturduğu olumsuzlukların sonuçlarını ve gölün mevcut yapısının korunmasıyla ilgili çözüm önerileri amaçlanmıştır. Eğirdir Gölü ve çevresinde yürütülen etüt ve gözlemler, havzada konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarımız ve literatürlerle desteklenmiştir. Kıta içi rezervuar alanı da olan Eğirdir Gölü’nden, Isparta ili ve ilçelerindeki bazı yerleşim birimleri içme suyu temin etmektedir

Kaynakça

 • Anonim, 1999a, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” 09.08.1983 tarih / 2872 Sayı – 01. 07. 1999 tarih / 23742 sayılı Resmi Gazete’’, Ankara.
 • Anonim, 1999b. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Isparta İl Müdürlüğü Kayıtları, Isparta
 • Anonim, 2005, “Eğirdir Gölü Su Potansiyeli ve Kullanımına Ait Hidroloji Raporu’’. DSİ Genel Müdürlüğü, 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta.
 • Geldiay, R., Balık, S., 1998Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Ünv., Fen Fak. Kit. Serisi No:97, İzmir. 519s,
 • Kesici, E., 1997. “Eğirdir Gölü Makrofitik Vejetasyonu Üzerinde Fitososyolojik ve Ekolojik Bir Araştırma’’. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Kesici,E., 1998. Eğirdir Gölü Su Seviyelerinin Göl Kıyı Alanına Etkileri,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı ODTÜ,22-25 Eylül -Ankara
 • Kesici,E., 2001. Dünden Bugüne Eğirdir Gölü Teknelerinin Bazı Teknik Özellikleri. I.Eğirdir Sempozyumu 31 Ağustos-01 Eylül 2001. Eğirdir-Isparta
 • Kocataş, A., 1996, Ekoloji Ve Çevre Biyolojisi,Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi No:142 Bornova -İzmir
 • Polat, Y., 2002. Eğirdir Gölü Su Ürünleri Potansiyeli ve Balıkçılık Faaliyetleri. Tüm Yönleri İle Eğirdir Gölü. Eylül 2002, Eğirdir Belediye D.S. Eğirdir
 • Öztürk ,M., Seçmen Ö., 1992, Bitki Ekolojisi,Ege Üniv. Fen Fak.Yay No;142 Bornova-İzmir
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E., Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniv. Fen Fak.Yay No;158, İzmir, 1997.
 • Wetzel,R,G., 1975. Limnology. W.B. Saunders Company Philadelphia Londan. Tronto.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol Kesici

Cevdan Kesici

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kesici, E. ., & Kesici, C. . (2006). Eğirdir Gölü (Isparta)’nün Doğal Yapısına Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik Yapısına Etkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 99-103.