BibTex RIS Kaynak Göster

The important freshwaters of the Province of Canakkale and pollution sources.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 9 - 15, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Anonim, 2001.Environmental Condition Report, (in Turkish). Çevre İl Müdürlüğü, Çanakkale.
 • Çakır, F., 2004. A study on the seasonal changes of microbial quality of water and some fish Sarıcay Stream (in Turkish) Yüksek Lisans Tezi. ÇOMÜ. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri ABD. Çanakkale.
 • Egemen, Ö., 2000. Environment and water Pollution (in Turkish). Ege Üniv., Su ürünleri Fak. Yayınları. No. 42, İzmir. 120 s.
 • Egemen, Ö., Sunlu, U., 2003. Water Quality (in Turkish) Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14. II.Baskı, 45-48, 64-64, 89-94.
 • Ilgar, R., 2000. A Geographical İnvestifation Of Çanakkale Straits and Their Around Ecosystem, (in Turkish) Doktora Tezi İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Denizel Çevre Ana Bilim Dalı. Deniz ve Kıyı Koruma Bilim Dalı, İstanbul, 153.
 • Sağır, S., 2001. Evaluating of Water Quality Of Some Stream and Freshwater In Canakkale Region, (in Turkish), COMÜ, Bitirme Tezi, Su Ürünleri Fakültesi, 35 s.
 • Sağır Odabaşı, S., 2005. Water Quality Resaerach On Sarıcay Stream In Çanakkale Region (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ç.O.M.Ü.Fen Bilim. Enst. Çanakkale. 68 s.
 • Yüksek, Y., 2003. Microbial Investigation of Sarıcay in Çanakkale Region ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD., (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale, 2003. 55.

Çanakkale İli'nin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 9 - 15, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmanın amacı Çanakkale ilindeki bazı önemli göl, gölet, akarsu ve baraj göllerinin fiziko-kimyasal özelliklerini önceki yapılan çalışmalardan derlenmesi ve kirleten etmenlerin belirlenmesidir. Çanakkale ilinde çeşitli sektörlere ait 234 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal amaçlı kullanılan, 338 bin hektar arazide önemli miktarda gübre kullanılmaktadır. Buna ilaveten bazı yerleşim yerlerinde çevre, insan sağlığını ve sucul ekosistemi tehdit eden katı atık ve kanalizasyon problemleri bulunmaktadır. Bu ön çalışmada Çanakkale İli’ndeki iç su kaynaklarının ve kirletici etmenler ve kirlettiği alanlar belirlenerek ileride bölgede yapılabilecek bilimsel araştırmalara yol göstermesi amaçlanmıştır

Kaynakça

 • Anonim, 2001.Environmental Condition Report, (in Turkish). Çevre İl Müdürlüğü, Çanakkale.
 • Çakır, F., 2004. A study on the seasonal changes of microbial quality of water and some fish Sarıcay Stream (in Turkish) Yüksek Lisans Tezi. ÇOMÜ. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri ABD. Çanakkale.
 • Egemen, Ö., 2000. Environment and water Pollution (in Turkish). Ege Üniv., Su ürünleri Fak. Yayınları. No. 42, İzmir. 120 s.
 • Egemen, Ö., Sunlu, U., 2003. Water Quality (in Turkish) Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14. II.Baskı, 45-48, 64-64, 89-94.
 • Ilgar, R., 2000. A Geographical İnvestifation Of Çanakkale Straits and Their Around Ecosystem, (in Turkish) Doktora Tezi İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Denizel Çevre Ana Bilim Dalı. Deniz ve Kıyı Koruma Bilim Dalı, İstanbul, 153.
 • Sağır, S., 2001. Evaluating of Water Quality Of Some Stream and Freshwater In Canakkale Region, (in Turkish), COMÜ, Bitirme Tezi, Su Ürünleri Fakültesi, 35 s.
 • Sağır Odabaşı, S., 2005. Water Quality Resaerach On Sarıcay Stream In Çanakkale Region (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ç.O.M.Ü.Fen Bilim. Enst. Çanakkale. 68 s.
 • Yüksek, Y., 2003. Microbial Investigation of Sarıcay in Çanakkale Region ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD., (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale, 2003. 55.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Akbulut

Serpil Sağır Odabaşı

Deniz Anıl Odabaşı

Ekrem Şanver Çelik

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akbulut, M. ., Odabaşı, S. S. ., Odabaşı, D. A. ., Çelik, E. Ş. . (2006). Çanakkale İli’nin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 9-15.