BibTex RIS Kaynak Göster

Distribution of macrobenthic organisms depending on water quality and bottom structure of Çapali Lake (Afyon).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 79 - 84, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Anonim, 1980. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. APHA-AWWA-WPCF.15 th. Edition. Washington.
 • Anonim, 1993. Türkiye’nin Sulak Alanları. Türkiye Çevre Vakfı Yay., 398 s., Ankara.
 • Anonim, 2001. Afyon İli Avlanmaya Açık - Kapalı Alanlar Haritası ve 2001- 2002 Av Dönemi Mer. Av Kom. Kararı. T.C. Orman Bak. Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müd., 112 s., Ankara.
 • Barnes, R.S.K., Mann, K.H., 1998. Fundamentals of Aquatic Ecology. 2nd Edition, Blackwell Science Ltd. Publ., 270 p.
 • Cole, G. A., 1983. Textbook of Limnology. Third Edition, The C.V. Mosby Company, 401 p., ST. Louis.
 • Demirsoy, A., 1995. Yaşamın Temel Kuralları (Entomoloji). Cilt 2 Kısım 2, Dördüncü Baskı, Meteksan A.Ş., 941 s., Ankara.
 • Edmondson, W. T.,1959. Freshwater Biology. 2nd JohnWiley&Sons, 420-494 p., N.York.
 • Edmondson, W. T. Winberg, G.G., 1971. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh Water. IBP Handbook No:17 Blackwell Scient. Publ.
 • Fitter, R., Manuel, R., 1986. Field Guide to the Freshwater Life of Britain and North-West Europe. William Collins Sons & Co Ltd., London.
 • Goldman, C. R., Horne, A. J., 1983. Limnology. McGraw-Hill İnt. Book Comp.,464 p.,
 • Hakanson, L., Jansson, M., 1983. Principles of Lake Sedimentology. Sipringer-Verlag 316 p., Berlin.
 • Harper, D., 1992. Eutrophication of Freshwaters. Chapman&Hall, 327 p., London.
 • Hart, C. W., Fuller, Samuel L. H., 1974. Pollution Ecology of Freshwater Invertebrates. Academic Pres, 389 p.
 • Jeffries, M., Mills, D., 1990. Freshwater Ecology: Princiles and Aplications. Belhaven Press, 283 p., London.
 • Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde Biyolojik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizini:II, Ankara.
 • Klee, O., 1991. Angewandte Hydrobiologie: Trinkwasser–Abwasser- Gewasserschutz. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 272 p.,
 • Lind, O.T., 1985. Handbook of Cammon Methods in Limnology. Sec. Ed., Kendall/ Hunt Pub. Comp.,Dubeque, Iowa, Usa.
 • Mason, C.F., 1998. Biology of Freshwater Pollution. Third edition, Longman, 356 p.
 • Moss, B., 1988. Ecology of Freshwaters: Man and Medium. Second Edition, Blackwell Scient. Publ., 417 s., Oxford.
 • Sladecek V., Hawkes, H. A., Alabaster J.S., Daubner I., Solbe, J.F. de L.G., Uhlman D., 1978. Biological Examination. Examination of Water for Pollution Control. Biological, Bacteriological and Virological Examination Vol 3 (Suess, M. J., -Ed.) Pergamon Press.
 • Sözen, M., Yiğit, S., 1999. Akşehir (Konya) Gölü Bentik Faunası ve Bazı Limnolojik Özellikleri. Tr. J. of Zoology, 23 (1999) Ek Sayı 3, 829-847.
 • Turna, İ. İ., Bilgin, Ş., 2004.Çapalı Gölü’nün (Afyon) Makrofitleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8-3 (2004), 107-111.
 • Yıldırım M. Z., Schütt H., 1996. Beyşehir Gölü Mollusca Türleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996. Hidrobiyoloji Seksiyonu, Cilt V, 396- 405 s., İstanbul.

Çapalı Gölü (Afyon) Makrobentik Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 79 - 84, 01.03.2006

Öz

Temmuz 2000 ve Haziran 2001 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, Çapalı Gölü’nün bazı su kalitesi parametreleri ile makrobentik omurgasızlarının dağılım ve yoğunluğu ikişer ay arayla, bir yıl boyunca izlenmiştir. Kaynak suyu özelliği gösteren I. istasyonda Theodoxus anatolicus (Recluz, 1841), Graecoanatolica tenuis (Radoman, 1943) (Gastropoda) ve Trichoptera larvaları yoğun olarak bulunurken; mezotrofik ve ötrofik özellik gösteren II. ve III. istasyonlarda makrobentik organizma çeşitliliği ve yoğunluğunun çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ötrofik-hiperötrofik özellikte olan IV. istasyonda ise Chironomus larvaları (Diptera), Tubifex sp. (Oligochaeta) ve Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) (Isopoda) yoğun olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Anonim, 1980. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. APHA-AWWA-WPCF.15 th. Edition. Washington.
 • Anonim, 1993. Türkiye’nin Sulak Alanları. Türkiye Çevre Vakfı Yay., 398 s., Ankara.
 • Anonim, 2001. Afyon İli Avlanmaya Açık - Kapalı Alanlar Haritası ve 2001- 2002 Av Dönemi Mer. Av Kom. Kararı. T.C. Orman Bak. Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müd., 112 s., Ankara.
 • Barnes, R.S.K., Mann, K.H., 1998. Fundamentals of Aquatic Ecology. 2nd Edition, Blackwell Science Ltd. Publ., 270 p.
 • Cole, G. A., 1983. Textbook of Limnology. Third Edition, The C.V. Mosby Company, 401 p., ST. Louis.
 • Demirsoy, A., 1995. Yaşamın Temel Kuralları (Entomoloji). Cilt 2 Kısım 2, Dördüncü Baskı, Meteksan A.Ş., 941 s., Ankara.
 • Edmondson, W. T.,1959. Freshwater Biology. 2nd JohnWiley&Sons, 420-494 p., N.York.
 • Edmondson, W. T. Winberg, G.G., 1971. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh Water. IBP Handbook No:17 Blackwell Scient. Publ.
 • Fitter, R., Manuel, R., 1986. Field Guide to the Freshwater Life of Britain and North-West Europe. William Collins Sons & Co Ltd., London.
 • Goldman, C. R., Horne, A. J., 1983. Limnology. McGraw-Hill İnt. Book Comp.,464 p.,
 • Hakanson, L., Jansson, M., 1983. Principles of Lake Sedimentology. Sipringer-Verlag 316 p., Berlin.
 • Harper, D., 1992. Eutrophication of Freshwaters. Chapman&Hall, 327 p., London.
 • Hart, C. W., Fuller, Samuel L. H., 1974. Pollution Ecology of Freshwater Invertebrates. Academic Pres, 389 p.
 • Jeffries, M., Mills, D., 1990. Freshwater Ecology: Princiles and Aplications. Belhaven Press, 283 p., London.
 • Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde Biyolojik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizini:II, Ankara.
 • Klee, O., 1991. Angewandte Hydrobiologie: Trinkwasser–Abwasser- Gewasserschutz. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 272 p.,
 • Lind, O.T., 1985. Handbook of Cammon Methods in Limnology. Sec. Ed., Kendall/ Hunt Pub. Comp.,Dubeque, Iowa, Usa.
 • Mason, C.F., 1998. Biology of Freshwater Pollution. Third edition, Longman, 356 p.
 • Moss, B., 1988. Ecology of Freshwaters: Man and Medium. Second Edition, Blackwell Scient. Publ., 417 s., Oxford.
 • Sladecek V., Hawkes, H. A., Alabaster J.S., Daubner I., Solbe, J.F. de L.G., Uhlman D., 1978. Biological Examination. Examination of Water for Pollution Control. Biological, Bacteriological and Virological Examination Vol 3 (Suess, M. J., -Ed.) Pergamon Press.
 • Sözen, M., Yiğit, S., 1999. Akşehir (Konya) Gölü Bentik Faunası ve Bazı Limnolojik Özellikleri. Tr. J. of Zoology, 23 (1999) Ek Sayı 3, 829-847.
 • Turna, İ. İ., Bilgin, Ş., 2004.Çapalı Gölü’nün (Afyon) Makrofitleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8-3 (2004), 107-111.
 • Yıldırım M. Z., Schütt H., 1996. Beyşehir Gölü Mollusca Türleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996. Hidrobiyoloji Seksiyonu, Cilt V, 396- 405 s., İstanbul.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ö. Osman Ertan

İskender Gülle

M. Zeki Yıldırım

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ertan, Ö. O. ., Gülle, İ. ., & Yıldırım, M. Z. . (2006). Çapalı Gölü (Afyon) Makrobentik Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 79-84.